Attivitajiet Reċenti

TTIVITAJIET REĊENTI

Hawnhekk tistgħu tgawdu l-attivitajiet mtella' fir-Razzett tal-Markiż minn Jannar 2016:

__________________________________________________________________________

 Wirja ta’ Pittura b’risq

Missio Logo 1 correct

 Bejn is-16 ta’ Jannar 2016 u l-31 ta’ Jannar 2016

 fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Uħud mix-xogħolijiet fl-esebizzjoni:

Missio01 2016

Missio03 2016

Missio05 2016

 

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 16 ta' Jannar 2016. l-Attivita' kellha presentazjoni ta' Louis Vassallo.  F'din is-serata attendew numru sabiħ ta' mistednin, minkejja l-maltemp li kien għaddej. Kulħadd apprezza ferm it-tinda li offriet kenn mistħoqq.

Il-Protagonisti tas-serata kienu s-Sur Robert Farrugia u s-Sur Mario Scicluna mill-Missio, li ħadmu sfiq biex ittellgħet din il-Wirja:

Missio08 2016

Missio09 2016

Dawk li akkwistaw xi waħda mix-xogħolijiet artisitiċi fil-Wirja, għenu l-ħidma missjunarja:

Missio10 2016

Missio11 2016

 

Missio Malta hija parti mill-organizzazzjoni uffiċjali tal-Knisja Kattolika li hija mxerrda f’160 pajjiż tad-dinja u li ġġib l-isem ta’ Opri Missjunarji Pontifiċji. Fid-digriet ‘Ad Gentes’ fuq il-ħidma missjunarja tal-Knisja tal-Konċilju Vatikan II, li din is-sena jagħlaq 50 sena mit-twaqqif tiegħu, jingħad hekk fuq il-kooperazzjoni missjunarja: “L-Opri Missjunarji Pontifiċji jistħoqqilhom l-ewwel post fil-ħidma missjunarja tal-Knisja.” Ad Gentes (38)

Il-ħidma ta’ Missio Malta ma tieqaf qatt. Permezz ta’ staff żgħir f’Malta u Għawdex u permezz ta’ ħafna voluntiera, Missio Malta joħroġ ir-rivisti missjunarji Malta Missjunarja u Tfal Missjunarji, janima t-tfal fl-iskejjel, jippromovi l-missjoni fil-parroċċi, u jagħmel ħiltu kollha biex jiġbor fondi b’risq il-1,100 djoċesi missjunarji mxerrda mad-dinja kollha. Il-ħidma kollha ssegwi s-slogan ta’ Missio “Għinni Nemmen Għinni Ngħix.” Fil-konkret, dan ifisser animazzjoni missjunarja fil-gżejjer Maltin biex il-poplu tagħna jifhem iktar is-sejħa ta’ Ġesù, li l-Aħbar it-Tajba trid tasal lill-ġnus kollha, u biex din l-animazzjoni twassal għal solidarjetà mal-bniedem li għad irid ħafna għajnuna biex jgħix fid-dinjità li tistħoqqlu. Hekk Missio huwa impenjat li jifforma lil kull Malti u Għawdxi biex jifhem li t-twemmin tiegħu bħala Nisrani jimpenjah ukoll biex jitlob, jaħdem u jgħin fil-Knisja Universali u li dan l-impenn jistiednu biex imur fil-missjoni jew biex jagħti għall-missjoni.

Kull offerta mogħtija lil Missio tmur biex tgħin lill-bniedem fl-artijiet tal-missjoni, biex iħaddan jew jissaħħaħ fit-twemmin Nisrani tiegħu u/jew biex itejjeb il-ħajja tiegħu għax għadu bla skola, mingħajr dar, mingħajr ikel, mingħajr xogħol.

Fotografija u Muntaġġ:Rita Demicoli

______________________________________________________________________

Niltaqgħu ma’ l-Awtur”

GEORGE CINI

Is-Sur Cini għamel taħdita dwar l-aħħar publikazzjoni tiegħu

STRADA STRETTA

Aktar dawl fuq it-triq li darba xegħlet il-Belt

Cini1 Strada Stretta

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Frar 2016

Xi jġiel triq issir passaġġ tal-ħolm bla tmiem? Din hija l-mistoqsija li George Cini jipprova jwieġeb waqt taħdita bil-Malti li se jagħti fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta, il-Ġimgħa li ġejja. Is-Sur Cini għadu kemm ippublika l-ktieb Strada Stretta – Aktar dawl fuq it-triq li darba xegħlet il-Belt.

X’kien li ġibed tant folol lejn din it-triq meta nies tal-affari tagħhom kienu jistmerruha u jwissu lit-tfal biex ma jgħaddux minn hemm? Fl-aqwa tagħha t-triq kienet toffri divertiment b’artisti barranin tal-cabaret; nisa u irġiel Maltin u barranin – fil-każ tal-irġiel, libsin ta’ nisa – li kienu jkantaw u jiżfnu, apparti affarijiet oħra. Il-kbira hi kif tant nies tas-servizz, l-iktar Ingliżi, kienu jinżlu Strada Stretta jum wara l-ieħor meta kienu jafu li kien hemm min jipprova jqaxxarhom ħajjin...

Il-ħajja hemm isfel ma kienetx ward u żagħar. Għal kumplament tal-poplu, kienet ħajja ta’ qerq u ingann. Imma illum, meta titkellem ma’ dawk li għexu u stinkaw biex jaqalgħu lira f’dik it-triq, jgħidulek kemm kienet sabiħa l-ħajja u kemm jixtiequ li t-triq terġa tiġi fuq saqajha kif kienet fi żmienhom.

Tista’ tkellem lil awtur fuq 9943 0578 jew bl-email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Il-ktieb Strada Stretta qiegħed fuq Facebook.

L-awtur George Cini ġentilment offra li l-Ktieb "Strada Stretta" jkun mibjugħ bil-prezz ridott ta' €28, waqt l-attivita' ta' nhar il-Ġimgħa 26 ta' Frar  George Cini offra €5, minn kull ktieb mibjugħ waqt din l-attivita', lill-Għaqda Filantropika Talent Mosti. 

Niltaqgħu mal-Awtur: George Cini ...Serata tassew interessanti:

 

Cini02

____________________________________________________________

 A DIALOGE BETWEEN BROKEN PIECES

EsebizzjonitaMużajk

minn

Raymond Aquilina u Flavia Marmarà

bejn it-13 u 28 ta’ Frar 2016

 

Ix-xogħol artistiku ta' Flavia Marmara:

Muajk 1 Flavia Autmn Leaves

Muajk 2 Flavia Globe Artichoke

 

Ix-xogħal Artistiku ta' Raymond Aquilina:

Muajk 4 Raymond Bamboo

 

Muajk 6 Raymond Sunflower

Raymond Aquilina u Flavia Marmarà huma żewġ kollegi u artisti appasjonati fl-arti tal-mużajk. Raymond li huwa mwieled u trabba fil-qalba tar-Rabat, minn dejjem kien jaffaxina ruħhu mix-xogħol tal-mużajk li hemm ġewwa l-Villa Rumana. Waqt iż-zjarat frekwenti tiegħu kien jammira l-preċiżjoni tas-sengħa u paċenzja kbira li jirrekjedi x-xogħol tal-mużajk. Flavia minn naħa tagħha bħala tifla kienet ta’ spiss tesperjenza l-proċess tal-arti mill-qrib, permezz ta’ ommha li kienet tkun frekwentament tiprattika l-arti tal-pittura d-dar. Din l-esperjenza ħajritha biex minn eta’ żgħira tibda tattendi klassijiet tal-arti li nisġu ġewwa fiha l-ispirtu artistiku u immaġinattiv. Flavia u Raymond ilhom jipprattikaw l-arti tal-mużajk għal dawn l-aħħar għoxrin sena wara li kienu attendew għall-kors tal-mużajk immexxi mill-Artist Alfred Briffa.

L-artisti jużaw diversi materjali biex joħolqu disinji u xogħlijiet oriġinali li joffru esperjenza rikka b’diversi tekniki. Ix-xogħlijiet tagħhom huma spirati primarjament minn natura u l-wirt kulturali ta’diversi pajjiżi li jżuru. Barra minn hekk, din l-esebizzjoni ma segħtatx tkun kompluta mingħajr l-esperjenza li kisbu ġewwa Ravenna l-Italja fejn attendew għall-kors tal-mużajk immexxi minn Luciana Notturni. 

It-titlu ta’ din l-esebizzjoni huwaA DIALOGUE BETWEEN BROKEN PIECES. Dan għaliex għall-dawn iż-żewġ artisti, l-arti tal-mużajk tirrappreżenta l-armonija bejn il-biċċiet diversi u kultant kuntrastanti mqgħeda ħdejn xulxin b’sengħa u paċenzja kbira. Id-djalogu ta’ bejn it-tesseri jirrapreżenta l-istampa finali li twassal il-messaġġ mimli bl-emozzjonijiet u ħsibijiet tal-artisti. Permezz ta’ din l-esebizzjoni, l-artisti jistiednu lil visitaturi biex mhux biss jesperjenzaw is-sbuħija tax-xogħol tagħhom, imma wkoll japprezzaw l-impenn qawwi ta’ siegħat twal ta’ xogħol li l-mużajk jirrekjedi.

Aktar xogħolijiet artistiċi fil-Wirja fir-Razzett:

Mosaic01

Mosaic02

Mosaic03

Mosaic04

Mosaic05

Il-Wirja ġiet in awgurata nhar il-Ġimgħa 12 ta' Frar.  Għal din l-attivita' attendew numru sabiħ ta' mistednin:

Mosaic08

 L-Artisti nfushom: Ray Aquilina u Flavia Marmara':

Mosaic09

Il-Mistednin spċjali kienu: Fr Marius Zerafa u Alfred Briffa: 

Mosaic10

Hawnhekk jidhru l-artisti u l-mistednin speċjali, flimkien mal-Kumitat tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti:

Mosaic11

Fotografija: Felix Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli

Information in English

In-numru rebbieħ tar-Raffle tal-Għid 2016

huwa: Biljett Rosa 178.

_______

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom biex din l-Attivita' tkun suċċess.

Nirringrazzjaw lill-Presentaturi, Qarrejja,  Kittieba, u l-Mużiċisti tas-sehem tagħhom fis-serata Mużiko Letterarja nhar is-Sibt 12 ta' Marzu 2016.  Nirringrazzjaw lill-dawk kollha li għenu fil-produzzjoni tas-serata u l-preparazzjoni tal-Powerpoint Presentation. Grazzi mill-qalb lill-Kap u l-Kunsill Skolastiku tal-Iskola Sekondarja Lily of the Valley fi ħdan il-Kulleġġ Marija Reġina.

Nirringrazzjaw ukoll lill-Artisti li għoġobhom jippresentaw ix-xogħol artistiku tagħhom fil-Wirja tal-Ġimgħa Mqaddssa 2016.  Nirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li żaru din l-wirja u gawdew it-talenti varji tal-Artisti. 

Grazzi mill-qalb lil kulħadd

__________________________________________________

Poster Marzu2016 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

 ippresentat is-17 -il edizzjoni tas-Serata Mużiko-Letterarja Sagra

 AĦNA NXANDRU 'L KRISTU MSALLAB

 nhar is-Sibt 12 ta’ Marzu 2016 

taħt il-Patroċinju tal-President tal-Kamra tad-Deputati – Parlament ta’ Malta

l-Onorevoli Anġlu Farrugia

GF09

Fit-Teatru tal-Iskola Sekondarja Bniet

Kulleġġ Maria Reġina, il-Mosta
Għal din is-serata attendew numru sabiħ ta' mistednin:
GF03

 bis-sehem ta’ qarrejja magħrufa fosthom:

Charles Coleiro, Ġorġ Peresso,

Margaret Agius, Alfred Mallia

GF07

GF04

GF06

GF05

waqt li t-talenti mużikali se jkunu f’idejn

il-Johann Strauss Clarinet Ensemble

taħt id-direzzjoni ta’ Godfrey Mifsud

 GF11

 b’tislima lejn il-memorja għażiża tax-xandar

Charles Abela Mizzi (1934-2015)

 Ensemble2

Il-Presentaturi tas-Serata kienu Dr. Alexandra Camilleri Warne u Joe Gabriel Vella:

GF02

Il-protagonisti tas-Serata:

GF10

Wara din l-attivita', fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, l-Mosta

se tiġi mnedija uffiċjalment

it-18 -il edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni

bis-sehem ta’ diversi artisti magħrufa u oħrajn ġodda

L-Arċipriet tal- Mosta Dun Albert Buhagiar bierek il-Wirja:

GF12 

 Dawn l-attivitajiet huma marbuta mal-okkażjoni tal-150 sena

mill-ħruġ ta’ l-ewwel purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Mosta

GF15
 GF14

 

GF18

GF17

 Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa tal-Kunsill Skolastiku ta’ 
l-Iskola Sekondarja Bniet fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

___________________________________________________________________________________


 L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

 

flimkien mal-L-GĦAQDA MALTIJA TAL-FOLKLOR

 

tellgħu taħdita fuq is-suġġett:

 

Meta l-kelma ddoqq

 

Kelliem ewlieni

 

Is-Sur Ġorġ Peresso

 

Xandar Magħruf

 

nhar il-Ġimgħa 22 ta’ April 2016

 

Peresso1

 

lI-Bibbja tgħidilna li l-poplu Lhudi kien jinġabar biex jisma’ l-qari tal-Liġi fit-Tempju ta’ Ġerusalemm.  Ħin minnhom, il-kummentatur Bibbliku jgħid li l-poplu ra l-kliem – fis-sens li l-kelma tal-liġi stampat ruħha bħal xbieha quddiem għajnejh.  Aħna wkoll, ilkoll kemm aħna, xi darba jew oħra “rajna” l-kliem: rajna l-ħrejjef u l-leġġendi ta’ niesna bħala stampa quddiem għajnejna; smajna l-qwiel u smajna l-għana u dawn baqgħu stampati f’moħħna.  Għal ħafna minna, ir-Redifusion sewa biex l-istejjer ta’ niesna saru aktar magħrufa u għaddsu għeruqhom bħala wirt kollettiv f’qalbna.  Is-Sur Ġorġ Peresso, xandar magħruf, se jitkellem fuq il-qawwa tal-kelma mitkellma. 

 

Għal din l-attivita' kien hemm attendenza sabiħa:

 

 

 

Hawn jidher Ġużi Gatt mill-Għaqda tal-Foklor flimkien ma' Ġorġ Peresso:

 

Peresso3

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

 

____________________________________________________________________

GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

Ippreżentat

Kunċert ta’ Marċi brijjużi komposti

minn

Mro. Silvan Abdilla

F’għeluq it-tletin sena mill-bidu tal-ħidma tiegħu fil-qasam mużikali.

 

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju 2016

fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone,

Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Fejn instema' il-ħoss fierrieħi tal-Banda komposta minn numru sabiħ ta' bandisti:

Abdilla01

Abdilla02

Is-serata kellha presentazzjoni ta' Daniel Vella:

Abdilla05

L-udjenza numeruża semgħet b'kollox għaxar marċi mill-pinna tas-Surmast Silvan Abdilla:

Abdilla04

Abdilla03

Wayne Farrugia qara profil dwar is-surmast Abdilla kif ukoll poeżija għall-okkażjoni, mill-pinna tiegħu stess:

Abdilla08

Fi tmiem is-serata saret ġabra għall-Għaqda Filantropika Talent Mosti:

 

 Abdilla07

Silvan Abdilla huwa Kompożitur u Direttur Mużikali Malti. Twieled fit-12 ta’ Lulju 1974. Huwa miżżewweġ lill-Diane nee’ Galea mill-Mosta.

Silvan beda l-istudji mużikali tiegħu fis-sena 1983, fl-eta ta’ 9 snin. Fl-1986, ħareġ idoqq għall-ewwel darba l-klarinet ma banda lokali. Fl-1989 ingħaqad mal-Banda Zejtun fejn il-karriera tiegħu bdiet tieħu xejra oħra. Huwa beda jgħin u jieħu interess fil-partijiet mużikali u anke ta xi lezzjonijiet. Fl-1990 Silvan beda jistudja professjonalment l-armonija mużikali taħt il-Professur Charles Zammit li kompla jinkoraġġih f’dan il-qasam. Wara, Silavn kompla l-istudju tiegħu għand surmastrijiet oħra fosthom Mro. Paul Buttigieg, Mro. Alfred Farrugia u Mro. Ray Sciberras. Ma dan ta l-aħħar ġab id-Diploma A Mus. L.C.M. Silvan kompla l-istudju tiegħu fil-komposizzjoni ma’ zijuh Paul Quirolo. Silvan għamel kors ta’ erba’ snin fid-direzzjoni mużikali ma’ Mro. Joseph Sammut Ex- Surmast tal-Orkestra Nazzjonali u tal-Banda La Vallette fost L-oħrajn. Silvan għamel korsijiet oħra ma Mro. Alan Chircop u l-aqda tal-Każini tal-Baned.

Silvan ikkompona kemm Marċi brijji kif ukoll Marċi Funebri u xogħolijiet mużikali oħra għall-Banda, għall-Brass Band, Orchestra Chamber Music, Duets kif ukoll għall-Solo instruments u anke għall-Korijiet SATB. Huwa ikkompona ukoll xogħoljiet ta’ mużika sagra. Ikompona ukoll l-innu tal-Madonna taċ-Ċiċri taż-Żebbug awdex. Għandu ukoll xogħlijiet oħra li ndaqqu barra minn Malta bhall-xogħol all-Flawt li ndaqq minn Jaqueline Martell u xogħol ieħor għall-Cello li ndaqq minn mużiċisti Amerikani. Huwa ha sehem fkompetizzjonijiet kemm f’Malta kif ukoll barra, fejn kiseb riżultati tajbin ukoll. Ix-xogħolijiet tiegħu ġew esegwiti fl-Amerka, l-Israel, l-Italja, il-Kroazja, Franza, Svizzera, l-Polonja u l-Awstralja.

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________

 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

 

Bi pjaċir tippresentat Wirja Artistika bl-isem ta’

 

“Periscope”

 

minn

 

Fr Gerald-John Micallef u Charles (Charlie) Bezzina

 

---

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 13 ta' Mejju 2016

 

Il-Mistieden speċjali kien l-Eċċ. tiegħu Dr George Abela:

 

FrGerald01

 

 

FrGerald03

 

FrGerald04

 

FrGerald05

 

FrGerald06

 

 

 

FrGerald08

 

FrGerald09

 

FrGerald10

 

 Gerald-John Micallef twieled fit-3 ta' Mejju 1970. Huwa s-Saċerdot li juża’ l-pittura biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu!

 

 

Sa minn ħafna żmien ilu l-bniedem dejjem ħass il-bżonn li jaqsam il-ħsibijiet profondi u l-esperjenzi partikolari tiegħu mad-dinja ta’ barra. Fr. Gerald, li ilu sa minn eta' żgħira jistudja l-arti u t-tpinġija. jħoss li l-pittura hija l-aħjar mod għalih biex jesprimi l-ħsibijiet tiegħu. Filfatt xi whud mix-xogħlijiet artistiċi tiegħu jesprimu l-eku ta’ għajta ta’ esperjenzi partikolari waqt li hemm oħrajn li huma espressjoni reali ta’ esperjenzi sbieħ u anqas sbieħ li mhux ta’ minn jinsihom. 

 

L-imħabba tiegħu lejn l-arti tmur lura diversi snin fejn kien beda l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ Stella Maris u aktar tard kompla jitħarreg mill-artist Anton Calleja. Iħoss li l-aktar artist li nfluwenzah kien l-artist Raymond Pitre li hu ukoll ħabib tal-familja tiegħu. Dan minkejja li kellu l-opportunita’ li jiltaqa’ ma' numru sostanzjali ta’ artisti li għenuh mhux biss biex jżviluppa l-ideat tieghu, iżda wkoll jesprimi l-ħsibijiet l-aktar profondi b’mod artistiku. Barra minnhekk jemmen li l-formazzjoni saċerdotali u l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija u l-mużika għandhom impatt qawwi wkoll fuq ix-xogħlijiet artistiċi tiegħu.

 

 -----

 

Carmel/Charlie Bezzina twieled il-Mosta fl'1950. Mill bidu ta' tfulitu, kont tarah iħażżeż fuq xi karta tkun xi tkun u jintilef fid-disinn li jkun qed jagħmel. L'hena tiegħu jaqla xi ktieb tat-tpinġija jew xi lapsijiet tal-kulur. Fl-istudju akkedemiku kien jiprometti fl-arti u kien jikseb riżultati mill-aqwa kemm fl-iskola tal Liċeo, kif ukoll fil-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknologija fejn kompla jżviluppa i-talenti tiegħu tt it-tmexxija ta' artisti famużi bħal Esperit Barthet, Antoine Camilleri u Anton Agius. Qatta xi żmien fiċ-ċivil, kif ukoll għamel karriera jgħallem l-arti u l-kraft u d-disinn tekniku fl-skejjel sekondarji. Kien attiv f'xogħol tat-teatru u kull sena f'jum il-premjazzjoni kien jgħaxxaq il-palk tal-iskola tas-St. Monica b'xenarju mill-isbaħ. Anke ġie mqabbad biex jaħdem xi maskri għad-"Drama Unit". Pinġa ukoll xi sketches ghall-kotba tat-tfal.   Ħa sehem f'diversi esibizzjonijiet kollettivi kemm mas-soċjeta tal-Arti kif ukoll fil-fiera Internazzjonali ta' Malta. Kien mistieden fil-programmi televiżivi f'”Wirt Storiku” u Arti u Kultura fejn gie intervistat u intwerew xi xogħolijiet artistiċi tiegħu.   obb jesperimenta b'diversi mediums u bħala pittura l-aktar għal qalbu hija l-astratt.

Il-Wirja baqgħet miftuħa sat-28 ta’ Mejju 2016

 

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

 

___________________________________________________

 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

Tippreżenta

Collage

 Wirja ta’ Arti Kollettiva

minn

 Sarah Buckle - Paul Cassar - Caroline Sammut

"Ħallini ħa niżfen u ndur
f'din l-armonija
b'rittmu u b'kulur
imżewqa f'melodija..."

Poeżija ta' l-Artist Paul Cassar
Meħuda mil-ktieb ta' Poeżiji ta' l-istess Paul Cassar
bl-isem ta' Spectrum.

Bejn l-4 ta' Ġunju 2016 u t-18 ta’ Ġunju 2016

Il-mistieden speċjali kien is-Sur Albert Marshall -

Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-kultura u l-Arti:

Collage2

Collage5

Collage4

Ħarsa ġenerali lejn il-wirja:

Collage10

Collage11

 

 

Collage15

____

 Ix-Xogħol Artistiku ta’ Sarah Buckle:

SBuckle2

   Sarah Buckle

Minn dejjem kellha interess kbir fl-arti. Ħadet sehem f’diversi esebizzjonijiet bħal:

 • OTS Foundation “Temple Culture” Art Competition fejn il-pittura tagħha ħadet sehem ma’ oħrajn f’esebizzjoni ġewwa Pariġi fl-2007.
 • Malta Society of Arts Exhibition 2007.
 • Esebizzjonijiet mal-grupp Mosaico fl-2012, 2014 u 2015.
 • Għenet biex tittella’ l-esebizzjoni tal-Fotografija f’Lampedusa, fiċ-Ċentru tal-Kreattività tal-Kavallier San Ġakbu, li trattat dwar l-imigrazzjoni.

 

Din l-esebizzjoni “Collage” fir-Razzett tal-Markiż hija l-ewwel waħda mal-grupp ta’ ħbieb li jattendu l-Collage Art Studio taħt id-direzzjoni tas-Sur Paul Cassar.

Sarah tħobb tpinġi bl-akwarelli, linka u l-kuluri akriliċi. Bħala temi għandha għal qalbha l-wirt Malti u n-natura.

_____

Ix-Xogħol Artistiku ta’ Paul Cassar:

PCassar2

Paul Cassar

Il-pittura hi l-espressjoni viżiva, imlewna tal-esperjenza ġewwiena li trid toħroġ u tieħu forma li tingħaraf, tħasseb, tqanqal u anki tinftiehem. Hekk tagħmel ukoll il-pittura li tinkiteb, jiġifieri l-poeżija, ġeneru li l-għan ewlieni tiegħu hu li jissarraf kollox f’metafori, f’simboli u f’forom li jinħassu.

Paul Cassar ifittex li jressaq lejn xulxin liż-żewġ talenti tiegħu li huwa jħaddimhom bis-serjetà kollha. Il-pittura tiegħu tistqarr qabel xejn rispett u anki qima lejn il-kuluri. F’idejh il-kuluri jsiru bħallikieku kliem, ħsejjes li għandhom tifsira u kontenut emottiv. Huma mezzi biex jesprimi  ħsieb u emozzjoni, kollha meqjusin bħala kwadri tal-memorja...Prof.Oliver Friggieri.

WIRJIET PERSONALI

 • 2002 - ‘Prologue’ - Gallerija ‘Il-Foyer’, Ċentru Nazzjonali Laburista, fil-Ħamrun.
 • 2004 -‘Trekking, Researching …’- Ċentru Sagra Familja, f’Bormla.
 • 2009 -‘Compositions’ – Mużew Nazzjonali tal-Arti, fil-Belt Valletta.
 • 2015 -‘Spectrum’ – Mużew Marittimu, fil-Birgu.

WIRJIET KOLLETTIVI

 • Il-Wirjiet kollettivi kollha organizzati mis-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ li saru fil-Palazzo De La Salle, fil-Belt Valletta bejn l-2000 u l- 2012.
 • Il-Wirjiet kollettivi annwali tal-Fiera Internazzjonali ta’ Malta fin-Naxxar  organizzati mis-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ li saru fil-Palazzo De La Salle, fil-Belt Valletta bejn l-2001 u l-2007.
 • Festival Iljieli Mediterranji wirja fil-beraħ tal-fdalijiet ta’ Teatru Rjal tal-Opera fil-Belt Valletta fl-2001 u fl-2002.
 • Biennale Arti Kristjana Kontemporanja li saru fil-Mużew tal-Kattidral fl-Imdina, fl-2002, fl-2005 u fl-2007.
 • UnitàWirjiet kollettivi f’ Wied il-Għajn,fl-2006 u fl-2007.
 • Rotta tal-Arti’ fl-Imdina fl-20062007, u fid-Dar Ċentali fil-Pietà bejn l-2008
 • Wirja kollettiva,.
 • ‘Collage’ Wirja kollettiva fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta, fl-2016.

ATTIVITAJIET OĦRA

 • Collage Art Studio- Ftuħ tal-Gallerija Personali tal-Arti  Collage Art Studio fir-Raħal Ġdid, fl-2005.
 • ‘Exhibition’ - Organizza wirja lill-istudenti li attendew  għal-lezzjonjiet tal-arti fl-istudjow tiegħu fil-Kapella ta’ San Ġwann t’ Għuxa, f’Bormla fl-2007.
 • Perspettivi - fil-Bini tal-Parlament fl-uffiċċju tal-Kap tal-oppożizzjoni fil-Belt Valletta, fl-2016.

 PUBBLIKAZZJONIJIET

Ismu mniżżel fit-tieni edizzjoni  ta’ Painted Malta ta’ Nichlas DePiro ppublikat fl-2002.

 

Il-wirja tal-pittura tiegħu Spectrum li saret fil-Mużew Marittimu fil-Birgu f’Ottubru 2015. Il-ktieb ‘Spectrum’ ta’ 48 paġna li fih jiġbor il-pitturi u l-poeżiji  miktuba minn Paul Cassar bil-Malti  – Introduzzjoni minn Prof.Oliver Friggieri, kritika fuq il-pittura minn George Glanville, u ħsieb ta’ Raymond Mahoney se jkun għall-bejgħ.

_____

Ix-Xogħol Artistiku ta’ Caroline Sammut:

CSammut1

 Caroline Sammut

Caroline Sammut: Twieldet fis-sena 1964, Caroline bdiet tpinġi minn ta’ età żgħira. Ħadet xi lezzjonijiet is-Soċjetà Maltija tal-Arti. Bħala żagħżugħa, kienet tagħti sehemha f’xogħlijiet tal-arti fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ f’ Ħal Tarxien. Minħabba fix-xogħol u xi mpenji oħra, kienet waqfet tagħti sehemha fil-qasam artistiku. Kien żewġha li ħeġġigha biex tibda tattendi l-lezzjonijiet tal-arti, u kitibha biex tattendi l-Collage Art Studio, immexxi minn Paul Cassar.

Caroline tpinġi xogħlijiet biż-żebgħa taż-żejt għaliha personali, u ssib l-arti bħala soljev. Ipparteċipat f’esebizzjonijiet varji fit-tfulija tagħha inkluża waħda tas-Soċjetà Maltija tal-Arti. Kienet ħadet sehem ukoll f’esebizzjoni tal-istudenti tal-Collage Art Studio fl-2007, u esebiet xi xogħlijiet tagħha waqt xi serati fil-Każin tal-Banda, Antoine De Paule, ir-Raħal Ġdid. Fis-sena 2011, ħadet sehem ukoll f’esebizzjoni tal-ħaddiema tal-Bank of Valletta fil-foyer tal-BOV Centre, Santa Venera.

 

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

______________________________________________________________

 L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

Bil-kollaborazzjoni

Tal-Kunsill Lokali Mosta

Bi pjaċir ippreżentaw

Wirja Artistika bl-isem ta’

It-Tama Tgħajjex il-Bidwi”

Bil-parteċipazzjoni tal-artisti

Vince Abdilla, George Apap, 
Francis Galea u Mark Schembri

Bejn il-Ħamis 23 ta’ Ġunju u S-Sibt 9 ta’ Lulju 2016

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone,

Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja ġiet inawgurata l-Ħamis 23 ta' Ġunju:

Kuns01

Kuns02

Kuns03A

Kuns03

Kuns04

Kuns05

Hawn jidhru l-erba' Artisti flimkien max-xogħolijiet rispettivi tagħhom:

Kuns06

Kuns07

Kuns08

Kuns09

 


Din l-attivita’ kellha l-appoġġ
tas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali
u tal-Awtorita’ tat-Turiżmu 
flimkien mal-Fondazzjoni Valletta 2018 

MST VAbdilla 

 Vincent Abdilla

Vincent twieled fl-1955 u wera ġibda kbira lejn l-arti sa minn eta’ żgħira. Huwa tgħallem l-arti għal diversi snin fil- Malta School of Art taħt it-tmexxija ta’ Harry Alden and Esprit Barthet.

Matul is-snin huwa tella’ diversi wirjiet ta’ arti b’temi u titoli differenti. Fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta, huwa tella’ wirja bl-isem ‘The Power of Colour’ f’Ottubru 2009, flimkien mal-iskultur Angelo Aguis. F’Diċembru 2012 huwa tella’ wirja personali bl’isem ta’ ‘Expressive Vision’ fil-Kunsill Lokali Mġarr. Fi Frar 2013 huwa esebixxa numru kbir tax-xogħol artistiku tiegħu, li kien ilaħħaq is-60 pittura, fil-Cavalieri Art Hotel San Ġiljan. F’Jannar 2013 Dame Françoise Tempra ippresentat l-ewwel premju f’kompetizjoni artistika, lil Vincent Abdilla. Din il-kompetizzjoni kienet imnehdija mill- Malta International Art Biennale.

F’din il- wirja Vincent Abdilla qed jiffoka fuq tema waħda: Il-Biedja. Huwa qed jirrapresenta din is-sengħa f’diversi forom. Hemm kwadri li juru il-prodott agrikolu, meżżi tradizzjonali u għodod artistċi tal- Biedja. Il-kwadri artistiċi ta’ Vincent juru żmienijiet fl-imgħoddi fejn il-makkinarju ma kienx jeżisti u ix-xogħol agrikolu kien isir bil-għajnuna tal-bhejjem. Il-wirja tikkonsisti minn kwadri biż-żejt, fuq l-ixkora u fuq l-injam.

----------

MST GApap

George Apap

George Apap twieled fl-1945 fix-Xagħra Għawdex. Ġej minn familja artistika fejn il-membri tal-familja tiegħu kienu jikkompetu bejniethom il-Ħadd wara nofsinhar, min minnhom ipitter l-aħajar landscape. George Apap studja l-School of Art taħt diversi artisti stabiliti fosthom Carmelo Mangion, Harry Aldan, Esprit Barthet. Huwa studja l-arti fiċ-ċeramika taħt Ġanni Bonnici u Gabriel Caruana. Huwa beda jgħallem l-arti fl-iskejjel statli fl-1971 u għaxar snin ilu, huwa rtira wara karriera ta’ suċċess bħala għalliem.

George Apap tella’ l-ewwel Wirja tiegħu fl-2002 fil-Kavallier ta’ San Ġakbu. Fl-2005 huwa tella’ wirja fil-Ministeru għal Għawdex. Dawn l-aħħar snin huwa kellu diversi wirjiet fosthom fil-Mużew tal-Fine Arts l-Belt Valletta fl-2010 u Wirja fl-Auberge D’Italie fl-2007. Ix-xogħolijiet artitistiċi huma l-biċċa l-kbira Water Colour u Adrylic. Dawn jinsabu f’diversi kollezzjonijiet privati kemm f’Malta kif ukoll barra.

----------

MST FGalea

Francis Galea

Francis Galea twieled il-Mosta 12 ta' Jannar 1950. Huwa studja l-arti taħt is-superviżjoni tal-mibki is-Sur Esprit Barthet, Karmenu Mangion u Harry Alden. Frans huwa Artist stabbilit, magħaruf hafna għat-teknika partikolari tiegħu bis-sikkina (Palette Knife). Huwa jispeċjaliżża fil-pajsaġġ Malti u "Arte Morta" (still-live) li joħduna fi żminijiet ta' l-imgħoddi. L-ewwel wirja personali tiegħu kienet f' 1980, fil- Mużew Nazzjonali ta' L-Arti, il Belt Valletta. Wara kellu diversi wirjiet oħra kemm f'Malta kif ukoll barra minn-Malta. F'April li għadda huwa tella' wirja  "A Taste of Malta" ġewwa Beijing fic-China flimkien ma' delegazzjoni  mtella' mill "Malta-China Friendship Association", immexxija mill-President is-Sur Reno Calleja.


Frans huwa wholl membru fil-kumitat tas-Socjeta ta' l-Arti, Manifattura u Kummerċ (MSA).
 
----------

  MST MSchembri

Mark Schembri

Mark Schembri jgħodd ruhu Mosti minn dawk il-puri, bir-razza kollha jafha dejjem il-Mosta, bil-laqam tas-'Sapuna'. Qalbu hemm twieldet u hemm tibqa' tħabbat tul kemm għomru se jdum fuq din l-art.

Ma jistax jonqos allura li matul il-karriera tiegħu bħala artist Mark tnebbaħ minn raħal twelidu. Pitter il-knisja Rotunda, il-pajsaġġ bil-kappelli li jinsabu fl-irkejjen tal-Mosta, u karattri Mostin li trabba u dara' jarahom fit-triqat tar-raħal. Pitter leġġendi marbutin mal-Mosta, kif ukoll xbieha oriġinali ta' dik li jsejjħilha 'l-Madonna tal-Mosta'. Mark f'kull ma jpitter dejjem ifittex li jkun awtentiku mal-emozzjonijiet li jgħaddi minnhom minn żmien għall-ieħor. Jemmen fl-ispontanjeta' tal-proċess u t-tfassil tal-kwadru li jkun qed jaħdem fuqu. Bħalma metafora fil-poeżija twassal ħsibijiet indiretti f'moħħ il-poeta, hekk Mark juza' l-ilwien b'mod simboliku, estetiku, jew xi minn daqqiet bi sfida, jeħodha kontra l-istatus quo. Id-daqqa tal-pinzell fix-xogħol tiegħu tvarja hafna, versatili, izda dejjem tfittex li tkun kontemporanja u esperimentali. Jintrigawh u jispirawh ħafna stili u artisti, imma hu dejjem irid ikun hu nnifsu, għax jemmen li kull artist huwa uniku fl-arti tiegħu.

Ir-ruħ soċjali li tant tbaqbaq f'demm Mark kien u jibqa' jħossha timbuttah biex anke' jikkritika permezz tal-arti tiegħu dak li jara jiġri f'art twelidu. Il-kwistjoni tal-bini li faga kull rokna ta' pajjizna, fosthom tal-Mosta, tkiddu lil Mark, iżda waqt xi mixja twila f'Wied il-Għasel, tistagħġibx jekk jgħidlek li se joħroġ din it-tema tant ta' dwejjaq għalih, fi kwadru ġdid!

Fotografija: Felix Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli

______________________________________________________________________

 

“Thorns & Roses”

Wirja Artistika minn

Carmen Vella Gauci, Ray Dominic Agius u Joseph Agius

Bejn l-20 ta’ Awissu u t-3 ta’ Settembru 2016

fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 _____

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 20 ta' Awissu 2016.

Il-Mistieden speċjali kien il-viċi Sindku ta' Mosta, s-sur Ivan Bartolo.

20 Aug 16

---

Carmen Vella Gauci

 

Carmen 20 Aug 16

Minn ċkunitha Carmen kienet tħobb tpinġi. Meta kibret u bdiet taħdem, hija tħajret tagħmel O’ Level tal-Arti. Wara riżultati tajbin, kompliet tistudja għall-Livell Avvanzat fl-Arti. Bdiet tattendi lezzjonijiet tal-Arti ma’ għalliema stabiliti fosthom Anton Calleja, Matthew Cassar, Alfred Briffa u Winston Hassell. Dawn raw il-potenzjal artistiku f’Carmen u ħeġġewha tkompli f’dan il-qasam. Carmen bdiet tibni kunfidenza biex tesperimenta fl-idejat artistiċi u media differenti. Fl- istess waqt hija bdiet tattendi kors tal-Arti u Ċeramika fl- iskola tal-Arti f’Tarġa Gap.

Carmen tħobb tpitter biż-żejt u pastel, u tħossha komda wkoll taħdem bl’akwarelli. Fil-passat Carmen ħadet sehem f’ħafna wirjiet ta’ Arti perowaqfet għal ftit snin biex trabbi lit-tfal tagħha. Hija rritornat b’din l-esebizzjoni bit-tema: “Thorns and Roses.

Ix xogħol artistiku ta’ Carmen huwa riflessjoni talajja fix-xejriet varji tagħha. Carmen taħdem ma nies b’ diżabilita. Hija tgħix ir-Rabat mar-raġel tagħha Mark u ż-żewġ uliedhom.

____

 Ray Dominic Agius

RayDAgius - Dorothy

Raymond Dominic Agius huwa wied minn dawk l-artisti rari li rnexxielhom jgħaqqadu l’inġinerija ma’ l-arti. Fix-xogħol tiegħu Ray kien jiddisinja l-karozzi ġewwa l-Awstralja. Kemm ilu li rtira, huwa ħoloq xogħol artistiku billi bena pont bejn ir-realiżmu u s-Semi-Astratt bl-użu ta’ lapes, linka, gibż, akwarell u żejt. L-għażla ta’ suggetti tinkludi il-militar, xogħol ta’ Storja Maltija u barranija, ritratti, nudi, kif ukoll bicciet tal-baħar u ta’ l-avjazzjoni. L-artist jghix ġo tlett kontinenti u jassorbi influwenza minn dawn it-tlett naħiet tad-dinja. Raymond jqatta’ zmienu bejn l-Amerika, l-Ewropa u l-Awstralja u meta ma jkunx qed jesebixxi huwa jqatta’ żmienu jistudja l-Pitturi magħrufa ta’ l-arti madwar id-dinja.

Ray D. Agius
kellu tlett esebizzjoniet f’Malta:
“Behold the People Exhibition”
- fil-‘Casino Maltese’ fl-2013.
“Santa
Marija Convoy Exhibition” - fil-Garrison Crypt Church fl-2014.
“450th Anniversary of the Seige of Malta 1565”
fil-Kavallier ta’ San Ġakbu fl-2015.

Fil-futur qarib, minn barra din l-esibizzjoni “Thorns and Roses”, fl-2016 Joseph għandu żewġ esibizzjonijiet oħra: “Lest we Forget” li hija ikkumissjonata mis-‘Socjeta ta’ l-Arti’ fl-2016. “Kommemorazzjoni tal-Konvoj ta’ Malta” kkummissjonata mill-organiżżazjoni ‘Flimkien għal Ambjent Aħjar’ fl-2017.

L-a
ħħar esebizzjoni li hija fl-istadju ta’ l-ippjanar, hija: “Maltese Ghouls and Ghosts”. Din qiegħda tiġi ppreparata bil-mod u ser tiġi nawgurata ghall-pubbliku fl-2018.

_____


 
Joseph Agius

20 Aug Joseph Agius statue

Joseph Agius twieled il-Mosta fl-1967. Huwa beda jistudja ċ-ċeramika fl-1994 fl-iskola tal-Arti ta’ Tarġa Gap. Bħala Senior Staff Nurse ġewwa’ Mater Dei, huwa jiltaqa’ kuljum ma’ mard, tbatija u iegħ. Fl- arti tiegħu, Joseph jiddiskuti t-traġedji tal-gwerra, ġenoċidji minsija u l problemi li jġib miegħu l-vizzju tad-droga. L-istil tiegħu jista’ jitqies bħala wieħed neo-social realism. Joseph juża kuluri mudlama biex bhekk joħroġ il-messaġġ fl-arti tiegħu. Xi drabi Joseph idaħħal ukoll biċċiet ta metall imsaddad biex jikkumplimenta l-arti tiegħu.

Fl- esebizzjonijiet personali tiegħu insibu:-

“Birds eye view - Razett tal-Markiż, Mosta, June 2002;
“Left out”
- The Strand Sliema, January 2003;
“The Maze”
- German Maltese Circle, Valletta. June 2004;
“Art perspectives”
- Hilton, Portomaso, September 2007;
“The real imaginary”
- The Palace Hotel, Sliema, April 2009;
“Relics”
- Palazzo Castelenia, Valetta May 2010;
“Ala gallery
- Santa Venera, in progress.

Joseph jgħix ġewwa Santa Venera flimkien ma martu Khadija

____

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________________________________________________________________

 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

 

Bi pjaċir ppresentat

 

“FestArti”

 

Bejn il-Ġimgħa 16 u l-Ħadd 18 ta' Settembru 2016

 

FestArti Poster 2016 A

 

Bil-għajnuna ta’ Patrick Muscat u li fiha ħadu sehem 26 artist

 

Grace Borg, Joseph Muscat, John Caruana, Leslie S. Agius, Elsa Gatt Romei, Lina Treble, Nicholas Magro, Salvu Mallia, George Apap, Noel Azzopardi, Gużeppi Theuma, Rita Turinese, Alfred Aquilina, Maria Galea, Antoine Xuereb, Sarah Buckle, Mario Borg, Judith Dingli, Josette Fenech, Joseph Casapinta, Frans Galea, Deborah Cachia, Darren Spiteri, Lara Castillo, Ramon Vella Bamber, Vania Goshe.

 

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 

 F’din l-esebizzjoni kollettiva wieħed seta' jsib ġeneri differenti ta’ arti

 

u kienet mifruxa mal-post kollu,

 

kemm ġewwa u kif ukoll fil-btieħi u fuq is-setaħ.

 

 

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ħamis 15 ta' Settembru 2016:

 

IMG 3728

 

 Il-mistieden speċjali kien Dun Albert Buħaġiar:

 

IMG 3732

 

Ramon Vella Bamber ippresenta pittura minn tiegħu lill-Għaqda Talent Mosti:

 

IMG 3734

 

Vania Goshe ippresentat pittura minn tagħha lill-Għaqda Talent Mosti:

 

IMG 3736

 

Dun Albert Buħagiar kixef plakka

 

kommemorattiva li tfakkar il-Porġett ta' twaqqif tat-tinda:

 

IMG 3739 - Copy

 

IMG 3744

 

Il-Protagonisti tas-serata flimkien mal-artisti parteċipanti:

 

IMG 3758 - Copy

 

In-numru rebbieħ tal-Lotterija ta' FestArti: Isfar 162

 

 

----

 

FestArti 2016 John Caruana Splendid 2

 Xogħol artistiku ta' John Caruana "Splendid"

 ---

 

FestArti 2016 Rita Turinese 3

Xogħol artistiku ta' Rita Turinese "Mdina"

---

FestArti 2016 ueppi Theuma Helmet

 

The Helmet - xogħol artistiku ta' Ġużeppi Theuma

Nature Force - xogħol artisiku ta' Antoine Xuereb

 ---

 

 

---

 

FestArti Grace Bore ONE with NATURE

 

One with Nature -Xogħol artistiku ta' Grace Borg

 ---

---

 

L-istil tal-wirja kien wieħed informali ħafna, fejn permezz ta’ l-arti, tajna pjaċir lil kull min attenda.

  

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_______________________________________________________

 

ŻJARA FIR-RAZZETT TAL-MARKIŻ MINN NUMRU MDAQQAS

 

TA' BIKERS MINN SQALLIJA

 

NHAR IL-ĠIMGĦA 23 TA' SETTEMBRU 2016

 

Membri tal-Federazzjoni Taljana tal-Muturi (FMI) ġew iżuru ir-Razzett u kellhom kliem sabiħ għal kif hinhu miżmum il-post kif ukoll għall-ħidma ta' Talent Mosti.

  

Nirringrazzjaw lil

 

Frans Deguara - President Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi (ASMK)

 

flimkien mal-membri tal-Moto-Guzzi Malta Club.

 

Muturi1

 

Muturi2

 

Muturi6

 

Muturi5

 

MUNTAĠĠ: RITA DEMICOLI

______________________________________________________________

 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

 

ippreżentat  Kunċert bl-isem ta’

 

"Mill-Qalb tar-Razzett, għall-għożża ta' Nażżarett

 

b'mużika popolari minn selezzjoni ta' mużiċisti

 

mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta:

 

Il-Bandisti kienu: Bumbardier Twanny Borg, Bumbardier Joseph Zammit, Lance Bumbardier Erin Micallef, Gunner Justin Azzopardi, Gunner Amadeo Mercieca u Gunner Mark Saliba.

 

 AFM 1

 

AFM 2

 

Is-surmast tal-Banda tal-AFM: Warrant Officer Johnathan Borg,

 

il-bandisti u l-qarrejja flimkien ma' Joe Bartolo:

 

AFM 4

 Nhar il-Ġimgħa 23 ta' Settembu 2016

 B’risq il-Fondazzjoni Nażżareth

   102, Dar Nazareth, Triq Santu Wistin, Zejtun ZTN 320 Mob:99466203

 

AFM2

 L-Uffiċjali tal-Fondazzjoni Nazzareth flimkien mal-Uffiċjali ta' Talent Mosti:

 AFM 5

 Il-President ta' Talent Mosti ippresenta donazzjoni tal-Għaqda

 lill-Anġlu Zahra f'isem il-Fondazzjoni Nazzareth

 IS-SOMMA LI NĠABRET KIENET B'KOLLOX: €663.22

  GRAZZI MILL-QALB LIL KULĦADD.

  AFM 6

 Il-Presentatriċi tas-serata: Rachela Bugeja

  AFM 7

  Il-Qarrej Joe Gabriel Vella:

  AFM 8

  Il-Qarrej Felix Demicoli:

AFM 9

  Anġlu Zahra mill-Fondazzjoni Nazzareth:

  AFM 10

Il-missjoni ta' Talent Mosti hi, li permezz tal- kultura u l-arti tgħin istituzzjonijiet Maltin li jħabirku b'risq ċittadini li jeħtieġu appoġġ u għajnuna finanzjarja.  Fil-fatt il-Motto tagħna jiġbor dan kollu fi ftit kliem "Għall-ġid u l-ferħ tal- proxxmu." Il-Kumitat tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti xtaq li wara bosta għaqdiet u istituzzjonijiet li trejjqu xi ftit mill-ġenerożita' tagħna, wasal iż-żmien li ndawru ħarsitna fuq il-Fondazzjoni Nażżareth.  Dak inhar tal-Kunċert, se jkunu preżenti xi uffiċjali mill-Fonadazzjoni Nażżareth, biex lejn it-tmiem issir ġabra mill-udjenza preżenti

  Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

 ___________________________________________________________________

 L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI ppreżentat 

L-għaxar edizzjoni tal-Wirja Kollettiva Tal-Pastel Society of Malta
bil-parteċipazzjoni ta’ 13 il-Artist:

 M’Clare Albonozzo, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Audrey Falzon, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Vania Goshe, Jo Hili, Elsa Gatt Romei, Pauline Micallef, Sara Pace, Francelle Pace Agius, Joe Spiteri Staines

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 24 ta' Settembru 2016:

Pastel5

Pastel7

Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-Sibt 8 ta’ Ottubru 2016

Pastel 2016 1

Pastel2

 

Patel 2016 3

Pastel1

Il-Pastel Society of Malta hija soċjeta’ artistika imwaqqfa minn grupp ta’ artisti li l-għan tagħhom hu li jinkoraġġixxu l-użu tal-pastel bħala medium għat-tpinġija. Dan il-grupp t’ artisti jużaw prinċiparjament dan il-medium fl-arti tagħhom u jixtiequ li artisti oħrajn u l-pubbliku li jħobb l-arti biex japprezzaw is-sbuħija u l-versatilita’ tal-pastel.

Il-Pastel huwa magħmul minn kulur mija fil-mija u huwa reżistenti għall- mogħdija taż-żmien aktar minn kwalunkwe medium ieħor. Bħal ma jista’ jiġi apprezzat mill-pitturi esebiti f’din l-wirja, il-kuluri huma verament sbieħ u dawn jibqgħu hekk għal numru kbir ta’ snin.

Din hija l-għaxar wirja konsekuttiva u fiha ser jieħdu sehem 13 –il artist li b’kollox qed jesebixxu 23 biċċa xoghol tal-arti.  

 
Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_________________________________________

 L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI ppreżentat 

il-55 edizzjoni fis-sensiela “Niltaqgħu ma’ l-Awtur”

Fejn il-Poeta Noel Fabri intervista lil  Michael Cini  Awtur tar-rumanzi:

Preżenza  -  Int Temmen fil-Ħares?

 

MikeCiniPreenza

u Ix-Xafra tad-Destin - L-Imdina 1565

MikeCini-Ix-Xafra tad-Destin

 Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Ottubru 2016 

 MikeC1

 MICHAEL CINI twieled il-Ħamrun fl-20 ta’ Lulju tal-1964, u trabba Ħal Balzan. Wara li temm l-edukazzjoni sekondarja u ħadem għal xi snin fil-qasam tat-turiżmu, daħal jaħdem bħala skrivan fis-Servizz Pubbliku. Huwa studja s-sengħa ta’ Draughtsman u llum jokkupa l-kariga ta’ Senior Principal. Matul il-karriera tiegħu, studja fl-Università ta’ Malta fejn iggradwa fl-Amministrazzjoni Pubblika kif ukoll bħala Qarrej tal-Provi bil-Malti. Huwa miżżewweġ lil Carmen, għandhom tifel jismu Nicolai, u ilhom joqogħdu l-Mosta mill-1991.

Fl-ewwel pubblikazzjoni tiegħu Preżenza – Inti Temmen fil-Ħares?, l-awtur jirrakkonta kif ruħ ta’ omm tkun għadha ma tistax issib il-mistrieħ ta’ dejjem qabel ma xi ħadd jiskopri kif kien għeb binha ta’ seba’ snin taħt ċirkustanzi misterjużi. Fuq tema storika, fit-tieni rumanz tiegħu Ix-Xafra tad-Destin – L-Imdina 1565, l-awtur jgħaddi lill-qarrej mill-bieb tal-istorja biex idaħħlu jieħu sehem miegħu f’avventura qalbiena fi żmien l-Assedju l-Kbir ta’ Malta tal-1565. U issa, fuq tema totalment differenti miż-żewġ rumanzi ta’ qablu, dalwaqt wasal biex joħroġ ukoll it-tielet rumanz – ġrajja senswali mqanqla mill-emozzjonijiet tal-imħabba, li biex iżżomm ħajja, trid tibqa’ dejjem tissielet kontra t-tentazzjonijiet, l-abbużi... u l-infedeltà! 

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________________________

 Wirja ta’ Arti minn

 Grace Cassar Fabiola Agius Anastasi

 Bejn is-16 u d-29 ta’ Ottubru 2016

Il-Wirja bl-isem ta' "Duet" ġiet inawgurata nhar

is-Sibt 15 ta' Ottubru 2016:

Fabiola3

Fabiola1

 Nhar il-Ġimgħa 28 ta' Ottubru, Fabiola u Grace ingħaqdu ma grupp ta' artisti oħra fir-razzett fejn għamlu sessjoni ta' pittura fil-beraħ:

Fabiola art

Grace Cassar hija artista versatili u pjanista mlaħħqa. Grace studjat l-arti taħt Harry Alden. Hija studjat l-arti espressiva u l-pittura tal-Portraits fis-St Martins College ta’ Londra. Hija rċeviet Honorable Mention mill-Malta Society of Arts. Grace ħadet sehem f’ħafna wirjiet kollettivi. Kellha wirja ta’ Arti personali fl-Auberge D'Italie fejn ippresentat mal-erba’u sebgħin biċċa ta’ l-Arti.

Fabiola - ButterflyTech 

Fabiola Agius Anastasi hija ggradwata fl- Inġinerija kif ukoll ikkwalifikata fl-Arti u d-Disinn. Hi studjat l-Arti ma’ għadd ta’ esperti Taljani li kienu ta’ influenza fl-iżvilupp ta’ tekniċi differenti li hija tuża fit-tpinġija tagħha. Matul is-snin il-pittura ta’ Fabiola evolvit fi stili differenti u dan għaliex hi għandha passjoni għall-esperimentazzjoni u esplorazzjoni artistika. Medju ieħortal-kreattivita’ tagħha huwa t-tgħalim tal-Arti fejn hi jirnexxiela twassal lill-istudenti tagħha biex jiskopru u jiżviluppaw it-talent artistiku tagħhom. Fabiola hija pittriċi kontemporanja u fix-xogħoljiet tagħha jispikka palett ta’ kuluri vivaċi mdakkar b’xelta ta’ kuluri iktar sottili u mansi. Għal Fabiola, l-Arti hi espressjoni tal-interessi u l’burdati tagħha u tirrifletti kif hi tħares lejn il-ħajja. Ħafna drabi l-Arti ta’ Fabiola hi nspirata mis-sbuħija u l-meravilja tan-Natura u ħafna mix-xogħolijet tagħha huma mpittra fuq il-lok f’Malta kif ukoll barra minn xtutna.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

______________________________________________________

Hu xieraq li f’dan ix-xahar partikulari niftakru f’dawk il-persuni li taw il-kontribut tagħhom b’xi mod jew ieħor lill-Għaqda u b’hekk issoktat miexja 'l quddiem fil-qasam  tal-kultura u filantropija.  Għalhekk l-Għaqda Filantropika Talent Mosti organiżżat quddiesa li ġiet iċċelebrata minn Dun Ġwann Sammut, għall-bżonnijiet ta’ ruħ il-membri u benefatturi mejtin tagħha nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Novembru 2016 fir-Rotunda tal-Mosta.

_______________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti flimkien mal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju - Malta ippreżentaw  Seminar Dwar Il-Presepju, nhar Il-Ġimgħa 11 Ta' Novembru, 2016

Is-Seminar tal-Ġimgħa 11 ta' Novembru kien suċċess kbir. Ingħata tagħrif ferm interessanti dwar il-Presepju u kif jissawwar. Attendiet ġemgħa kbira ta' mistednin kulħadd bl-entużjażmu tal-Milied u tal-Presepju. Fr Edgar Vella ta taħdita dwar il-Presepju Naplitan fliwaqt li s-sur Alex Powell ta taħdita dwar il-Presepju kif żvolġa minn Betlem sa Greggio....

Presepji 11 Nov 16 2 Resize

Presepji 11 Nov 16 5 Resize

Presepji 11 Nov 16 4 Resize

Hawn jider is-sur Adrian Theuma li ta tagħrif mirqum dwar kif jissawwar il-presepju.

Presepji 11 Nov 16 1 Resize

Ingħata tagħrif prattiku minn Membri oħra tal-Għaqda Tal-Presepju Malta:

Presepji 11 Nov 16 3 Resize

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli  

  ____________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti ppreżentat "Variations", Wirja ta’ Arti minn Rosalie u Antida Casha, bejn il-5 u d-19 ta’ Novembru 2016

 

---

Il-Pittriċi Rosalie Casha:

Rosalie Casha Profile

Ix-xogħolijiet artistiċi ta' Rosalie Casha:

 Rosalie1 2016

 Rosalie2 2016

Rosalie Casha twieldet fil-11 ta' November 1986. Sa minn eta żgħira, Roaslie wriet ġibda lejn l-arti u l-ġenituri tagħha dejjem għinuha biex timxi ‘l quddiem f’dan il-qasam. Rosalie tuża diversi media biex tesprimi l-emozjonijiet tagħha. Fl-arti tagħha Rosalie tħobb tuża acrylics, lapes, faħma u kuluri taż-żejt. Hija ħadet sehem f'wirja kollettiva li ttellgħet fil-lukanda Cavallieri, kif ukolll f’wirijiet li jittelgħu kull sena fl-isptar Mater Dei. Rosalie tħoss li l-kuluri vivaċi jagħtu l-ħajja. Għalhekk ħafna mix-xogħolijiet tagħha fihom kuluri vivaċi. Bħalissa, Rosalie, qed tesperimenta fuq il-pittura moderna, pero' l-klassiku jibqa' l-favorit tagħha u l-aktar li joffri muża. Tħobb tvarja ħafna u ma' tibqax tpinġi l-istess stil, għaliex b’ hekk biss tħoss li tista’ tikber aktar, kemm bħala persuna kif ukoll artista.

Il-Pittriċi Antida Casha:

Antidaa Casha Profile

Ix-xogħolijiet artistiċi ta' Antida Casha:

 Antida1 2016

Antida2 2016

Antida Casha twieldet fis- 6 ta' Frar, 1949. Sa minn eta żgħira ħasset l-passjoni għall-arti. Hi tuża media differenti, fosthom lapes u kuluri taż-żejtBil- kuluri taż-żejt, hi tħoss li tista’ tesprimi aktar ruħha u tkun aktar kuntenta bir-riżultat. Dan għaliex il-kuluri taż-żejt l-iktar li jgħatuha ċ-ċans li toħroġ il-pittura eżatt kif tkun tridha bl-użu ta’ daqqiet u pniezel differenti. Hi qatt ma kellha ċ-ċans tistudja l-arti, pero' l-motivazzjoni li qatt ma tilfet, ġgħalitha tkompli taħdem u ttejjeb lilha nnifisha. Ħadet sehem f'wirjiet diversi, fosthom fl-isptarijiet Mater Dei u Monte Karmeli, kif ukoll fil-Lukanda Cavallieri. Antida tieħu sehem ukoll f'diversi wirjiet kollettivi organizzati fir-raħal fejn toqgħod.

Muntaġġ:  Rita Demicoli

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Nhar il-Ħadd 27 ta' Novembru 2016, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti pparteċipat fl-attivita' organiżżata mill-Kunsill Lokali Mosta, fejn ingħata ġieħ lill-Qalbiena Mostin:

 

Qalbiena 1

Qalbiena2 - 2016

Fotografija: Denise Demicoli

Muntaġġ:  Rita Demicoli

________________________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippreżentat il-200 esebizzjoni mtella’ fir-Razzett tal-Markiż:

 Wirja marbuta mat-tradizzjoni tal-Milied.

 Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 10 ta' Diċemru 2016.

 Il-mistieden Speċjali kien is-Sindku l-ġdid tal-Mosta s-sur Ivan Bartolo:

Milied 2016 1

 Il-Kantanta Mistiedna kienet Ruth Attard:

 Milied 2016 8

 Is-serata kellha presentazzjoni ta' Rita Demicoli:

 Milied 2016 4

 Dr Mario Thomas Vassallo ipprepara l-Presentation li fakkret il-Mitejn Wirja ġewwa r-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta:

 Milied 2016 9

Theresa Gauci kienet il-qarrejja li akkummpanjat il-Powerpoint Presentation:

 Il-Wirja ġiet imbierka mill-Arċipriet tal-Mosta, Rev. Sebastian Caruana:

 Milied 2016 2A

 Għall-din l-attivita' attendew numru kbir ta' mistednin:

 

Milied 2016 5

Milied 2016 6

Il-Protagonisti tas-serata:

 Milied 2016 7

 Uħud mill-Presepji u biċċiet artistiċi għall-wiri:

 

Wirja M 1

 

Wirja M 2

Wirja M 3

Wirja M 4

 Bi pjaċir inħabbru li żewġ presepji li kienu għall-wiri fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta, ikklassifikaw l-ewwel u t-tieni post fil-Kompetizzjoni Naazzjonali mnehdija mill-Kunsill Malti għall-Arti :

Brian Paul Cachia - l-ewwel post fil-kategorija Qies Medju
Giovann Muscat - it-tieni post fil-kategorija Presepji Mekkaniċi.

PROSIT TASSEW!

-----

  Fotografija: F.Demicoli u Walter Joseph Attard Photography

Muntaġġ: Rita Demicoli

 

Wirja Artistika

minn

Noel Azzopardi

Bejn il-15 u it-28 ta’ Jannar 2017

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 14 ta' Jannar 2017:

Noel Azzopardi 1

Noel Azzopardi 2

Noel Azzopardi 3

Uħud mix-xogħolijiet Artistiċi ta' Noel Azzopardi:

Noel Azzop Paint 1

 

Noel Azzop Paint 2

Noel Azzopardi twieled l-Imsida fis-7 ta’ April 1962. Noel wera kapacita' kbira għad-dettal fl-arti sa minn eta' żgħira ħafna. Huwa beda jistudja l-Arti fil-Junior Lyceum tal-Ħamrun mal-għalliem tiegħu George Apap, fejn ġab l-għola marka fiċ-Ċertifikat Avvanzat fl-Arti. Wara, l-Artist Antoine Camilleri inkoraġġieh biex ikompli jistudja l-Iskola ta' l-Arti, li f-dak iż-żmien kienet il-Polytechnic fl-Imsida. Meta kellu erbatax il-sena ġie aċċettat fl-Iskola tal-Arti fejn ġie mgħallem minn Harry Alden u Esprit Barthet. Noel Azzopardi qatt ma seta’ jaħbi il-passjoni u l-imħabba kbira tiegħu lejn l-arti u kompla jibni t-talent tiegħu billi kien jesperimenta b-media differenti bħall-akwarell, pastel, acrylics, charcoal, tpinġija bil-lapes u l-aktar pittura biz-żejt.

Fl-2007 Noel rega' beda tlitt snin Kors ta' Diploma fil-pittura, fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta, taħt is-sperviżjoni ta' Joseph Micallef u l-għalliem tieghu Antoine Sciberras, biex ikun jista jġib ċertifikat tad-Diploma.

Fl-2011 Noel Azzopardi ingħata l-opportunita li jgħallem l-arti bħala 'Art Educator' fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta u għadu jgħallem hemm sal-llum.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________

 

Bejn il-11 u l-25 ta' Frar 2017, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti   ippresentat "IL-VJAĠĠ",  Wirja Artistika minn

 Ġużeppi Theuma

 Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 11 ta' Frar 2016:

 Guze T - 1

Guze T - 2

Guze T - 3

Guze T - 4

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Ġużeppi Theuma:

Guze T - 5

 Guze T - 6

Ġużeppi Theuma twieled f'Raħal Ġdid, Malta fl-1945. Attenda l-Kulleġġ tal-Arti fil-Belt ta’ San Albans fir-Renju Unit. Mill-1980 ‘hawn, huwa ħa sehem f’ħafna wirjiet tal-arti f'Malta bi skultura taċ-ċeramika u pittura. Huwa l-awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet dwar l-arti bil-pubblikazzjoni ewlienija tiegħu: L-Arti Fil-Knejjes Minn Mitt Pittur Malti - Bijografija qasira ta' 100 pittur Malti bix-xogħlijiet tagħhom viżwalment.

Fil-wirja IL-VJAĠĠ fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fil-Mosta hu se jkun qed juri għażla ta’ xogħolijiet artistiċi minn medda ta’ ħamsin sena fl-arti, li jinkludu pittura u skultura.

________________________________________________________

Nhar il-Ġimgħa 17 ta' Frar 2017, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat serata oħra mis-sensiela: Niltaqgħu mal-Awtur fejn  Patri Mark Montebello tkellem dwar il-kitbiet u l-pubblikazzjonijiet tiegħu.

 PM Montebello 1

 PM Montebello 2

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

__________________________________________________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti ppresentat Wirja Artistika minn Vince Dimech, bejn l-5 u t-18 ta’ Marzu 2017.

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 4 ta' Marzu 2017:

Vince14

 

Vince13

 

Vince4

 

Vince3

 

Vince2

 

Vince1

Vince Dimech twieled il-Mosta fid-9 ta' Awwissu 1967. Sa minn eta’ żgħira wera ġibda lejn l-arti tal-iskultura fil-figura attiva. Huwa studja l-mudellatura fl-iskola tal-arti fil-Belt Valletta taħt l-għalliem Joseph Casha. Vince ha sehem f'diversi wirjiet kollettivi sagri fi żmien il-Milied u l-Ġimgħa Mqaddsa. Fl-2014 ġie kkomissjonat jaħdem il-bust tax-xandar veteran Charles Arrigo li jinstab jitgawda fir-Razzett tal-Markiż , il-Mosta . L-aktar ġeneru għal qalb Vince Dimech huwa l-iskultura sagra fejn matul is-snin stabbilixxa ruħu bħala artist li jidħol fid-dettal fl'arti tiegħu. Għalkemm jaħdem fil-fibreglass kif ukoll jesperimenta fiż-żebgħa 'monochrome' u 'acrylic' Vince jippreferi jaħdem fit-terrecotta. Din hija l-ewwel wirja personali tiegħu fuq skala sagra u profana.

Matul il-Wirja intlaqgħu donazzjonijiet lil Puttinu Cares

Uħud mill-iskulturi ta' Vince Dimech:

VDimech 2

VDimech 3

  Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

Bi pjaċir inħabbru li nġabret is-somma ta' €297.29 permezz tal-Wirja Artistika ta' Vince Dimech ġewwa r-Razzett tal-Markiż il- Mosta.  Grazzi lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom

_______________________________________________________

12 ta' Marzu     Valletta 18 - Workshop dwar script writing għall-palk.

________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppresentat t-18 -il-edizzjoni tas-Serata Mużiko-Letterarja Sagra, nhar is-Sibt l-1 ta' April 2017 taħt il-Patroċinju ta' Ms Johanna Gatt, Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina, Bniet, Mosta (maħrufa wkoll bħala l-Lily of the Valley).  Din is-Serata tittellella' fit-Teatru tal-imsemmija skola, li tinsab biswit ir-Razzett tal-Markiż, bis-sehem ta' qarrejja magħrufa waqt li t-talenti mużikali kienu f'idejn "MusicaLibera", taħt id-direzzjoni ta' Brandon Attard.

 

Good Fri 2017 - 3

 

Good Fri 2017 -2

 

Good Fri 2017 -1

Good Fri 2017 - 4

Wara din l-attivita' fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta ġiet imnedija uffiċjalment id-19 -il-edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni bis-sehem ta' diversi artisti u kollezzjonisti. 

Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-16 ta' April 2017.
 
 
 
Good Fri 2017 - 7
 
Good Fri 2017 -6
 
Good Fri 2017 - 5
 
 
 

______________________________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti Flimkien mal-Għaqda tal-Folklor bi pjaċir ppresetat taħdita minn Eman Bonnici dwar il-Kult tad-dfin f’Malta, Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ April 2017 fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

Jgħidu li meta l-bniedem imut, jispiċċa kollox miegħu.  Imma dan mhux minnu, għax kif nafu, il-ġisem tiegħu, b'mod jew ieħor irid jiġi dispost u dan ifisser li xi ħadd irid jaghmel tajjeb għalih.   Sakemm jodna lura l-kult tad-dfin f'Malta? Kif kienu jħarsu u jwettqu dan kollu missirijietna? Xi żviluppi, tibdil u ideat ġodda ra matul is-sekli il-kult tad-dfin? Dwar dan kollu, tkellem magħna Eman Bonnici, li huwa l-Arkivista taċ-Ċimiterju tal-Addollorata, u midħla sew mas-suġġett.

 

EmanB1 web

 

EmanB2 web

 

EmanB3 web 

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_____________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti ppresentat  “Passjoni fit-Tafal”,   Wirja Artistika minn  Mario Borg, fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta  Bejn it-30 ta’ April-u l-14 ta’ Mejju 2017.

-----

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 29 ta' April 2017.

 

Il-Mistieden speċjali kien is-Sur Ivan Bartolo - Sindku tal-Mosta.

 

Mario B 14 - WS

 

Mario B 3 - WS

 

Mario B 5 - WS

 

Mario B 6 - WS

 

L-Iskultur Mosti Mario Borg 

 

Mario twieled fl-1963, trabba u jgħix il-Mosta. Madwar sitt snin ilu, Mario mar jara wirja ta’ skultura fit-tafal fi ħdan ir-Razzett tal-Markiz Mallia Tabone.  Kien propju dakinhar, waqt li kien qiegħed jara din il-wirja li ħass li hu ukoll kien kapaċi jagħmel dan it-tip xogħol u għalhekk xtaq jipprova.  Determinat, l-għada huwa mar jixtri t-tafal u pprova jagħmel ras ta’ mara.  Kif irnexxielu, deherlu li seta’ jkompli u għamel statwa sħiħa.  Din żviluppat fl-ewwel xogħol tiegħu, ir-replika ta’ l-statwa titolari tal-Madonna tal-Karmnu taż-Żurrieq, statwa li Mario huwa devot ħafna lejha.  Minn hemmhekk, Mario kompla jaħdem statwi religjużi fit-tafal.

 

Wara dan il-perjodu, huwa xtaq jaħdem stili differenti u sabiex jiskopri il-ħiliet tiegħu.  Fil-fatt, Mario qaleb fuq il-mitologija Griega fejn ħadem statwi fejn l-anatomija tal-bniedem u ta’ l-annimali tispikka.  Mario ukoll transforma żewg pitturi ta’ Caravaggio fi statwi, dik tal-Qtugħ tar-Ras ta’ San Ġwann u San Ġlormu.             

 

Fl-2013 huwa beda jaħdem l-busti.  L-ewwel wieħed kien dak ta’ Joseph J. Camilleri li jinsab esebit permanenti fil-bitħa tar-Razzett tal-Markiz.  Wara ħadem il-bust ta’ Mr Winston V. Zahra u ta’ nies prominenti oħrajn.  Hadem ukoll il-busti ta’ uliedu Sarah u Rebecca flimkien ma’ portrait tiegħu u dak ta’ martu Agnes. Il-bust ta’ Dun Manwel Grima, maħdum bil-bronż, jinsab quddiem il-knisja ta’ San Ġużepp fil-Manikata.

 

Xogħol prominenti ta’ l-artist hu l-monument alto relievo maħdum fil-bronż “Is-Samaritan it-Tajjeb”.  Dan jinsab fic-Ċentru tal-Konferenzi tas-Soċjeta` tal-MUSEUM gewwa Santa Venera.

 

Xogħol renti ta’ l-artist jinkludi diversi busti ta’ personalitajiet magħrufa u inqas magħrufa. Mario ħadem statwi sagri fejn jispikka l-element tat-tbatija ta’ Kristu fil-Passjoni bħal “il-Marbut”,“L-Ecce Homo”, it-tnejn ispirati fuq l-istatwi ta’ Karlu Darmanin tal-Mosta, u “il-Kurċifiss”.  L-artist ħadem ukoll statwi oħra bħal “Marley Horse” u “Mastru Anglu Gatt”.  Ma jonqsux  xogħolijiet alto relievo bħal “Nene` degli Ulivi”, “Chariot Warrior” u “il-Vjaġġ”.

 

Mario kellu zewġ wirjiet personali “L-Isfida Minquxa” (2013) u “Expressive Stuggle”(2015). 

 

“Passjoni fit-Tafal” hija t-tielet wirja personali ta’ Mario Borg li se tittella’ fir-Razzett tal-Markiz Mallia Tabone ġewwa l-Mosta bejn it-30 ta’ April u l-14 ta’ Mejju 2017 fejn wieħed ikun jista’ jara x-xogħol riċenti ta’ l-artist flimkien maż-żewġ skulturi Caravaggisti.

 

Xi xogħolijiet artistiċi ta' Mario Borg:

 Mario Borg D

 

Mario Borg B

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli 

_________________________________________________________

Nhar il-Ġimgħa 12 ta' Mejju 2017, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat lejla ta’ Tifkira f’ġieħ it-Tenur Pawlu Asciak, bis-sehem ta’: Perit Richard England u Albert Storace.

Din l-attivita' kellha l-presentazzjoni ta' Rachaela Bugeja

Il-vuċi leġġendarja ta’ Pawlu Asciak kompliet issebbaħ din il-lejla ta’ tifkira.

It-Tenur Pawlu Asciak, minbarra li hu magħruf għall-karriera tiegħu personali, kien ukoll il-persuna li għenet lit-tenur Joseph Calleja jibda l-karriera tiegħu. Asciak twieled fit-28 ta’ Jannar 1923 u miet fl-eta’ ta’92 sena, propju fil-21 ta’ April 2015.


Tul il-karriera tiegħu Pawlu Asciak kanta fi produzzjonijiet li fihom ħadu sehem kantanti famużi bħal Maria Callas, Dame Joan Sutherland, Anita Cerquetti, Dame Joan Hammond, Amy Shuard, Ebe Stignani u Giulietta Simionato. Huwa rtira minn fuq il-palk fl-1961.

Il-Protagonisti tas-serata:

PAsciak 4

PAsciak 1

Is-sur Albert Storace:

PAsciak 2

Fotografija: Raymond Cauchi

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________________________________________________________________________

 

KUNĊERT MILL-ISBAĦ MILL-AFM CLARINET QUARTET FIR-RAZZETT TAL-MARKIŻ NHAR IL-ĠIMGĦA 19 TA' MEJJU 2017

  IL-KUNĊERT TAL-AFM CLARINET QUARTET KIEN IMŻEWWAQ B'MUŻIKA MILL-ISBAĦ U XI SORPRIŻI MA NAQSUX...

AFM2 - Copy

 IL-PROTAGONISTI TAS-SERATA

AFM5 - Copy

 AFM1 - Copy

AFM6 - Copy

IL-KUNĊERT TAL-AFM CLARINNET QUARTET ITTELLA' BIEX JINĠABRU FONDI GĦALL-ALS MALTA. L-Għaqda Filantropika Talent Mosti tat l-ewwel donazzjoni ta €100. B'kollox inġabret is-somma ta' €380 li ġiet ippresentata lil Ms Tiffany Sultana f'isem ALS Malta.

AFM10 - Copy

 ALS logo

   Fotografija: F.Demicoli - Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

bi pjaċir tippresenta

 

“Fuq Tila li tkanġi”

irja Artistika

 

minn

 

Ramon Vella Bamber

 

Ramon 1 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 23 ta' Settembru:

Is-serata kellha presentazzjoni ta' Louis Vassallo:

 

Bamb3

Is-sur Joe Bartolo għamel diskors tal-okkażjoni:

Bamb5

Il-Pittur Ramon Vella Bamber ippresenta pittura lill-Għaqda Filantropika Talent Mosti:

Bamb6

Il-Wirja tibqa' miftuħa sas-7 ta’ Ottubru 2017

Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis6.00pm sad-8.00pm

Ħdud mid-10.00am sa nofsinhar u mis-6.00pm sat-8.00pm

Ramon 2

Bamb1

Ramon 3

Ramon 4

Ramon 5

Ramon 6 

 

Bamb2

Ramon Vella Bamber twieled fl-1971 u l-professjoni tiegħu hija Kontrollur ta l- ajru. Minn ċkunitu wera interess fl-Arti u mexa fuq il-passi ta’ missieru li wkoll hu intiż ħafna fis-suġġett.

Ramon studja l-Arti l-iskola u għadda mill-eżamijiet fil-livell Ordinarju u Avvanzat fl-Arti fil-Higher Secondary u l-Junior College taħt il-gwida tal-mibki Alfred Chircop u Paul Vella Critien. Huwa issokta l-istudji tiegħu bil-kors Seascapes and Landscapes fl-Mcast fl-2013, attenda klassijiet ta’ taħriġ ma’ Alfred Briffa,  Arti Libera u Figurattiva fil-Malta School of Art sa mill-2014 kif ukoll jattendi lezzjonijiet fuq il-figura umana fil-Malta Society of Art sa mis-sena l-oħra ‘l hawn. Fil-preżent qed jattendi kors fl-istorja tal-Arti fil-Malta School of Art.

Ramon huwa pittur tal-pajżaġġi imma jogħġbu ukoll l-Arti Figurattiva u is-Still Life. Huwa juża t-teknika tal-Impasto u l-paletta biż-żejt u l-acrylics. Huwa jħobb jesperimenta b’metodi oħra fosthom il-pastel u charcoal. Ramon jogħġbu l-ħajja ta’ barra fil-miftuħ u jispira ruħu mis-sbuħija tal-baħar u x-xenarju tal-madwar. Huwa miġbud partikularment  lejn il-perjodu tal-Impressjonizmu b’mod speċjali lejn Van Gogh u Monet.

Ramon ha sehem f’diversi esibizzjonijiet fosthom FestArti fl-2015 u 2016 fir-Razzett tal-Markiż Tabone ġewwa l-Mosta u fin-Notte Bianca fl-2016 fi ħdan il-Malta Society of Arts, Palazzo De La Salle, barra minn xtutna f’Sirakuża Sqallija fil-1a Collettiva d’Arte 2016 u das-sajf ħa sehem b’wirja eżebita ġol muzew Hagar heart of Gozo waqt il-Victoria International Arts festival  ġewwa Għawdex u fil-1a Collettiva d’Arte f’ Cefala Diana pov. Palermo, ġewwa Sqallija.

And for you English Speaking Friends: 

We Proudly Present an Art Exhibition by Ramon Vella Bamaber from 23 September to 7 October 2017 at the Razzett tal-Markiż, Mosta.

Visiting hours: Mon to Sat: 6pm to 8pm, Sunday 10am till noon and 6pm to 8pm.

Ramon Vella Bamber was born in 1971 and by profession he is an Air Traffic Controller. However, he always showed an interest in Art and followed in his father's footsteps who is also keen on the subject.

Ramon studied Art at school and obtained his Ordinary and Advanced level in the discipline at the Higher Secondary and at the Junior College under the guidance of the late Alfred Chircop and Paul Vella Critien. He pursued his artistic studies by attending a Seascapes and Landscapes Course at Mcast in 2013, special classes with Alfred Briffa, Figurative and Free Art at the Malta School of Art since 2014, as well as live classes in the Human Figure at the Malta Society of Art since last year. He is currently attending a History of Art Course at Malta School of Art.

Ramon is a landscape artist but also enjoys Still life and Figurative Art. He uses the Impasto and Palette knife style in oils and acrylics. He loves experimenting in other media such as soft pastels and charcoal. He enjoys outdoor life finding his inspiration in the beauty of the sea and scenery around him. He is particularly partial to the Impressionist Period, most especially Van Gogh and Monet.

Ramon has taken part in several exhibitions including FestArti in 2015 and 2016 at Razzett tal-Markiz Tabone, Mosta and Notte Bianca 2016 at the Malta Society of Arts, Palazzo De La Salle Valletta, abroad in Syracuse Sicily for the 1a Collettiva d'Arte 2016.

He has exhibited this year at the Hagar Heart of Gozo Museum during the Victoria International Arts festival and at 1a Collettiva d'Arte in Cefala Diana Palermo Sicily.

_______________________________________________________

  

________________________________________________________ 

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppresentat 

 

ANIMA 2017

 

A Jen 7 Poster

 

  Wirja Artistika

 

minn

 

Jennings Falzon

 

A Jen 1

 

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 21 ta' Ottubru 2017

 

A Jen A

 

Il-Mistieden speċjali kien Dr. George Cassar:

 

A Jen B

 

A Jen C

 

Il-Wirja baqgħet miftuħa sal-4 ta’ Novembru 2017

 

Ix-xogħlijiet artistiċi ta' Jennings Falzon:

 

A Jen 9 Leap of Faith

 

A Jen 2 Genesis

 

 A Jen 3 Dante

 

A Jen10 Melancholy

 

Twieled f’Novembru 1986, artist Malti minn Naxxar. Jennings Falzon irċieva l-edukazzjoni  ġewwa MCAST, il-kulleġġ ta l’Arti u Disin. Hu rċieva baċellerat fl-Arti li kien ikkollaborat ma Franhofer- Gesellschaft University Berlin fis- sena 2011. Matul l-istudji fl-arti, l-iskultura  figurattiva baqgħet l-iżjed ħaġa li hu kien interessat fiha. Nistgħu ngħidu li f’xogħlu hemm influwenzi u demostrazzjonijiet dramatiċi u allegoriċi meħuda mill-mitoloġija Griega u skulturi klassiċi minn artisti rinomati fis-seklu sittax u sbatax. Hemm ukoll influwenzji mill-letteratura tas-seklu tnax, mill-poeżija ta’ Dante Alighieri, La Divina Comedia, li tiffoka fuq spiritwalita, tama, ċertu fantażiji tal-ħajja, il-mewt, x’jigri wara il-mewt u  l-fidwa tal-bniedem.  Dawn il-punti jidru evidenti f’din l-esebizzjoni b’isem ta Anima. 

 

Dawn l-emozzjonijiet u ċertu simboliżmu li fih fix-xogħol ta’ Falzon,  joħolqu ċertu kurżita b’uzu ta’ materjali diversi  biex b’hekk  ma jillimitawhx għall material wieħed u teknika  waħda.  Ħafna esperimenti wassluh biex ikun iżjed informattiv, kunfidenti fl-għażla tal-materjal, fil-kunċett kif ukoll fit-teknika kemm fl’ iskultura u anke fil-pittura. 

Waqt l-istudji tiegħu fl-2010 Jennings ġie magħżul biex jesebixxi xogħlu f’ Denmark ġewwa Bornholm f’konkors taċ-ċermamika fejn żewġ artisti minn kull post fl-Ewropa ġew magħzula biex jipparteċipaw. B’hekk Falzon kompla jipprometti u f’dawn l-aħħar snin  iparteċipa f’diversi esebizjonijiet kemm ma artisti Maltin kif ukoll barranin, solista u anke xogħlijiet ikkomisjonati.

  Fotografija: Rita Demicoli u Ian Wright

Muntaġġ: Rita Demicoli

_________________________________________________________

 

Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017 

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

bi pjaċir ippresentat

 

Il-pitturi ex-voto:

 

Dettalji storiċi kif ukoll mill-ħajja ta' kuljum

 

A Ex voto 1

 

 Minn

 

Michael Buhagiar

 

A exvotoC

 Taħdita veru interessanti u nformattiva dwar l-exvoto fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta, li għaliha kellna udjenza tajba ħafna. Prosit tassew Michael Buhagiar u grazzi lilkom kollha li għoġobkom tingħaqdu magħna. 

A exvotoB

 

A exvotoA

A Ex voto 3

 A Ex voto 2

Is-sur Buhagiar tkellem dwar  il-kwadri ex-voto li nsibu fil-knejjes.  Huwa ħareġ il-barra mid-devozzjoni tagħhom, ghalkemm ma eskludihiex, iżda wera d-dettalji li dawn jagħtuna.  Sew dawk konnessi mal-baħar u l-oħrajn konnessi ma’ mard u inċidenti fuq l-art, juru ħafna dettalji dwar il-ħajja li kienu jgħixu n-nies li offrewhom. Hemm ukoll kwadri tal-ex-voto oħrajn marbuta ma’ avvenimenti storiċi…_________________________________________

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI organiżżat Quddiesa li kienet iċċelebrata minn Dun  Ġwann Sammut bħala suffraġju tal-erwieħ tal-membri u benefatturi mejtin ta’ din l-Għaqda, Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Novembru 2017 fil-Knisja Arċipretali, r-Rotunda tal-Mosta.

___________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

 

bi pjaċir tippresentat Wirja Artistika

 

 minn

 

 Alison Vella u Jeannie Noutch 

 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 11 ta' Novembru mis-sur Joe Bartolo:

 

 A Ali 2A Ali 4

 

A Ali 4a

 

A Ali 1

 

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sal-25 ta’ Novembru 2017

 

 Xogħlijiet Artistiċi ta' Alison Vella: 

 

A Ali 5

 

A Ali 9

 

A Ali 10 

 

 Alison Vella  tikkonsidra l-arti bħala waħda mill-aktar aspetti importanti f’ħajjitha mhux biss għax huwa ix- xogħol li taħdem kuljum imma wkoll ghax l-arti tispiraha u tgħinha tesprimi ruha b’mod liberu u li tħalli fiha sens ta’ ferħ u sodisfazzjon. It-talent artistiku ta’ Alison kien evidenti minn eta’ żgħira ħafna u wara li ħadet tagħlim minngħand diversi artisti, kompliet titgħallem u tizviluppa t-talent artistiku tagħha mingħand l-artist magħruf Harry Alden, fejn hu ra fiha potenzjal biżżejjed biex jinkoraġġiha tieħu kors ta’ erba snin l-iskola ta’ l arti fil-Belt Valletta. Ghalkemm Alison kellha biss dsatax il sena meta temmet il-kors u kienet l-iżgħar fost l-istudenti sħabha, hi kisbet it-tieni post b’ diploma. Alison esibixxiet l-arti tagħha f’diversi esibizzjonijiet f’pajjiżi Ewropej fosthom il-Ġermanja u l-Italja.

 

L-arti tagħha hija ispirata l-aktar mis-sbuħija naturali ta’ madwarna u mit-tradizzjonijiet li trabbiet fihom u li dejjem ammirat u li b’dispjaċir tħoss li f’din id-dinja teknoloġika resqin fi żmien li bil-mod il-mod dawn it-tradizzjonijiet għad jispiċċaw għal dejjem.  L-għan prinċipali wara x-xogħol artistiku ta’ Alison hu li tħalli togħma ħelwa ta’ nostalġija tradizzjonali, sbuħija u serenita’.

 

Xogħolijiet Artistiċi ta' Jeannie Noutch:

 

A Ali 8

 

A Ali 6

 

 A Ali 8 

 

Jeannie Noutch, imwielda f'Nottingham, l-Ingilterra, ilha tpitter pajesaġġi u portraits għal aktar minn 25 sena. Hi studjat fil-Bilborough Art & Design College minn fejn gradwat bl-unuri fl-1987. Jeannie hija prinċipalment pittriċi li żviluppat it-talent tagħha waħedha, u bdiet tpitter portraits fl-1991 fil-gżira ta’ Kreta (il-Greċja), fejn kienet marret hemm fl-1990. Il-Greċja kienet ta' influwenza kbira fix-xogħol tagħha, speċjalment f'pitturi ta’ pajesaġġi u arkitettura, tant li dawn l-immaġini kollha ispiraw l-artista biex toħloq numru ta' pitturi imnebbħa mill-bibien ta' bini antik fi Kreta. Il-pajesaġġ u il-bini m'humiex l-uniċi karatteristiċi fi Kreta, imma l-ikbar attrazzjoni huma in-nies. U propju minn nies li Jeannie ħadet spunt biex tpenġi xeni li jirrakkontaw il-ħajja ta' kuljum fi Kreta. Il-pitturi taghha jiddeskrivu persunaġġi anzjani, xeni tal-ħajja tradizzjonali ta' kuljum fil-Kafeneon u fit-toroq. Kollox jagħmel parti min dawk il-memorji li daqt jintilfu. 

Bħalissa Jeannie qeda tghix u taħdem f’ Malta. L-għan prinċipali ta' din l-esebizzjoni hi li turi id-differenzi u xebħ ta' dawn iz-zewġ gżejjer Mediterranji, li huma tant importanti għall-iżvilupp artistiku u personali tagħha. Il-baħar kahlani, l-isfar u l-kannella tal-art, ix-xemx tiżreġ u l-blu tas-smewwiet, kollha diffiċli li issibhom f'art twelidha, dan kollu għen lil Jeannie biex tagħti ħajja lill-għadd ta’ pitturi straordinarji u affaxxinanti.

________________________________________________

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI bi pjaċir ppresentat l-20 edizzjoni Tal- Wirja Tradizzjonali tal-Milied fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar it-Tlieta 12 ta' Diċembru 2017  Il-Mistiedna Speċjali kienu:

L-Eċċellenza tiegħu Mons. Isqof Emeritus Pawlu Cremona

L-Onorevoli Dr. Tony Agius Decelis

Ms Louise Azzopardi - Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina Mosta

A Milied 17 1

 Is-serata tal-ftuħ kienet mogħnija bis-sehem tal-Kor Shalom immexxi minn Ms Rita Vassallo

A Milied 17 6

L-Atmosfera ġenerali fir-Razett:

A Milied 17 5

 Il-Wirja tal-Milied fir-Razzett baqgħet  miftuħa sal-1 ta' Jannar 2018

 Numru sabiħ minn dawn il-presepji esebiti qegħdin jieħdu sehem fil-kompetizzjoni mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

A Milied 17 3

A Milied 17 4

A Milied 7

  Fotografija: Felix Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli 

_____________________________________________

 

IL-PRESEPPJI TA' GOVANN MUSCAT U TA' BRIAN CACHIA ĦADU L-EWWEL POST FIL-KATAGORIJI RISPETTIVI TAGĦHOM.

 

Din il-kompetizzjoni kienet mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti. Iz-zewġ presepji msemmija kienu għall-Wiri fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta, fil-Wirja tal-Milied 2017.

 

Prosit Tassew Govann u Brian!

 

 In-numru rebbieh tal-hamper tal-Milied huwa EAAH 043 (biljett abjad).

 

_____________________________________

 

 

  L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

 bi pjaċir tippresenta

 

 Wirja Artistika

 

Minn

 

 Deborah Cachia

 

A Deb 1

 

  Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 13 ta' Jannar 2018

 

Mill-Eccellenza tagħha il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca

 

A Deb 12

 

 A Deb 9

 

A Deb 11

 

A Deb 7

 

Il-Wirja tibqa' miftuħa sas-Sibt 27 ta’ Jannar 2018

 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 

 fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

 

Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis-6pm sat-8pm

 

Ħdud mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Deborah Cachia:

 

A Deb 2

 

A Deb 4 Controlled by time

 

 A Deb 5 Transforming

 

 Deborah Cachia twieldet fl-20 ta’ Mejju 1988. Hi wriet interess fl-arti sa minn eta’ bikrija. Bdiet tistudja l-arti meta kellha 14-il sena taħt il-gwida tal-artist Matthew Cassar. Permezz tal-arti tagħha Deborah tesprimi l-burdata u l-emozjonijiet taghha li jinbidlu minn zmien għall-ieħor. Il-ġeneru favorit tagħha huwa dak taz-zejt fuq it-tila. Il-pitturi tagħha jvarjaw minn xeni ta’ pajesaġġ naturali interpretat minn lenti moderna, figuri li jirapprezentaw il-bniedem kif ukol pitturi b’element simobliku.

 

  Għal aktar tagħrif żuru Facebook: Razzett tal-Markiż

 

Fotografija: F. Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli

 

___________________________

 

 _________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

  bi pjaċir tellgħet taħdita pubblika dwar il-Patri Mosti Karmetitan

  Avertan Fenech 1871-1943

Avertan

Minn

Anna Cordeiro

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar 2018

 fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

Anna Cordeiro flimkien ma’ kelliema mistiedna tkellmu kif minn wara l-ħajja qaddisa ta’ dan il-Patri sa llum, kienu bosta dawk li qalgħu xi grazzja bl-interċessjoni tiegħu.

 _____________________________________

 

 Għal aktar tagħrif dwar dak li għandna mħejji għalikom 

żuru l-paġna "Attivitajiet li ġejjin", propju fl-din il-Website tagħna.

 Muntaġġ: Rita Demicoli

 __________________________________