Attivitajiet Li Ġejjin

  • Print

 ____________________________________________________________________

Attivitajiet Ippjanati għas-sena 2019:

         

________________________________________

 

13 ta’ Diċembru 2019 sal-1 ta’ Jannar 2020      Wirja tal-Milied

______________________________

 

R

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

Nostalgia

 Esebizzjoni ta’ Arti

minn

Rita Turinese

A R Turinese 1

bejn it-12 u s-26 ta’ Jannar 2020

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

 

A R Turinese 2

 

 

A R Turinese 3

 

A R Turinese 4

 

Rita Turinese twieldet il-Libja fl-1943.  Ta’ ħames snin  il-familja tagħha marret toqgħod Catania fejn għexet sal-2006. Hija marret toqgħod l-Istati Uniti tal-Amerka sal-2010, meta sabet triqitha lejn Malta fejn ilha tgħix għal dawn l-aħħar disgħa snin.

Rita dejjem ħabbet l-arti, imma qatt ma ffukat fuq dan in-namur sa daqs għoxrin sena ilu, meta qabdet tpitter bħala passatemp.  Minn dakinhar, qatt ma ħarset lura.  Attendiet lezzjonijiet tal-arti għal sentejn ma’ l-artista famuża, Taljana Dina Viglianisi.  F'dan iż-żmien, Rita żviluppat stil uniku u skopriet l-imħabba għall-pittura biż-żejt ta’ pajesaġġi pastorali, naturali u urbani.

And for you our English speaking friends:

Rita Turinese was born in Libyin 1943. At five years-old, her family moved to Catania, Sicily where she lived until 2006, when she moved to the United States. In 2010,  Rita Turinese moved to Mosta, Malta where she has resided for the last nine years.

She always fostered love of art but never really put her mind to it until about twenty years ago, when she took it up as a hobby. From that point on, she never looked back and kept pursuing her artistic passion. Rita Turinese had art lessons under the direction of famous Italian artist Dina Viglianisi, for two years, during which time she discovered and developed her own style and love for oil painting and landscapes.

__________________________

Attivitajiet Ippjanati għas-sena 2020:

 

1 – 15 ta’ Frar -  Wirja ta’ Pittura minn Mark Muscat   

 

                             29 ta’ Frar – 14 ta’ Marzu  -  Wirja ta’ Pittura minn Audrey Vella                            

 

                          28 ta’ Marzu  -  Akkademja Mużiko-Letterarja b’tema Sagra                          

 

28 ta’ Marzu – 11 ta’ April -  Wirja kollettiva ta’ Arti Sagra tal-Ġimgħa Mqaddsa 

 

25 ta’ April – 9 ta’ Mejju  -  Wirja ta’ Skultura minn Mario Borg

 

                                23 ta’ Mejju – 6 ta’ Ġunju  -  Wirja ta’ Pittura minn Damian Ebejer                                 

 

13 – 27 ta’ Ġunju  -  Wirja ta’ Pittura minn Fr. Gerald Micallef

 

Lulju u Awwissu  -  Pawsa ta’ mistrieħ għas-Sajf

 

12 – 26 ta’ Settembru  -  Wirja Artistika minn Corrado Iozia

 

10 – 24 ta’ Ottubru  -  Wirja ta’ Pittura minn Vince Abdilla

 

                                    7 – 21 ta’ Novembru  -  Wirja ta’ Pittura minn Deborah Musu' u Martine Gauci                                         

12 ta’ Diċembru – 1 ta’ Jannar 2021  -  Wirja Tradizzjonali tal-Milied

Dan il-Programm mhux finali u jista' jkun hemm xi tibdil minħabba ċirkustanzi li jistgħu jinqalgħu. Dawk l-artisti kollha nteressati li jtellgħu Wirja fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, huma mitluba li jikkuntattjawna fuq mobile numru 79268221.

Għal aktar tagħrif sibuna fuq Facebook - Razzett tal-Markiż

  _____________________________________

  Ibqgħu segwu din il-Paġna fil-Website tagħna ghall-iktar aġġornamenti

 dwar l-attivitajiet li għandna ppjanati.

 Muntaġġ: Rita Demicoli

 ____________________________________________________________________________