Amministrazzjoni

  Il-Kumitat Ċentrali 2016-2017:  

President: Joe Bartolo, 
Viċi President: Louis Vassallo, 
Segretarju: Mario Bugeja, 
Assisitent Segretarju: Eric Frendo, 
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi: Rita Demicoli,
Teżorier: Felix Demicoli
Assistent Teżorier: Marthese Cassia, 
 Direttur: Nathaniel Zammit, 
Attivitajiet Soċjali: Alfred Farrugia 
Assistent Attivitajiet Soċjali: Alfred Cassia 

KUMITAT 2016-7

-----------

Presidenti Onorarji Emeriti 2016-2017:

L-Eċċ Tiegħu Dr Ugo Mifsud Bonnici
L-Eċċ Tiegħu Dr Daniel Micallef
Dr. Louis Galea
L-Onor. Evarist Bartolo
Is-Sinjorina Doris Aquilina
Is-Sur Joe Camilleri

----------

Membri Onorarji 2016-2017:

Is-Sur Edwin Vassallo
Is-sur Reuben Caruana
L-Onor. Dr. Anġlu Farrugia
Il-Perit Lawrence Gatt
Is-sur Anġlu Fenech
Dr Alexandra Camilleri Warne
Is-sur Ray Agius
Is-Sur Alfred C. Sant
Is-Sinjura Margaret Agius
Is-Sur Alfred Mallia
Is- Sur Noel Azzopardi
Is-Sur Ġorġ Peresso
Is-sur Nazzareno Vassallo
Is-Sur Charles Coleiro
Is-sur Noel Fabri
Is-sur Patrick Muscat
Is-Sinjura Theresa Gauci
Is-Sur Joe Gabriel Vella
Is-Sur Raymond G. Zammit
Iis-Sur Philip Borg
Is-Sinjura Sylvia Micallef
Il-Perit Chris Grech
Is-Sur Emanuel Camilleri
Is-sur Vince Farrugia
Is-sur George Galea

----------

Direttur Spiritwali 2016-2017:

Rev. Arċipriet Dun Albert Buħagiar

----------

 Muntaġġ : Rita Demicoli