Attivitajiet Attwali

Information in English

__________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti tavża li minħabba ċirkustanzi li m'għandhiex konroll uqhom, il-Kunċert minn Selezzjoni tal-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta, fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, nhar il-Ġimgġa 15 ta' Settembru 2017, ġie mħassar.  Dan isir f'data li titħabbar aktar tard. 

________________________________________________________ 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

“Fuq Tila li tkanġi”

 

Fuq tila li tkanġi 

bibien ħajtek 

rikkieba tal-baħar 

lejl u nhar b’kawtela 

żvelt tidderieġi 

kull traġitt 

torqom il-pinżellati  

tal-artist improvizzati.

 

Poeżija ta' Jonathan Balzan

 Wirja Artistika

minn

Ramon Vella Bamber

Ramon 1 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Bejn it-23 ta’ Settembru u s-7 ta’ Ottubru 2017

Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis6.00pm sad-8.00pm

Ħdud mid-10.00am sa nofsinhar u mis-6.00pm sat-8.00pm

Ramon 2

Ramon 3

Ramon 4

Ramon 5

Ramon 6 

Ramon Vella Bamber twieled fl-1971 u l-professjoni tiegħu hija Kontrollur ta l- ajru. Minn ċkunitu wera interess fl-Arti u mexa fuq il-passi ta’ missieru li wkoll hu intiż ħafna fis-suġġett.

Ramon studja l-Arti l-iskola u għadda mill-eżamijiet fil-livell Ordinarju u Avvanzat fl-Arti fil-Higher Secondary u l-Junior College taħt il-gwida tal-mibki Alfred Chircop u Paul Vella Critien. Huwa issokta l-istudji tiegħu bil-kors Seascapes and Landscapes fl-Mcast fl-2013, attenda klassijiet ta’ taħriġ ma’ Alfred Briffa,  Arti Libera u Figurattiva fil-Malta School of Art sa mill-2014 kif ukoll jattendi lezzjonijiet fuq il-figura umana fil-Malta Society of Art sa mis-sena l-oħra ‘l hawn. Fil-preżent qed jattendi kors fl-istorja tal-Arti fil-Malta School of Art.

Ramon huwa pittur tal-pajżaġġi imma jogħġbu ukoll l-Arti Figurattiva u is-Still Life. Huwa juża t-teknika tal-Impasto u l-paletta biż-żejt u l-acrylics. Huwa jħobb jesperimenta b’metodi oħra fosthom il-pastel u charcoal. Ramon jogħġbu l-ħajja ta’ barra fil-miftuħ u jispira ruħu mis-sbuħija tal-baħar u x-xenarju tal-madwar. Huwa miġbud partikularment  lejn il-perjodu tal-Impressjonizmu b’mod speċjali lejn Van Gogh u Monet.

Ramon ha sehem f’diversi esibizzjonijiet fosthom FestArti fl-2015 u 2016 fir-Razzett tal-Markiż Tabone ġewwa l-Mosta u fin-Notte Bianca fl-2016 fi ħdan il-Malta Society of Arts, Palazzo De La Salle, barra minn xtutna f’Sirakuża Sqallija fil-1a Collettiva d’Arte 2016 u das-sajf ħa sehem b’wirja eżebita ġol muzew Hagar heart of Gozo waqt il-Victoria International Arts festival  ġewwa Għawdex u fil-1a Collettiva d’Arte f’ Cefala Diana pov. Palermo, ġewwa Sqallija.

And for you English Speaking Friends: 

We Proudly Present an Art Exhibition by Ramon Vella Bamaber from 23 September to 7 October 2017 at the Razzett tal-Markiż, Mosta.

Visiting hours: Mon to Sat: 6pm to 8pm, Sunday 10am till noon and 6pm to 8pm.

Ramon Vella Bamber was born in 1971 and by profession he is an Air Traffic Controller. However, he always showed an interest in Art and followed in his father's footsteps who is also keen on the subject.

Ramon studied Art at school and obtained his Ordinary and Advanced level in the discipline at the Higher Secondary and at the Junior College under the guidance of the late Alfred Chircop and Paul Vella Critien. He pursued his artistic studies by attending a Seascapes and Landscapes Course at Mcast in 2013, special classes with Alfred Briffa, Figurative and Free Art at the Malta School of Art since 2014, as well as live classes in the Human Figure at the Malta Society of Art since last year. He is currently attending a History of Art Course at Malta School of Art.

Ramon is a landscape artist but also enjoys Still life and Figurative Art. He uses the Impasto and Palette knife style in oils and acrylics. He loves experimenting in other media such as soft pastels and charcoal. He enjoys outdoor life finding his inspiration in the beauty of the sea and scenery around him. He is particularly partial to the Impressionist Period, most especially Van Gogh and Monet.

Ramon has taken part in several exhibitions including FestArti in 2015 and 2016 at Razzett tal-Markiz Tabone, Mosta and Notte Bianca 2016 at the Malta Society of Arts, Palazzo De La Salle Valletta, abroad in Syracuse Sicily for the 1a Collettiva d'Arte 2016.
He has exhibited this year at the Hagar Heart of Gozo Museum during the Victoria International Arts festival and at 1a Collettiva d'Arte in Cefala Diana Palermo Sicily.

___________________________________________________________ 

 

Għal aktar tagħrif dwar dak li għandna mħejji għalikom 

żuru l-paġna "Attivitajiet li ġejjin",

propju fl-din il-Website tagħna.

 

Grazzi...

 

________________________________________