Attivitajiet Li Ġejjin

 ____________________________________________________________________

Attivitajiet Ippjanati għas-sena 2019:

17 sat-30 ta’ Marzu                                         Joe Debono

____________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

bi pjaċir tistiednek għal

Serata oħra mis-sensiela

Niltaqgħu mal-Awtur 

Din id-darba niltaqgħu ma’

Mariella Pisani Bencini

 

Fejn fost affarijiet oħra se titkellem dwar il-ktieb il-ġdid tagħha, bl-isem ta’:

“We Belong” A Mariella We Belong

 Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Marzu 2019 fis-7.00pm

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Rakkont tal-passat u tal-present, ta’ artijiet imbiegħda minn xulxin, ta’ memorji li jieħdu l-ħajja, ta’ pitturi u ritratti, ta’ ħajjiet fi żminijiet differenti, ta’ paċi u gwerra... Mariella Pisani Bencini teħodna fuq vjaġġ fi żminijiet u postijiet fejn il-protagonisti jiġu flimkien permezz tal-imħabba...

 

A tale of past and present, of lands far between, of memories that come back to life, of paintings and photos, of lives in different eras, of war and peace. Mariella Pisani Bencini takes us on a journey in times and places where her protagonists belong because of love.

_____________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

bi pjaċir tistiednek

għall-20 edizzjoni tal-Akkademja Mużiko-Letterarja Sagra

ĠBARTNA FLIMKIEN MULEJ SABIEX NGĦANNULEK

Nhar is-Sibt 6 ta’ April 2019 fis-7.30pm 

Taħt il-Patroċinju tal-Perit Lawrence Gatt

President Onorarju tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 A Good F 19

 Fit-teatru – Maria Reġina College – Mosta Secondary School

Maġenb ir-Razzett tal-Markiż

 Bis-sehem ta’ qarrejja magħrufa waqt li t-talenti mużikali se jkunu f’idejn

KWINTA RAMM (Selezzjoni minn Tikka Banda)

Taħt id-direzzjoni ta’ Justin Formosa

B’tislima lejn il-memorja għażiża tal-membru attiv

tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Jimmy Mifsud (1943-2018)

 

 Wara din l-attivita’, fir-Razzett tal-Markiż

Se tiġi medija uffiċjalment

Il-21 edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni bis-sehem ta’diversi artisti u kollezzjonisti.

 

 Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

_____________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tistiednek

għall-21 edizzjoni tal-WIRJA TAL-ĠIMGĦA MQADDSA

Imqassma fuq tliet taqsimiet

 Fiċ-ċentru ta’ kultura nazzjonali

Ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Bejn is 6 u l-21 ta’ April 2019

 Esebizzjoni kollettiva ta’ pittura u skultura flimkien ma’

Forom oħra ta’ arti u kollezzjonijiet ta’ opri sagri marbuta

Mar-Randan Imqaddes u l-Ġimgħa l-Kbira.

 Wieħed se jkun jista’ japprezza l-arti ppresentata,

fis-Sala Ewlenija, taħt it-Tinda u fil-kamra ta’ bejn iż-żewġ btieħi.

ĦINIJIET: Kuljum mis-6.00pm sat 8.30pm

Ħamis ix-Xirka mis-6.00pm sal 10.00pm

Ġimgħa l-Kbira mill- 10.00 am sa nofsinhar

Ħdud filgħodu 10.00 am sa nofsinhar 

DĦUL BLAS ĦLAS – EJJEW OQOGĦDU... TITILFUHIEX...!!!

___________________________________________________

3 ta' Mejju                                        Serata ma' l-Għaqda tal-Folklor

5-18 ta’ Mejju                                            John Victor Borg 

8-22 ta’ Ġunju                                    Flavia Marmara u Ray Aquilina 

22 ta’ Settembru sal-5 ta’ Ottubru                   Nadia Anne Mangion 

20 ta’ Ottubru sat-2 ta’ Novembru                    Vince Mangani

17-30 ta' Novembru                                        Josette Casha 

13 ta’ Diċembru 2019 sal-1 ta’ Jannar 2020      Wirja tal-Milied

Dan il-Programm mhux finali u jista' jkun hemm xi tibdil minħabba ċirkustanzi li jistgħu jinqalgħu. Dawk l-artisti kollha nteressati li jtellgħu Wirja fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, huma mitluba li jikkuntattjawna fuq mobile numru 79268221.

Għal aktar tagħrif sibuna fuq Facebook - Razzett tal-Markiż

  _____________________________________

  Ibqgħu segwu din il-Paġna fil-Website tagħna ghall-iktar aġġornamenti

 dwar l-attivitajiet li għandna ppjanati.

 Muntaġġ: Rita Demicoli

 ____________________________________________________________________________