Attivitajiet Li Ġejjin

 ____________________________________________________________________

Attivitajiet Ippjanati għas-sena 2019:

_____________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

Wirja Artistika minn

Pierre Muscat

 A - PMuscat 1

Mit-24 ta’ Frar sad-9 ta’ Marzu 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

A - PMuscat 2

 

A - PMuscat 3

Pierre Muscat huwa artist ta' 44 sena minn Ħaż-Żebbug.  Iħobb ipitter b'mezzi differenti bħal żejt, akriliki, faħam, pastels u jħobb ukoll jengrevja fuq il-granit.  Xi drabi jieħu ritratti, il-parti l-kbira xeni tal-baħar u pajsaggi u wara jpittirhom fuq it-tila.

Pierre Muscat is a 44 year old artist from Ħaż-Żebbug, Malta  He paints using various mediums such as oils, acrylics, charcoal, pastels and also engraves on granite.  Sometimes he takes photographs, mainly seascapes and landscapes and then paints them on canvas.

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

bi pjaċir tistiednek għal

Serata oħra mis-sensiela

 

Niltaqgħu mal-Awtur

Din id-darba niltaqgħu ma’

Mariella Pisani Bencini

 

Fejn fost affarijiet oħra se titkellem dwar il-ktieb il-ġdid tagħha, bl-isem ta’:

“We Belong” A Mariella We Belong

 

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Marzu 2019 fis-7.00pm

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Rakkont tal-passat u tal-present, ta’ artijiet imbiegħda minn xulxin, ta’ memorji li jieħdu l-ħajja, ta’ pitturi u ritratti, ta’ ħajjiet fi żminijiet differenti, ta’ paċi u gwerra... Mariella Pisani Bencini teħodna fuq vjaġġ fi żminijiet u postijiet fejn il-protagonisti jiġu flimkien permezz tal-imħabba...

 

A tale of past and present, of lands far between, of memories that come back to life, of paintings and photos, of lives in different eras, of war and peace. Mariella Pisani Bencini takes us on a journey in times and places where her protagonists belong because of love.

 

Muntaġġ: Rita Demicoli

__________________________________________________________

16 sat-30 ta’ Marzu                                         Joe Debono 

6 ta' April                                                             Lejla Mużiko-Letterarja

                                                                          mtella' minn Talent Mosti

6-20 ta’ April                                             Wirja Ġimgħa Mqaddsa 

5-18 ta’ Mejju                                            John Victor Borg 

8-22 ta’ Ġunju                                    Flavia Marmara u Ray Aquilina 

22 ta’ Settembru sal-5 ta’ Ottubru                   Nadia Anne Mangion 

20 ta’ Ottubru sat-2 ta’ Novembru                    Vince Mangani

17-30 ta' Novembru                                        Josette Casha 

13 ta’ Diċembru 2019 sal-1 ta’ Jannar 2020      Wirja tal-Milied

Dan il-Programm mhux finali u jista' jkun hemm xi tibdil minħabba ċirkustanzi li jistgħu jinqalgħu. Dawk l-artisti kollha nteressati li jtellgħu Wirja fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, huma mitluba li jikkuntattjawna fuq mobile numru 79268221.

Għal aktar tagħrif sibuna fuq Facebook - Razzett tal-Markiż

  _____________________________________

  Ibqgħu segwu din il-Paġna fil-Website tagħna ghall-iktar aġġornamenti

 dwar l-attivitajiet li għandna ppjanati.

 Muntaġġ: Rita Demicoli

 ____________________________________________________________________________