Mill-album tar-Razzett


Iż-żjara tas-Sur Jason Micallef fir-Razzett nhar it-Tnejn 4 ta' Mejju 2015:

Jason3

Iż-żjara tas-sur Albert Marshall fir-Razzett nhar it-Tnejn 4 ta' Mejju 2015:

Jason4

________________________________________________________________________

 Iż-żjara ta' Dr Simon Busuttil fir-Razzett nhar il-31 ta' Maru 2015:

 SBGoodFri2 

_______________________________________________________________________

Iż-żjara tal-Eċċellenza tagħha l-Presedent tar-Repubblika M. Louise Coleiro Preca

nhar it-12 ta' Diċembru 2015:

 President Dec 2015

 

____________________________________________________________________________

 

iż-żjara tal-Onorevoli Ian Borg fir-Razzett f' Ottubru 2014:

IanBorg

________________________________________________________________

 Iż-żjara ta' Dr Simon Busuttil nhar l-4 ta' April 2014:

 SB1

___________________________________________________________________________

 L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI organiżżat s-16 -il edizzjoni TAL-WIRJA TRADIZZJONALI TAL-MILIED.

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 13 ta' Diċembru 2013 waqt serata fit-Teatru Miftuħ.

 Il-Presentatur u Qarrej Charles B Spiteri qara silta mill-Kitba ta' Guże Galea dwar il-Pasturi tal-Presepju:

IMG 0914

Il-Kor Shalom immexxi minn Ms Rita Vassallo allegra lil dawk presenti bil-Kant tal-Milied:

IMG 0899

Il-Wirja ġiet imbierka u inawgurata mill-Eċċellenza tiegħu

Mons Isqof Charles J Scicluna:

IMG 0921

Permezz tal-Fest-Arti li ttellgħet mill-Għaqda Filantropika Talent Mosti flimkien mas-Sur Patrick Muscat f'Settembru 2013,

inġabret somma sabiħa ta' €1400 li ġiet ippresentata 
lis-Sur Simon Pace għan-nom ta' Puttinu Cares:

IMG 0938

L-eċċellenza tiegħu ġie mdawwar mar-Razzett fejn seta' japprezza sbuħija ta'dan is-sit:

IMG 0980

L-Eċċellenza tiegħu ffirma l-ktieb tal-viżitaturi:

IMG 0982

Ritratt ta' l-okkażjoni mal-Eċċellenza tiegħu:

IMG 0987


 Dehra mhux tas-soltu tal-Ġnien iftuħ bejn id-9 u t-30 ta' Novembru 2013 waqt il- Wirja ta' Pittura minn Josette Fenech.

Ir-Razzett libes libsa differenti għal din il-Wirja:

JosetteF6


 Nhar il-Ħadd 17 ta' Novembru 2013, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti pparteċipat f'attivita' organiżżata mill-Kunsull Lokali tal-Mosta, fejn ingħata ġieħ lill-Qalbiena Mostin:

DSC 9723


  • Il-Ġimgħa 20 ta' Settembru 2013 ġiet mtella' Serata f'ġieħ Oreste Kirkop 1923-1998 u JJ Camilleri 1928-2012, bis-sehem ta' Matilde Balzan Cordina u Theresa Gauci.  Lejn it-tmiem ġew inawgurati l-bustijiet rispettivi tagħhom.

IMG 0330


Iż-żjara tal-Eċċellenza tagħu l-Presedent tar-Repubblika M. Louise Coleiro Preca

  nhar il-Ħamis 27 ta' Ġunju 2013:

Nhar il-Ħamis 27 ta' Ġunju 2013, ġejna onorati biż-żjara ta' l-Eċċellenza tiegħu l-President ta' Malta Dr George Abela. 

Il-President wasal fir-Razzett tal-Markiż fl-10.30 ta' fil-għodu u ġie milqugħ mill-President u l-Kumitat ta' l-Għaqda Filantropika Talent Mosti flimkien ma' Fr Gerald J Micallef u Ms Josephine Galea, li bħalissa qed itellgħu Wirja f'dan is-sit:

IMG 5768

IMG 5684

L-Eċċellenza tiegħu ġie mdawwar mar-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone u ngħata informazzjoni dwar il-ħidma ta' l-Għaqda:

IMG 5690

IMG 5743

IMG 5773

IMG 5778

IMG 5781

Il-President ta' Malta, iffirma l-ktieb tal-viżitaturi u ġie ppresentat ktieb kommemorattiv li ppubblikajna dan l-aħħar, fl-okkażjoni tat-30 sena anniversarju mit-twaqqif ta' l-Għaqda:

IMG 5757

IMG 5765

IMG 5789

Fotografija: Denise Demicoli

 

 

Mill-Album tar-Razzett:

 

Hawnhekk xtaqna naqsmu magħkom xi ritratti mill-Album tar-ritratti tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, li juru l-għeruq tar-Razzett innifsu u żjajjar minn persuni distinti:

 

IMG 20121218 0013

 

Il-familja tal-Markiż Mallia Tabone fuq is-setaħ tar-Razzett fuq ir-riħ ta' Wied il-Għasel

 

IMG 20121218 0008

 Il-Markiż Giuseppe Mallia Tabone

 IMG 20121218 0016

 

Il-Markiż Nikola Mallia Tabone

 

IMG 20121218 0007

 

 Rev. Dun Ġwann Mallia Tabone - iben il-Markiż

 

IMG 20121218 0018

 Il-Kumitat tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti waqt ħjara lill-Eċċ tiegħu

l-President Hon. Guido De Marco

IMG 20121218 0004

 Dr Alfred Sant waqt żjara lir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone 

 IMG 20121218 0005

 Dr Lawrence Gonzi flimkien mal-President u l-viċi-President tal-Għaqda Filantropka Talent Mosti 

IMG 20121218 0002

 Dr Joseph Muscat jiffirma l-ktieb ta-viżitaturi fir-Razzett tal-Makiż

 IMG 20121218 0006

 

L-eċċ tieghu l-Arċisqof Pawl Cremona flimkien ma' Joe Bartolo fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 

IMG 6049 - Copy

 

L-Eċċ. tiegħu l-Onor. Eddie Fenech Adami fit-Teatru Miftuħ fir-Razzett tal-Markiż

 

IMG 3834

 

 Żjara ta' bosta Personalitajiet Distinti fir-Razzett tal-Markiż 

 

 

 Nhar it-Tnejn 15 ta' Settembru 2013, Patri Dijonisju Mintoff żar ir-Razzett tal-Markiż u apprezza l-ħidma li tisvolġi f'dan is-sit:

 

 

DSCF7459