Attivitajiet Reċenti

ATTIVITAJIET REĊENTI

Hawnhekk tistgħu tgawdu l-attivitajiet mtella' fir-Razzett tal-Markiż minn Jannar 2018:

__________________________________________________________________________

   L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir tippresenta  Wirja Artistika

 Minn

  Deborah Cachia

    Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 13 ta' Jannar 2018

Mill-Eccellenza tagħha il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca

 A Deb 12

  A Deb 9

  

A Deb 7

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-Sibt 27 ta’ Jannar 2018

   Deborah Cachia twieldet fl-20 ta’ Mejju 1988. Hi wriet interess fl-arti sa minn eta’ bikrija. Bdiet tistudja l-arti meta kellha 14-il sena taħt il-gwida tal-artist Matthew Cassar. Permezz tal-arti tagħha Deborah tesprimi l-burdata u l-emozjonijiet taghha li jinbidlu minn zmien għall-ieħor. Il-ġeneru favorit tagħha huwa dak taz-zejt fuq it-tila. Il-pitturi tagħha jvarjaw minn xeni ta’ pajesaġġ naturali interpretat minn lenti moderna, figuri li jirapprezentaw il-bniedem kif ukol pitturi b’element simobliku.

 

Fotografija: F. Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

  bi pjaċir tellgħet taħdita pubblika dwar il-Patri Mosti Karmetitan

  Avertan Fenech 1871-1943

Avertan

 

Minn

Anna Cordeiro

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar 2018

ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

Anna Cordeiro flimkien ma’ kelliema mistiedna tkellmu kif minn wara l-ħajja qaddisa ta’ dan il-Patri sa llum, kienu bosta dawk li qalgħu xi grazzja bl-interċessjoni tiegħu.

 _____________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ippresentat

  għas-57 edizzjoni tas-sensiela  Niltaqgħu mal-Awtur

  Din id-darba l-lenti kulturali tal-Għaqda iffokat fuq Mark Micallef Perconte  

 A Mark M Perc

  Il-fotografu wara s-sensiela  ta’ kotba dwar il-Festi Maltin bl-isem: 

Ilwien il-Festi Maltin 

 Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar 2018

 A Mark 1

A Mark 2

 

A Mark 3

    Muntaġġ: Rita Demicoli - Fotografija: F. Demicoli

________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat id-19 il-Edizzjoni tas- 

Serata Mużiko-Letterarja Sagra

 Nhar is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018 

  Fit-Teatru tal-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina 

Poster Marzu2018 

A Sagra 2

 Taħt il-Patroċinju tas-sur Mario Azzopardi 

Direttur Kultura fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali 

A Sagra 5 

A Sagra 1 

It-Talent mużikali kienu f-idejn 

Is-Sopran Raisa Miarie Micallef u l-Gitarrist Alan Micallef 

A Sagra 3 

Wara din l-attivita’ ġiet mnedija 

l-20 edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni 

Bis-sehem ta’ diversi artisti u kollezzjonisti 

A Sagra 4 

A Sagra 6 

A Sagra 7 

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sa nhar Ħadd il-Għid

 il-Ħadd 1 ta’ April 2018

***

L-Onorevoli Dr Adrian Delia żar il=Wirja nhar it-Tnejn 26 ta' Marzu 2018 żar il-Wirja :

A Delia 4

A Delia 2

Għal aktar tagħrif żuru Facebook: Razzett tal-Markiż

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________

Nhar it-Tnejn  26 ta' Marzu 2018 Is-Sindku tal-Mosta is-sur Kieth Cassar

ppresenta Ċertifikat lill-Għaqda Filantropika Talent Mosti

tas-sehem tagħha billi tellgħet waħda mill-wirjiet ewlenin

tal-Ġimgħa Mqaddsa ġewwa l-Mosta:

A Kunsill 1

A Kunsill 2

___________________

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir tippresentat

 Wirja Artistika minn  Charles Chetcuti 

A Chetcuti 4

  Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 14 ta' April 2018 

Il-Mistiedna Speċjali kienet is-Sinjura Mariella Pisani Bencini: 

A Chet O 3 w 

A Chet O 8 w

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sat-28 ta' April 2018 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Charles Chetcuti: 

A Chet 1 w 

A Chet 2 w 

A Chet 3 w 

 A Chetcuti 2 

Charles Chetcuti, mwieled fl-1961, wera nteress fl-arti minn meta kien għadu fl-iskola primarja. Fi żmien l-istudji tiegħu fis-sekondarja, huwa studja s-suġġett tal-arti fuq bażi volontarja fejn beda jpinġi bil-lapes, bil-pinna u jpitter biż-żejt. 

Bħala adult għamel madwar għaxar snin jistudja u jipperfezzjona l-arti tal-fotografija, bl-għajnuna tas-Soċjeta Fotografika ta’ Malta. Xogħolu fil-fotografija kien jinkludi wkoll l-iżviluppar u l-iproċċessar kollu tar-ritratt, u dan kollu wasslu biex ġab ċertifikat avvanzat fil-fotografija. Il-proċess favorit ta’ Charles kien il- black and white waqt li s-suġġett l-aktar għal qalbu kien l-element uman. 

Dan l-element uman baqa’ jirrifletti f’xogħolu meta kompla jistudja u jipprattika l-arti tal-pittura bis-serjetà. Wara kors ta’ filgħaxija bażiku fl-MCAST, u ieħor tat-tpinġija tal-figura taħt id-direzzjoni tal-artist is-Sur Eman Grima fis-Soċjeta tal-Arti u Kummerċ il-Belt , huwa beda kors ta’ diploma fl-Iskola tal-Arti, fil-Belt Valletta. Għal diversi snin Charles studja u pprattika t-teknika u l-komposizzjoni tal-pittura kif ukoll l-istorja tal-arti, b’direzzjoni ta’ diversi għalliema, fosthom is-Sur Alfred Portelli, is-Sur Anthony Sciberras, is-Sur Noel Azzopardi u Dr. Christian Attard. Għal dawn l-aħħar seba’ snin, taħt id-direzzjoni tas-Sur Alfred Caruana Ruġġier, Charles iffoka fuq is-suġġett tal-figura u l-wiċċ biex jużah tajjeb bħala t-tema prinċipali għal-proġett tad-diploma tiegħu. 

Charles jispira ruħu mill-artisti Jacques-Louis David, Caravaggio u l-artist Malti Edward Caruana Dingli u dan jirrifletti fil-mod realistiku li bih ipitter is-suġġetti tiegħu.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ppresentat taħdita minn

 Anthony M Brincat  Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ April 2018  

It-taħdita minn Anthony M. Brincat dwar il-kappelli Maltin kienet waħda ferm informattiva. Kienet serata fejn dawk kollha li attendew kisbu tagħrif interessant kif dawn bdew u kif evolvew mas-snin. 

A Kappelli 1

A Kappelli 2 

Anthony M Brincat kellu karriera ta' Edukatur u rtira bħala Kap ta' Skola. Hu qed jagħmel ħafna rerki dwar il-kappelli u knejjes żgħar fil-Gżejjer Maltin. Huwa kien wieħed mill-Fundaturi tal-Għaqda Ħbieb il-Kappelli Maltin li tagħha huwa President Onorarju. 

Is-sur Brincat tkellem dwar Kappelli u Knejjes żgħar fil-Gżejjer Maltin. Spjega meta u għalfejn inbnew, l-istorja u l-arkitettura tagħhom, dedikazzjoni, tradizzjonijiet u leġġendi marbuta magħhom.

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

__________________________________________

 

Nhar it-Tllieta 24 ta' April 2018 sar it-Tberik tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, ġewwa r-Razzett tal-Markiż, mill-Wisq Rev. Arċipriet Dun Sebastian Caruana.

 

A Tberik 1

 

A Tberik 3

 __________________________________

It-taħdita minn Kevin Casha kienet waħda interessanti ħafna u mimlija tagħrif dwar il-bidu tal-fotografija f'Malta sa mis-sena 1840. Din is-serata kieniet mtella' mill-Għaqda tal-Folklor ġewwa ir-Razzett tal-Markiż nhar il-Ġimgħa 4 ta' Mejju 2018.

 A Kevin 2

A Kevin 6A Kevin 5

Il-karriera fil-fotografija ta’ Kevin Casha issa qabzet 40 sena. Casha huwa il-President u fundatur tal-Istitut Malti tal-Fotografija (MIPP). Il-karriera tieghu turi lista twila ta’ unuri u premjijiet, mhux biss lokalment izda ukoll fil-qasam internazzjonali. Fosthom huwa rebbieh tal-Fotografu tas-sena ghall-erbgha darbiet.

Casha huwa wiehed mill-aktar ghalliema b’esperjenza fil-fotografija u kien instrumentali biex korsijiet akademici u strutturati tal-fotografija jigu introdotti ghall-ewwel darba gewwa pajjizna. Huwa ghallem regolarment gewwa l-MCAST u anki l-Universita ta’ Malta u ghandu wkoll numru sabih ta’ kotba fuq il fotografija u huwa ferm imfittex bhala kuratur u editor ta’ progetti artistici.

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_______________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppreżentat Wirja Artistika minn

 Tony Bartolo 

A Bartolo 1

 Bejn t-12 u t-27 ta’ Mejju 2018

 A Bartolo 2

 Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 11 ta' Mejju 2018: 

A Bartolo 7 

 A Bartolo 8

A Bartolo 9 

A Bartolo 10 

A Bartolo 7 

A Bartolo 11

  Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Tony Bartolo: 

A Bartolo 3

 

A Bartolo 4

 

Tony Bartolo twieled l-Mġarr Malta u illum jgħodd 71 sena. Beda l-karriera ta’ artist mill- eta’ ta 13 il- sena, fejn kien attiv bħala membru tal-Azzjoni Kattolika tar-raħal ta’ l-Mgarr. Kien jghin fix-xenarju u l-preparattivi tal-palk ghall-Konkors Teatrali fl-Mgarr stess. Kien ispirat ħafna mill-artisti ta’ dak iż-żmien li kienu jiġu mal -kumpaniji teatrali rispettivi tagħhom, biex ipengu xenarji għas-serati li kienu jipproduċu. 

Kellu karriera twila fil mużika li bdiet mill-eta’ ta’ 17 il sena fejn siefer f`hafna pajjiżi bħala batterista u kantant tal-grupp popolari The Malta Bums fejn kellhom suċċessi kbar bħal Viva Malta, u Ġej il-Milied. Fil preżent għadu attiv bħala kantant fil-lukandi ewlenin u bħala studio artist. 

Għal żmien twil waqaf mill-pittura, biss reġa beda jpitter xi snin ilu. Hu attenda klassijiet tal-arti ma’ ghalliema diversi fejn studja u għadu jistudja mediums differenti. Il-ħabib tieghu Charles (city) Gatt minn dejjem kien ta’ ispirazzjoni għalih kemm mil-att ta’ mużika kif ukoll mill-att ta’ arti. Tony għadu jistudja, u jipprova jakkwista li jista’ minn dak li hu tagħlim.  

And for you our English Speaking friends:

The Għaqda Filantropika Talent Mosti

With pleasure presents an artistic display
by
Tony Bartolo
Between the 12th  and the 27th. May 2018
At the Razzett Tal- Markiz Mallia Tabone
Wied il-Ghasel Street Mosta

 Tony Bartolo born in Mġarr Malta  aged 71. Started his artistic career at the age of thirteen. He was as a member of the Catholic Action in the village of Mġarr. 

He was inspired by visiting artists who came from various theatrical companies, to paint their back drops for the plays they used to produce.
He had a long career in music that started at the age of 17. He traveled abroad to various countries as a drummer and singer with the popular Maltese group The Malta Bums, which produced the popular Maltese songs: Viva Malta and Ġej Il-Milied.
At present, he is still working as a solo singer and recording artist at different venues, which include leading hotels.
After many years Tony has restarted painting, and attending art classes with various teachers working in different mediums.
His friend Charles (city) Gatt has always been an inspiration both in art and music. Tony is still pursuing his studies in art.

 _________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  Tfakkar il-35 Anniversarju mill-fondazzjoni tagħha 

1983-2018 

 Permezz ta’ Spring Concert  Mis-Santa Maria Accordion Band 

Taħt id-direzzjoni ta’  Marthese Busuttil Cassar L.B.C.A. 

 Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018  

 A Acc Band 2

Is-serata kommemorattiva tal-35 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti kienet suċċess. Għaliha attendew numru mdaqqas ta' ħbieb u membri. Il-Presentatriċi kieniet Rachaela Bugeja filwaqt li l-qarrejja kienet Theresa Gauci.  

A Acc Band 3 

Waqt is-serata tal-Ġimgħa 18 ta' Mejju 2018, ġie inawgurat Ktieb li jagħti ħarsa lejn il-ħidma tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti tul dawn l-aħħar ħames snin, Ħidma tal-Bord edetorjali: Louis Vassallo, Mario Bugeja, Rita Demicoli u Dr Mario Thomas Vassallo.  

A Acc Band 6

 Waqt is-serata ngħatat donazzjoni ta' €375 lill-Malta Guide-dogs Foundation. Is-Santa Maria Accordion Band ippresentat donazzjoni ta' €200 oħra lill Malta Guide-dogs Foundation. 

 A Acc Band 4

A Acc Band 5

 Malta Guide Dogs Foundation 

Il- Malta Guide Dogs Foundation hi orgaiżżazjoni non-governattiva li ġiet imwaqqfa fl-1997 sabiex tgħin persuni neqsin mid-dawl. Din il-Fondazzjoni pprovdiet klieb gwida lil 13 il-persuna f’ Malta u Għawdex, kif ukoll tagħti taħriġ fuq orjentazzjoni u mobilta’ lil dawk li għandhom bżonn, liema taħriġ jidddependi fuq il-ġbir ta’ fondi. Il-voluntiera li jagħtu sehemhom lil din il-fondazzjoni, li wħud minnhom huma wkoll neqsin mid-dawl, huma mpenjati sabiex jiffacilitaw il-ħajja minkejja l-isfidi li jistgħu jiltaqgħu magħhom. 

  Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat

  Wirja Artistika minn  Lorraine Paris

A Lor 3

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 9 ta' Ġunju 2018

Il-Wirja tibqa' miftuħa sat-23 ta' Ġunju 2018

   A Lor 1

A Lor 2

Lorraine Paris twieldet fis-16 ta’ Jannar 1962 ġewwa tas-Sliema u ħadet l-edukazzjoni tagħha fil-Kunvent tad-Dorothea, l-Imdina. Minkejja li s-suġġett tal-Arti kien mgħallem fl-iskola Primarja, Lorraine iddedikat aktar ħin għall-Arti wara li t-tfal tagħha kienu aktar independenti u għalhekk bdiet tieħu t-taħriħġ tagħha ma’ diversi għalliema. Maż-żmien ġabet l-eżami tal-Arti f’livell avvanzat. Fl-2012 bdiet tattendi l-Iskola tal-Arti l-Belt fejn studjat ukoll l-Istorja tal-Arti.

Lorraine tpitter suġġetti differenti li jvarjaw minn Portraits ta’ umani u tal- annimali għal Landscapes u Still Life. Riċentement bdiet tesperimenta bl-Arti Astratta li toffrilha ħafna liberta’ tal-espressjoni f’kull daqqa li tagħti fuq it-tila. Lorraine ħadet sehem f’numru sabiħ ta’ esebizzjonijiet kollettivi fi ħdan is-Soċjeta tal-Arti f’Malta, Art Club 2000 u l-Lukanda Cavalieri. Lorriane tellgħat wirja tal-Arti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħolijiet fi Frar 2017 bl-isem ta’ Through the Years’.

Din hija l-ewwel esebizzjoni tal-Arti li Lorraine Paris qed ittella’ weħidha.

 And for you our English Speaking friends:

Lorraine Paris was born on the 16th January 1962 in   Sliema   and attended St. Dorothy’s Convent, Mdina. Although art lessons were taught in the Primary Years at school, it was only later on in life when her children grew independent that she dedicated more time to Art and started attending lessons with various art tutors. She obtained an Advanced Level in Art. In 2012   she started   attending Malta School of Art where she also studied History of Art. 

Lorraine paints different genres ranging from Human and Pet Portraits to Landscape and Still Life. Lately she also attempted Abstract Art which gives her the liberty of expressing herself with every brush stroke placed on canvas.

Lorraine has taken part in several collective exhibitions with the Malta Society of Art, Art Club 2000 and Cavalieri Art Hotel. She also displayed her artworks at the Ministry for Education and Employment during the month of February 2017 in an exhibition entitled Through the Years.

This is Lorraine’s first solo exhibition.

______________________________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  Flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin 

 A Poeti Maltin 22 Jun 18 

   bi pjaċir ippresentaSerata Speċjali  fejn kien mistieden  il-poeta Malti Awstraljan

   Frank Zammit,  Il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2018. 

   Frank Zammit, qasam magħna l-esperjenza tiegħu fil-Letteratura Maltija u l-kitba tiegħu fl-Awstralja.  Omar Seguna mexxa din l-intervista.   

A - Poeti M 22 Jun 18 2

 F’din is-serata se jkun hemm qari ta' poeżiji għal min jixtieq jaqra kitbietu kif ukoll se jiġi mniedi il-ktieb il-ġdid ta' Jonathan Balzan 'Madwar Ħajti'.

______________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppresentat 

 

  A Gerald Poster

 

Wirja Artistika minn  Fr. Gerald J. Micallef 

A Gerald Portrait 

   Mis-Sibt 7 sas-Sibt 21 ta' Lulju 2018 

 Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Fr. Gerald J. Micallef:

Apocalyse: 

 A Gerald 5 

Civilisation: 

A Gerald Civilisation  

 The Last Judgement: 

 A Gerald Last Judgement 

 A Gerald 4 

A Gerald 6

 Gerald-John Micallef twieled fit-3 ta' Mejju 1970. Huwa s-Saċerdot li juża’ l-pittura biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu! 

Sa minn ħafna żmien ilu l-bniedem dejjem ħass il-bżonn li jaqsam il-ħsibijiet profondi u l-esperjenzi partikolari tiegħu mad-dinja ta’ barra. Għal Fr. Gerald li ilu sa minn eta' żgħira jistudja l-arti u t-tpinġija, jħoss li l-pittura hija l-aħjar mod għalih biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu. Filfatt xi whud mix-xogħlijiet artistiċi tiegħu jesprimu l-eku ta’ għajta ta’ esperjenzi partikolari waqt li hemm oħrajn li huma espressjoni reali ta’ esperjenzi sbieħ u anqas sbieħ li mhux ta’ minn jinsihom. 

 L-imħabba tiegħu lejn l-arti tmur lura diversi snin fejn kien beda l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ Stella Maris u aktar tard kompla jitħarreg mill-artist Anton Calleja. Iħoss li l-aktar artist li nfluwenzah kien l-artist Raymond Pitré li hu ukoll ħabib tal-familja tiegħu. Dan minkejja li kellu l-opportunita’ li jiltaqa’ ma' numru sostanzjali ta’ artisti li għenuh mhux biss biex jiżviluppa l-ideat tiegħu, iżda wkoll jesprimi l-ħsibijiet l-aktar profondi b’mod artistiku. Barra minn hekk jemmen li l-formazzjoni saċerdotali u l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija u l-Mużika għandhom impatt qawwi wkoll fuq ix-xogħlijiet artistiċi tiegħu.

 AND FOR YOU OUR ENGLISH SPEAKING FRIENDS.... 

  Gerald-John Micllef  

  ARTIST’S PROFILE  

From a very young age Gerald studied drawing and painting initially at Stella Maris College, and then under the supervision of Artist Anton Calleja. He is influenced by the leading portrait Artist Raymond Pitre’ who is also a family friend.   

Between 1990 and 1997, he read philosophy, psychology and sociology at the Faculty of Arts and later on theology at the Faculty of Theology, University of Malta. These academic studies influenced his works to a great extent. Gerald has had the opportunity to meet various artists during his course of life who have helped him not only to develop his ideas further but also to express his thoughts in an artistically meaningful way. Worth mentioning are renowned Maltese artists Anton Calleja, Josef Calleja and Anton Agius.   

Gerald’s work is an expression of all that goes on in his life. Some works evoke an amplified scream of a particular experience or encounter; others are the true expression of cherished moments, however painful, that help the artist to gain higher levels of maturity. The artist sees his work as a means of communication with the outside world. No inhibitions, no dramas, a simple exposition of an artistic soul in turmoil. Gerald’s talent extends also to music. He is a musician that finds a unique harmonious balance between audible art and visual art which help him understand profoundly all that there is. 

___________________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir tellghet serata oħra fis-sensiela Niltaqgħu mal-Awtur.  Din id-darba ltqajna mal-Perit Lawrence Gatt  Nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju 2018.

 A Perit Gatt

Il-Perit Lawrence Gatt nieda l-ktieb Rabtiet, propju l-aħħar pubblikazjoni tiegħu. 

________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat Wirja Artistika mill-Artist Sqalli

Corrado Iozia

Il-Wirja ġiet inawgurata mill-Eċċ. Tagħha l-President ta' Malta

Marie-Louise Coleiro Preca

nhar is-Sibt 15 ta' Settembru 2018:

A Corrad 1 - res

 

A Corrad 2 - Res

 

A Corrad 3 - Res

 

A Corrad 4 - Res 

Il-Wirja baqgħet miftuħa sad-29 ta’ Settembru 2018 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Corrado Iozia: 

A Corrado 1  

A Corrado 2 

A Corrado 3 

Corrado Iozia twieled f’Borzonasca nhar il-21 ta’ Settembru 1943. Iozia huwa Pittur-skultur figurattiv ta’ fama li ħa sehem f’diversi wirjiet kemm fl-Italja, Sqallija kif ukoll f’Malta u f’Għawdex. Din hija is-seba’ wirja li Corrado Iozia qed itella’ fir-Razzett tal-Markiż tul dwan l-aħħar snin. L-opri artistiċi tiegħu dehru f’diversi pubblikazzjonijiet ta’ l-arti. Ix-xogħlijiet artistiċi ta’ Corrado Iozia jagħmlu parti minn kollezzjonijiet kemm privati kif ukoll pubbliċi u f’mużewijiet magħrufa ta’ l-arti kontemporanja. Ħafna kritiċi tal-arti magħrufa kitbu dwar ix-xogħol artistiku ta’ Corrado Iozia fosthom M. Patane’, R. Scarpignato, L. Tallarico, P. Rossi, N. Pala, R. Rando, C. Capritti di Santa Luicia, G. Di Mauro, G. Barletta, M. Fiume.

 

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli 

_______________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ippresentat 

Wirja Artistika mill-  Pastel Society of Malta  

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 12 ta' Ottubru 2018 

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta: 

A Pastel 3  

A Pastel 2

   Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-27 ta’ Ottubru 2018

 Din hija it-tnax il-Wirja li l-Pastel Society of Malta se tkun qed ittella’ fir-Razzett tal-Markiż. Sittax –il-artist ser ikunu qed jieħdu sehem fejn bejniethom ser jesebixxu 41 kwadru. Dawn huma Frank Ancilleri, Mary Clare Albanozzo, Cecilia Buhagiar, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Erika Chircop, Elena Degenhardt, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anthony T. Mamo, Pauleen Micallef, Frank Schembri, Mario Scicluna, Joe Spiteri Staines, Ramon Vella Bamber u Deborah Musu. Dawn il-bċejjeċ tal-arti jinkludu paesaġġi, xeni tal-baħar, ritratti u pittura astratta. L-iskop ewlieni tal-Pastel Society of Malta huwa li jħeġġu u jkabbru l-użu tas-soft pastel bħala medium għall-artisti u sabiex jikber l-għarfien u l-apprezzament minn naħa tal-pubbliku lejn dan l-istess medium. 

The Pastel Society of Malta will be holding its 12th Annual Exhibition at Ir-Razzetttal-Markiż Mallia Tabone, Mosta. The Exhibition will be open from the 13th October to the 27th October 2018. Sixteen artists are participating in this year’s exhibition and 41 paintings will be on display. The artists are Frank Ancilleri, Mary Clare Albanozzo, Cecilia Buhagiar, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Erika Chircop, Elena Degenhardt, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anthony T. Mamo, Pauleen Micallef, Frank Schembri, Mario Scicluna, Ramon Vella Bamber, Joe Spiteri Staines and Deborah Musu. The paintings include portraits, seascapes, landscapes and abstract art. The Pastel Society of Malta’s aim is to promote the use of pastel and to enable the art loving public to appreciate the versatility and beauty of this medium. The opening hours of the exhibition are from 6 pm to 8 pm daily and Sundays from 10 am to Noon.

 A Pastel - mf Ilsejjen - Qrendi Caost

 A Pastel - jss farmhouse 

A Pastel - pm Le Jardin

 Muntaġġ: Rita Demicoli 

 _________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir tippresenta taħdita

 

mir-Restawratriċi Valentina Lupo  dwar

 

il-Konservazzjoni u r-Restawr ta' Statwi

 

A Val Lupo 1

 

 Nhar il-Ġimgħa 9 ta’Novembru 2018 fis-7pm 

 

A Val Lupo 5

 

A Val Lupo 4 

 

Atelier del Restauro ltd hija kumpanija speċjalizzata fil-konservazzjoni u r-restawr professjonali ta’ opri ta' l-arti. Matul is-snin li għaddew il-kumpanija ġiet fdata numru ta’ proġetti ta' konservazzjoni ta' importanza Nazzjonali.  

 

It-taħdita se tkun iffokata fuq il-konservazzjoni ta’ statwi tal-injam u karta pesta b'referenza speċjali għal eżempji minn proġetti ta' konservazzjoni tal-passat li l-kumpanija ħadmet fuqhom. Bħal l-istatwa titulari ta' Sant  Elena  f' Birkirkara, l-istatwa ta' San Pawl f' Hal-Safi, tlett statwi ta’ Maria Bambina mill-Knejjes Parrokkjali ta' l-Isla, Mellieħa u Xagħra f'Għawdex, l-istatwa ta’ San Ġiljan kif ukoll l-istatwa devota ta' Kristu ir-Redentur ta’ l-isla. Valentina Lupo se tagħti tagħrif dwar it-tekniki xjentifici użati biex jiġu analiżżati l-statwi qabel it-trattamenti, tipi ta' problemi ta' deterjorazzjoni li jinstabu fuq statwi processjonali inklużi t-trattamenti ta' konservazzjoni u restawr mwettqa’ u sfidi li jiffaċċja t-tim matul dawn il-proġetti. 

 

A Val Lupo 2

 

A Val Lupo 3 

 

Muntaġġ: Rita Demicoli 

 

_____________________________________________________________

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ippresentat

 

 Emotions

 

 A GraceC 1

 

Wirja Artistika minn 11 il-Artista:

 

Fabiola Agius Anastasi, Joanne Azzopardi, Graziella Calleja, Marika Camilleri, Yvette Carabell, Maria Cauchi, Marita Fenech, Josephine Hili, Elena Toncheva Audrey Vella. 

 

Din il-Wirja qed tittella’ bl-inizjattiva ta’ Grace Cassar. 

 

Kull Artista se tkun qed tippresenta żewġ biċċiet tal-arti.

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 10 ta' Novembru 2018 mis-Sinjura Mariella Pisani Bencini  u baqgħet miftuħa sal-24 ta' Novembru 2018:

 

A Grace 8

 

A Grace 9

 

A Grace 11 2

 

-----

 

And for you, our English speaking friends: 

This is an all women exhibition. A group of 11 in all, meeting every Friday for a workshop at the Malta  Society of Arts.  Works in a variety of mediums: acrylic, watercolour, pencil, pen, oil and charcoal. Exhibiting 2 paintings each. Subjects vary: landscapes, portraits, still life, abstract.
There is no theme. Every Artist is free to exhibit any subject.
The objective of this exhibition is to encourage the group to continue enjoying art.

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi fil-Wirja:

A GraceC 2

A GraceC 3

A GraceC 4

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________

L -GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI organiżżat Quddiesa Nhar il- Ġimgħa 30 ta’ Novembru 2018 Fis-6.30pm Fil-Bażilika tal-Mosta Għall-ruħ il-membri u l-ħbieb li ħallew din il-ħajja.

_____________________________________________ 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

bi pjaċir ippresentat
l-21 edizzjoni
tal-Wirja Tradizzjonali tal-Milied

Fiċ-Ċentru ta’ Kultura Nazzjonali
fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone
fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja tal-Milied ġewwa r-Razzett tal-Markiż ġiet inawgurata nhar

l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 u baqgħet miftuħa sal-Ħadd 6 ta' Jannar 2019:

A Milied 18 4

Il-Mezzo Sprano Zgħażugha Raisa Micallef żewqet is-serata tal-Inawgurazzjoni tal-Wirja, b'kant tal-Milied. Il-Mistieden speċjali kien il-presentatur veteran Charles Coleiro. Qari dwar l-ewwel presepju ta' San Franġisk sar minn Theresa Gauci:

A Milied 18 1

A Milied 18 5

A Milied 18 2

Din l-esebizzjoni wriet s-sbuħija u l-mottiv tal-presepju, kif
ukoll xogħolijiet ta’ Arti Natalizja.
Numru sabiħ minn dawn il-presepji esebiti ħadu sehem
fil-kompetizzjoni mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

A Milied 1

A Milied 2

A Milied 3

A Milied 5

A Milied 6

A Milied 7

A Milied 8

A Milied 9

A Milied 10

A Milied 11

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir ippresentat

Wirja Artistika minn

Fr. A. Sahaja Belix

 Mit-13 sas-26 ta’ Jannar 2019

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 12 ta' Jannar 2019 mis-Sinjura Sylvia Micallef, President Soċjeta' Filarmonika Nicolo' Isouard:

 

A Belix 8

 

A Belix 9

 

A Belix 11

 

A Belix 10

 

Is-Serata tal-ftuħ kellha interventi mużilkali minn Mużiċisti tal-Banda Nicolo' Isouard tal-Mosta:

A Belix 12

l-Fondi kollha miġbura mill-Wirja ta' Fr Belix, qed imorru għall-Missjoni mmexxija minnu ġewwa Tamil Nadu, l-Indja għall-kura aktar speċjaliżżata lil pazjenti morda bil-kliewi. Is-Sur Joe Bartolo, President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti ppresenta donazzjoni sabiħa ta' €737.70 lil Fr. Belix. Hawnhekk nirringrazzjaw lil dawk kollha li attendew u taw id-donazzjoni tagħhom.

 

Xi wħud mill-Kwadri fil-Wirja:

A Belix 1

 

A Belix 5

 

A Belix 2

Fr. A. Sahaya Belix huwa Saċerdot Kattoliku mill-Indja. Tista’ tgħid li l-arti wieldet fih sa minn eta żgħira. Huwa studja l-Arti u rċieva d-Diploma fit-Terapija tal-Arti. Il-motto tiegħu hu “Qalbu tiddi f’qalbi”. L-arti u l-ispieritwalilta’ ffurmawh fis-saċerdozju tiegħu. Il-Missjoni ta’ Fr Belix hi li joħloq soċjeta’ sana permezz tal-arti.

About Fr.A.Sahaya Belix

Rev.Fr.A.Sahaya Belix is an Indian catholic priest and self taught artist. His priestly motto is “His heart to shine in my art.” He has done his diploma in expressive Art Therapy.

            Fr.A.Sahaya Belix is doing art from his childhood onwards. The talents of art and spirituality were developed together in his priestly formation. The experience inspired him to formulate “Neuro aesthetic spirituality” combined with psychology, spirituality and art. This new method is an outcome of his personal experiment and experience. His vision is to create a healthy society through arts and crafts.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir ippresentat

 

Wirja Artistika minn

 

Charlie Frendo

 

A CFrendo 1a

 

 Mit-3 sas-16 ta’ Frar 2019

 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

 

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Il-Wirja ta' Charles Frendo ġiet inawgurata nhar is-Sibt 2 ta' Frar 2019, ġewwa r-Razzett tal-Markiż. Il-Mistiedna speċjali kienet is-Sinjura Mariella Pisani Bencini filwaqt li l-presentatriċi tas-Serata kienet Ms. Rita Demicoli.

 

 A CFren1

 

A CFren2

 

A CFren5

 

A CFren4

 

Xogħlijiet artistiċi ta' Charles Frendo:

 

A CFrendo 4a

 

A CFrendo 2

 

A CFrendo 3

 

 

 

A CFrendo 5a

Charlie Frendo, twieled il-Belt Valletta fit-13 ta Frar 1957. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu ta l-arti fil-Politechnic fi żmien Harry Alden u Esprit Barthet u dejjem kien iħobb iżur il-Wirjiet ta’ l-Arti. Charlie jħobb isiefer u kull meta jkun barra, dejjem ur xi mużewijiet. Dawn huma ta ispirazzjoni għalih biex ikompli fil- ħiliet tiegħu ta arti realista. Il-pitturi tiegħu jiżvolġu fi stil kontremporanju kif ukoll spontanju. Charlie jsib ħafna libertá u trankwillitá meta jaħdem bl-acrylic filwaqt li biż-żebgħa taż-żejt iħossu li jrid ikun aktar strett fid-disinn u l-użu tal-pinzell. Għalih l-arti hija parti mill-ħajja minkejja li kien hemm żmien li kien assenti minħabba iċ-ċirkostanzi tal-ħajja. Huwa jemmen li biex bniedem ikompli jesprimi ruħu bl-arti, huwa jrid iżomm il-prattika, speċjalment tad-disinn, li huwa element importanti ħafna fil-pittura.

 

And for you, our English speaking friends:

 

Charles Frendo, born in Valletta on the 13th February 1957. He studied art at the Politechnic under the wing of Harry Alden and Esprit Barthet. One of his greatest inspirations is visiting art exhibitions and museums both local and foreign. His travels enable him to visit various art museums and exhibitions which provide him with the right energy and abundance of ideas towards his realistic art pieces.
His paintings adopt a contemporary and spontaneous style, which give the artist a sense of freedom and tranquility. This is felt mostly when working with acrylics since he feels that oil-based paint, despite it being his preferred medium, requires more precision in its design and brush strokes.
The artist feels that expression through art is an integral part of his life. He confesses that there was a period in his career which kept him away from the artistic scene. He feels that one needs to keep practicing and developing one's artistic skills focusing on the design which he believes to be an essential element when painting, thus, providing a vivid image of the painter's vision and perspective.

 

Muntaġġ: Rita Demicoli

Fotografija: Felix Demicoli

_____________________________________________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

bi pjaċir ippresentat Wirja Artistika minn

 

Pierre Muscat

 

 A - PMuscat 1

 

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 23 ta' Frar 2019

Il-Mistieden speċjali kien l-Arċipriet ta' Ħaż-Żebbug, Fr Daniel Cordina:

 

A PMus 1

 

A PMus 2

 

A PMus 3

 

Il-Wirja baqgħet miftuħa sad-9 ta’ Marzu 2019

 


A PMusc 4

 

 

 

A PMusc 5 

 

Pierre Muscat huwa artist ta' 44 sena minn Ħaż-Żebbug.  Iħobb ipitter b'mezzi differenti bħal żejt, akriliki, faħam, pastels u jħobb ukoll jengrevja fuq il-granit.  Xi drabi jieħu ritratti, il-parti l-kbira xeni tal-baħar u pajsaggi u wara jpittirhom fuq it-tila.

 

Pierre Muscat is a 44 year old artist from Ħaż-Żebbug, Malta  He paints using various mediums such as oils, acrylics, charcoal, pastels and also engraves on granite.  Sometimes he takes photographs, mainly seascapes and landscapes and then paints them on canvas.

 

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresentat

Wirja Artistika minn

Joe Debono

Mis-17 sat-30 ta’ Marzu 2019

________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

bi pjaċir ippresentat

Serata oħra mis-sensiela

Niltaqgħu mal-Awtur 

Din id-darba iltqajna ma’

 Mariella Pisani Bencini

Is-serata kienet attivita' mill-isbaħ... L-awtriċi Mariella Pisani Bncini tkellmet fost oħrajn, dwar il-ktieb li ppubblikat dan l-aħħar, bl-isem ta' "We Belong". F'din l-attivita', li għaliha attendew għadd kbir ta' mistednin, inqraw siltiet minn dan il-ktieb u kien hemm waqtiet sbieħ mużikali. A Mariella We Belong

   "We Belong" huwa rakkont tal-passat u tal-present, ta’ artijiet imbiegħda minn xulxin, ta’ memorji li jieħdu l-ħajja, ta’ pitturi u ritratti, ta’ ħajjiet fi żminijiet differenti, ta’ paċi u gwerra... Mariella Pisani Bencini teħodna fuq vjaġġ fi żminijiet u postijiet fejn il-protagonisti jiġu flimkien permezz tal-imħabba...

 "We Belong" is a tale of past and present, of lands far between, of memories that come back to life, of paintings and photos, of lives in different eras, of war and peace. Mariella Pisani Bencini takes us on a journey in times and places where her protagonists belong because of love. 

A Pisani1

A Pisani2

A Pisani3

A Pisani4

A Pisani5

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________