Attivitajiet Li Ġejjin

 ____________________________________________________________________

Attivitajiet Ippjanati għas-sena 2019: ____________________________________________________

 

 l-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tistiednek

għall-21 edizzjoni tal-WIRJA TAL-ĠIMGĦA MQADDSA

Imqassma fuq tliet taqsimiet

 Fiċ-ċentru ta’ kultura nazzjonali

Ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Bejn is 6 u l-21 ta’ April 2019

 Esebizzjoni kollettiva ta’ pittura u skultura flimkien ma’

Forom oħra ta’ arti u kollezzjonijiet ta’ opri sagri marbuta

Mar-Randan Imqaddes u l-Ġimgħa l-Kbira.

 Wieħed se jkun jista’ japprezza l-arti ppresentata,

fis-Sala Ewlenija, taħt it-Tinda u fil-kamra ta’ bejn iż-żewġ btieħi.

ĦINIJIET: Kuljum mis-6.00pm sat 8.30pm

Ħamis ix-Xirka mis-6.00pm sal 10.00pm

Ġimgħa l-Kbira mill- 10.00 am sa nofsinhar

Ħdud filgħodu 10.00 am sa nofsinhar 

DĦUL BLAS ĦLAS – EJJEW OQOGĦDU... TITILFUHIEX...!!!

___________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Flimkien ma’ l-Għaqda tal-Folklor

bi pjaċir tistiednek għal taħdita

minn

Simon Salafia

Dwar

L-ISMIJIET TAL-WIDIEN FL-INĦAWI TAL-MOSTA

Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2019 fis-7.00pm

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Wara introduzzjoni qasira dwar it-toponomi b’mod ġenerali, il-kelliem ser ikellimna fuq l-ismijiet tal-widien fl-inħawi tal-Mosta. Din hija parti minn riċerka wiesa dwar l-ismijiet tal-widien fil-gżejjer Maltin fejn s’issa n-numru ta’ widien qed jersaq sew lejn l-elf isem.

F’din it-taħdita ser naraw u niflu wieħed, wieħed madwar tletin isem ta’ widien li jinsabu qrib il-Mosta u nipprovaw naraw it-tifsira ta’ kull isem. Naraw kif xi ismijiet għadhom jeżistu u xi ismijiet oħra għebu mill-memorja kollettiva tal-Maltin u tal-Mostin…

Simon Salafia received his education at the Rabat Primary Government School and at St. Aloysius' College. He continued his studies at the University of Malta where he graduated in Electrical Engineering. Due to his interest in the Spanish Language, he studied this language and reached its highest level of proficiency, recognised internationally, that is, the Proficiency Level of the Diploma of Spanish as a Foreign Language (University of Salamanca). He taught Spanish in Spanish-Maltese Cultural Centre, Government Schools, ITS and as a part-time lecturer at the University of Malta. His main interests and hobbies are traveling, trekking and Maltese History and Culture, with a special reference to the Medieval Period and place-names. He is also a licensed Guide and a professional interpreter (in Spanish, English and Maltese, with Italian as a passive language) with an experience of more than 200 conference-days. The most prestigious event as an interpreter was the 5+5 Summit held in Malta in 2012, always working in the Spanish Booth.

 

VO: 226

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa tal-Kunsill Skolastiku

ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

MUNTAĠĠ: RITA DEMICOLI

______________________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta Wirja Artistika minn

John Vic Borg

Mill-5 sat-18 ta’ Mejju 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

A JVic1

 

A JVic2

 

A JVic3

 

A JVic4

John Vic Borg ilu juża ż-żejt fuq it-tila minn mindu kellu għaxar snin. Wara dawn is-snin kollha juża ż-żejt nistgħu ngħidu li John Vic għandu esperjenza vasta ta’ kif iħallat il-kuluri speċjalment meta tara s-suggetti tant rejalistiċi fil-pitturi tiegħu. Dan jagħmlu bil-kuntrast li kapaċi joħloq bid-dawl u d-dellijiet fit-teknika tal-chiaro-scuro fejn wieħed kważi kważi jistħajjel li jista’ jaqbad l-oġġetti fil-pittura b’idejh.  John Vic l-hena tiegħu ipinġi veduti, baħar u uċuh speċjalment f’xi ġurnata xemxija fil-kampanja. John Vic prattikament tgħallem waħdu bi ftit gwida minn xi artisti kemm f’Malta kif ukoll ġewwa l-Awstralja, fejn għex iż-żoghzija tiegħu. Ġie lura Malta meta kellu tmintax-il sena u ħa sehem f’diversi esibizzjonijiet kemm kollettivi u kemm personali. Għandu xoghol esibit madwar id-dinja fosthom fl-Awstralja, l-Ingilterra, il-Germanja, il-Kanada, l-Amerka, ic-Cina, il-Marokk, Dubai, l-Irlanda, il-Vatikan, l-Italja u Malta. Wiehed jista' jara l-pitturi tiegħu fuq il-paġna ta’ facebook; Paintings by John Vic Borg jew fuq is-sit elettroniku www.jvborg.com

 

John Vic Borg has been using oil on canvas since the tender age of 10. After all these years using this medium, John Vic has mastered it very well, as one can see through his surreal paintings, where he captures the light and shadows with his chiaro-scuro technique gives the viewer the sense that he can grab hold of the object in the painting.
John Vic has always enjoyed painting landscapes, seascapes and also portraits.  He enjoys days out in the countryside painting in open-air. John Vic is more of a self-taught artist who only had limited help from various artists both in Malta and Australia, where he lived for the most part of his teenage life. He returned to live in Malta when he was 18 years old and has since taken part in numerous collective and solo exhibitions and now has his works of art displayed in numerous private collections around the globe which include Australia, England, Germany, Canada, America, China, Romania, Cyprus, Morocco, Dubai, Ireland, the Vatican, Italy and Malta.His paintings can be viewed from his web page www.jvborg.com or FB page Paintings by John Vic Borg.

 VO: 226

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

Muntaġġ: Rita Demicoli

________________________________________________________________

8-22 ta’ Ġunju                                   Flavia Marmara u Ray Aquilina

23 ta' Ġunju                                       Niltaqgħu mal-Awtur: Margaret Agius 

22 ta’ Settembru sal-5 ta’ Ottubru        Nadia Anne Mangion 

4 ta' Ottubru                                         Kunċert minn Selezzjoni tas-

                                                             Socjeta' Filarmonika Nocolo' Isouard

20 ta’ Ottubru sat-2 ta’ Novembru                    Vince Mangani

17-30 ta' Novembru                                        Josette Casha 

13 ta’ Diċembru 2019 sal-1 ta’ Jannar 2020      Wirja tal-Milied

Dan il-Programm mhux finali u jista' jkun hemm xi tibdil minħabba ċirkustanzi li jistgħu jinqalgħu. Dawk l-artisti kollha nteressati li jtellgħu Wirja fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, huma mitluba li jikkuntattjawna fuq mobile numru 79268221.

Għal aktar tagħrif sibuna fuq Facebook - Razzett tal-Markiż

  _____________________________________

  Ibqgħu segwu din il-Paġna fil-Website tagħna ghall-iktar aġġornamenti

 dwar l-attivitajiet li għandna ppjanati.

 Muntaġġ: Rita Demicoli

 ____________________________________________________________________________