Attivitajiet Attwali

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti attendiet il-Quddiesa li fiha ħadu sehem il-membri tal-Kunsill Lokali, l-membri tal-għaqdiet soċjali u ċiviċi tal-Mosta. Din il-Quddiesa ġie iċċelebrata Nhar il-Ħadd 4 ta' Awissu, fil-Bażilika Rotunda Santa Marija tal-Mosta.

A Razzett - Louis

A Razzett Marthese

__________________________________________________________________

Il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, is-sur Joe Bartolo flimkien mal-familja Bartolo, jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li wrew sogħba u attendew l-funeral tal-għażiża tagħhom Tessie... Grazzi lil kulħadd.

_________________________________________________________________

Il-kumitat tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti joffri l-kondoljanzi lill-President tal-Għaqda, is-sur Joe Bartolo, għat-telfa tal-għażiża martu Tessie. Is-Sinjura Tessie Bartolo kienet benefattriċi kbira tal-Għaqda għas-sagrifiċċji li għamlet tul- snin twal, meta tat lill-żewġha Joe il-possibilita' li jaħdem qatigħ għall-ġid tal-Proxxmu. Grazzi Tessie, strieħ fis-sliem...

Se nagħtu l-aħħar tislima lil Tessie Bartolo illum it-Tnejn 5 ta' Awissu 2019 fit-3.30pm fil-Bażilika Rotunda tal-Mosta. Kondoljanzi lill-familja Bartolo kollha.

Tessie bartolo

________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Terġa' tirritorna f'Settembru 2019, b'aktar attivitajiet....

L attivitajiet jkomplu fil-21 ta' Settembru bil-wirja ta' Nadya Anne Mangion pero` ir-Razzett ikun miftuħ kuljum bejn is-6 pm u t-8 pm Grazzi 

Is-Sajf it-Tajjeb lil Kulħadd...

 __________________________________________________________________