Attivitajiet Li Ġejjin

___________________________________________________________

 ATTIVITAJIET IPPJANATI GĦAS-SENA 2018: 

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Flimkien

mal-Għaqda Poeti Maltin

A Poeti Maltin 22 Jun 18 

 bi pjaċir jippresentaw

Serata Speċjali

fejn sa jkun mistieden

il-poeta Malti Awstraljan

 Frank Zammit

Il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2018 fis-7.00pm

 

 

fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta 

 

Frank Zammit, li bħalissa jinsab Malta, se jkun qed jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu fil-Letteratura Maltija u l-kitba tiegħu fl-Awstralja.  Omar Seguna se jmexxi din l-intervista.  

A - Poeti M 22 Jun 18 2

F’din is-serata se jkun hemm qari ta' poeżiji għal min jixtieq jaqra kitbietu kif ukoll se jiġi mniedi il-ktieb il-ġdid ta' Jonathan Balzan 'Madwar Ħajti'.

 

_______________________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

  bi pjaċir tistiednek għal

Thoughtology

 A Gerald Poster

Wirja Artistika minn

 Fr. Gerald J. Micallef

A Gerald Portrait

  Mis-Sibt 7 sas-Sibt 21 ta' Lulju 2018 

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

  Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

 Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Fr. Gerald J. Micallef:

A Gerald Civilisation 

Civilisation

 

A Gerald Last Judgement

The Last Judgement

Gerald-John Micallef twieled fit-3 ta' Mejju 1970. Huwa s-Saċerdot li juża’ l-pittura biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu!

Sa minn ħafna żmien ilu l-bniedem dejjem ħass il-bżonn li jaqsam il-ħsibijiet profondi u l-esperjenzi partikolari tiegħu mad-dinja ta’ barra. Għal Fr. Gerald li ilu sa minn eta' żgħira jistudja l-arti u t-tpinġija, jħoss li l-pittura hija l-aħjar mod għalih biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu. Filfatt xi whud mix-xogħlijiet artistiċi tiegħu jesprimu l-eku ta’ għajta ta’ esperjenzi partikolari waqt li hemm oħrajn li huma espressjoni reali ta’ esperjenzi sbieħ u anqas sbieħ li mhux ta’ minn jinsihom.

L-imħabba tiegħu lejn l-arti tmur lura diversi snin fejn kien beda l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ Stella Maris u aktar tard kompla jitħarreg mill-artist Anton Calleja. Iħoss li l-aktar artist li nfluwenzah kien l-artist Raymond Pitré li hu ukoll ħabib tal-familja tiegħu. Dan minkejja li kellu l-opportunita’ li jiltaqa’ ma' numru sostanzjali ta’ artisti li għenuh mhux biss biex jiżviluppa l-ideat tiegħu, iżda wkoll jesprimi l-ħsibijiet l-aktar profondi b’mod artistiku. Barra minn hekk jemmen li l-formazzjoni saċerdotali u l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija u l-Mużika għandhom impatt qawwi wkoll fuq ix-xogħlijiet artistiċi tiegħu.

AND FOR YOU OUR ENGLISH SPEAKING FRIENDS....

 Gerald-John Micallef (b.1970) 

 ARTIST’S PROFILE

From a very young age Gerald studied drawing and painting initially at Stella Maris College, and then under the supervision of Artist Anton Calleja. He is influenced by the leading portrait Artist Raymond Pitre’ who is also a family friend. 

Between 1990 and 1997, he read philosophy, psychology and sociology at the Faculty of Arts and later on theology at the Faculty of Theology, University of Malta. These academic studies influenced his works to a great extent. Gerald has had the opportunity to meet various artists during his course of life who have helped him not only to develop his ideas further but also to express his thoughts in an artistically meaningful way. Worth mentioning are renowned Maltese artists Anton Calleja, Josef Calleja and Anton Agius. 

Gerald’s work is an expression of all that goes on in his life. Some works evoke an amplified scream of a particular experience or encounter; others are the true expression of cherished moments, however painful, that help the artist to gain higher levels of maturity. The artist sees his work as a means of communication with the outside world. No inhibitions, no dramas, a simple exposition of an artistic soul in turmoil. Gerald’s talent extends also to music. He is a musician that finds a unique harmonious balance between audible art and visual art which help him understand profoundly all that there is. 

 Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

 tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

bi pjaċir tistiednek

għal serata oħra fis-sensiela

Niltaqgħu mal-Awtur

 

mill-Perit Lawrence Gatt

 Nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju 2018

fis-7.00 pm

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

 

Il-Perit Lawrence Gatt si jniehdi l-ktieb

Rabtiet

Propju l-aħħar pubblikazjoni tiegħu.

 Għal aktar tagħrif żuru www.talentmosti.com jew Facebook: Razzett tal-Markiż

 ________________________________________________

 

Lulju u Awwissu                              Pawsa ta’ mistrieħ għas-Sajf

15 – 29 ta’ Settembru                   Wirja artistika minn Corrado Iozia

13 – 27 ta’ Ottubru                        Wirja ta’ Arti Kollettiva

 10 – 24 ta’ Novembru                   Wirja kollettiva ta’ pittura minn Fabiola Agius

                                                          Anastasi, Grace Borg u l-ħbieb                                    

12 ta’ Diċembru –1 ta’ Jannar 2019                           Wirja tradizzjonali tal-Milied                                                           ____________________________________________________________________

Dan il-Programm mhux finali u jista' jkun hemm xi tibdil minħabba ċirkustanzi li jistgħu jinqalgħu. Dawk l-artisti kollha nteressati li jtellgħu Wirja fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, huma mitluba li jikkuntattjawna fuq mobile numru 79268221.

Għal aktar tagħrif sibuna fuq Facebook - Razzett tal-Markiż

  _____________________________________

  Ibqgħu segwu din il-Paġna fil-Website tagħna ghall-iktar aġġornamenti

 dwar l-attivitajiet li għandna ppjanati.

 Muntaġġ: Rita Demicoli

 ____________________________________________________________________________