Attivitajiet Attwali

 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

 

 bil-parteċipazzjoni tas-

 

SOĊJETÀ FILARMONIKA NICOLÒ ISOUARD

 

N. Isouard

 

 

 

għandhom il-pjaċir jistiednuk għal

 

IL-KUNĊERT TAL-ĦARIFA

 

 

 

f’ġieħ il-memorja għażiża ta’

 

Tessie BARTOLO (1948-2019)

 

 jieħu sehem l-

 

ISOUARD BRASS ENSEMBLE

 

taħt id-direzzjoni ta’ Mro Renè BARBARA

 

 

 

NHAR IL-ĠIMGĦA, 8 TA’ NOVEMBRU, 2019

 

fis-7.00 pm

 

 

 

taħt it-tinda fi Ġnejna Anton Agius,

 

RAZZETT TAL-MARKIŻ,

 

Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

 

 

Kulħadd mistieden – dħul bla ħlas

 

 Dan il-Kunċert għandu l-għan li jgħin

 

il-Fondazzjoni PUTTINU CARES

 

VO: 226

 

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

 

_____________________________              

 

 

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

bi pjaċir tippresenta

 

Esebizzjoni ta’ Arti

 

minn

 

 JOSETTE CASHA

 

 bejn Is-16 sat-30 ta’ Novembru 2019

 

A -Josette Casha

 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

 Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

 

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

 

 

A -Josette Casha2

 

 

 

A -Josette Casha1

 

 A Josette Casha3

 

 

Josette Casha (1964)

Artista, li sa miċ-ċokon tagħha wriet interess lejn l-arti. Bdiet l-istudji tagħha fl-2009 fl-iskola tal-arti ġewwa l-belt fejn hemm tgħallmet l-istorja tal arti, studju akkademiku u teknika fil-pittura sakemm kisbet kwalifiki mehtieġa. Il-professjoni taghha fid disinn tal hwejjeġ resquha iktar lejn id-dinja tal-arti biex tkompli tesperimenta u toħloq interpretazzjonijiet personali. Il-viżjoni artistika tagħha teħodha lejn temi u suġġetti differenti bħal disinn arkittetoriku u skulturali, kif ukoll figurattiv.

Casha ħadet sehem f’diversi wirjiet kollettivi kemm lokali u oħrajn internazzjonali bħal Italja, Awstrija u Ġappun. Il-wirja artistika tagħha, taqa’ taħt it-tema PARTI MINNI fejn Casha twassal il-viżjoni tagħha fuq episodji fil-ħajja tal-mara, f-ċirkustanzi differenti. Hija ħolqot personaġġi femminili skond l-interpretazzjoni tagħha. F’din il wirja nsibu teknika diversa, iżda bi stil li jimmarka lill-artista.

Fix-xogħol tagħha nsibu rabta qawwija  bejn id drapp u l-figura femminili. Skond l-artista, dan kien meħtieġ biex twassal il -messaġġ u tiddeskrivi aħjar il kompożizzjoni.

 

And for our English Speaking friends:

 

Casha’s solo exhibition is an exploration of the feminine in its diverse facets. She attempts to explore the role of women in society. Although her work offers classical subjects, the focus is not their religious significance but their strength as purveyors of female values showing powerful images of strength. In her paintings, femininity is never equated to weakness and fragility but to an inner strength that defies traditional stereotypes.

 

The corpus of works offers a variety of style and technique that are used to depict the heterogenous expression of the feminine. Through her interpretation, Casha creates a study of female archetypes that defy the categorization of women. She offers an iconography of feminine qualities and her figurative paintings offer the viewer conceptualizing virtues based on empathy, care and introspection. Her figures display a beauty that is not relegated to the sacred but is steeped in the mundane. Her subjects are real women who display beauty that originates from strength and not from external judgments.

 

The viewer will move through this exhibition exploring humanity and following a threat that is depicted through the prevalent use of drapery; an image that connects the desperate subjects of these works.

 

 VO: 226

 

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

 

_______________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

“Xbihat fil-ġebla”

Esebizzjoni ta’ Arti Ikonografika

minn

Vincent Mangani

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 19 ta' Ottubru 2019

 u tibqa' miftuħa sat-3 ta’ Novembru 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

A Mangani 6

A Mangani 7

A Mangani 8

A Mangani 9

 Tajjeb ngħidu li 25% tal-bejgħ kollu li jsir, ser imur

għall-ACN – Aid to the Church in Need

li taħdem mal-Insara ppersegwitati f’diversi naħat tad-dinja.

Kull donazzjoni tmur għal dan il-għan.

 

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn - Ġimgħa: mill-5.30pm sat-8pm

 

Is-Sibt u l-Ħadd: mid-9.30am sal-11.45am u mill-4pm sat-8pm

 

Il-Ġimgħa, 25 t’Ottubru fl-istess post, ser issir preżentazzjoni dwar

l-Ikonografija minn Vincent Mangani stess fis-7.00 pm

Kulħadd Mistieden.

 

 

A Mangani2

A Mangani3

A Mangani4

Vincent twieled ir-Rabat, Malta, fl-1957. Studja taħt diversi artisti. Minn dejjem kien affaxxinat bl-ikoni, iżda din l-imħabba fih kibret minħabba li għal ħames snin għex u ħadem fl-Albanija bħala missjunarju mibgħut mis-Soċjeta’ tal-M.U.S.E.U.M.

Fl-2009 għamel kors qasir fl-ikonografija ma’ Nathaniel Theuma f’Conflenti, l-Kalabrija, l-Italja. Iggradwat bħala għalliem tal-Arti u l-Krafts, hu ggradwat ukoll fit-Teoloġija. Ħa sehem f’diversi wirjiet, kemm kollettivi, kif ukoll personali. L-ewwel Esebizzjoni Personali saret fl-2005 fil-Mużew Wignacourt, ir-Rabat, Malta. Wara saru żewġ esebizzjoni Personali fis-sede tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Mosta: fl-2008 u fl-2014.

Wirjiet oħra kienu dawn:

  • Fl-2015 saret waħda fid-Dar ta’ Karmni Grima, l-Għarb, Għawdex.
  • Fl-2016 sehem f’wirja kollettiva fil-Ġimgħa Mqaddsa fil-kantina tal-Kunvent tal-Agostinjani, fir-Rabat, Malta.
  • Fl-2017 wirja fil-każin La Vittoria, il-Mellieħa
  • Fl-2018 wirja fil-Kjostru tal-Kunvent tal-Karmnu fl-Imdina.
  • Fil-bidu ta’ din is-sena Vince Mangani tella’ wirja b’tema dwar San Pawl bħala parti mill-festival Agape ġewwa l-Mużew Wignacourt ir-Rabat, Malta.

Ix-xogħolijiet tiegħu jinsabu f’diversi kollezzjinijiet privati, f’Malta u barra minn Malta. Mangani huwa rtirat wara karriera fl-Edukazzjoni. Huwa wkoll membru tas-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M.

_____

“Images in Stone” is an exhibition of icons written by Vincent Mangani, at Ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta. 25% of sales will be donated to ACN – Aid to the Church in Need, as help for their work with persecuted Christians in the world today. Donations are welcome.

Vincent was born at Rabat, Malta, in 1957. He graduated as a teacher, specialising in art & craft and during the course he studied under various artists: Esprit Barthet and Harry Alden amongst others.

Vincent Mangani was always fascinated by icons. This grew because for five years he was doing missionary work in Albania as a member of the M.U.S.E.U.M. society. While being there, he came in contact with the Orthodox Church more closely and naturally his love for icons increased.

He tried creating his own icons about ten years ago and held his first exhibition in 2005 at the Wignacourt Museum in Rabat. In 2009 he studies iconography for a short time with Nathaniel Theuma, in Conflenti, Calabria, Italy. Vincent took part in various collective exhibitions and his work can be found in many private homes, both in Malta and abroad.

Personal exhibitions:

  • In 2008 & 2014 Ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta.
  • In 2015 at Dar ta’ Karmni Grima, l-Għarb, Gozo.
  • In 2016 & 2017 part in collective exhibitions held during Holy Week in Rabat & Mellieħa.
  • During Lent 2018 an exhibition in the cloister of the Carmelite Convent in Mdina.
  • At the beginning of this year an exhibition with Saint Paul as it’s theme during the Agape Festival at the Wignacourt Museum in Rabat, Malta.

On Friday 25 th October a presentation about Iconography will also be held at the Razzett tal-Markiż, at 7.00 pm by Vincent Mangani himself.

 

VO: 226

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

 

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_______________________________

 

 

Aħbarijiet mir-Razzett...

Għalkemm l-attivitajiet Soċjali waqfu matul is-sajf, ix-xogħol ta' manutenzjoni baqa' għaddej fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta.

Fost xogħlijiet oħra, sar xogħol fuq it-tenda fil-Ġnejna Anton Agius.  Il-purtieri tal-palastic tal-ġnub inbiddlu biex hekk taw dehra aktar ta' wisa' u fl-istess ħin jitgawda aħjar il-ġnien ta' madwar it-tinda.

Issa kollox lest għal staġun ieħor ta' ħidma fir-Razzett tal-Markiż, mit-18 ta' Settembru 2019.

A Tinda 2019 1

A Tinda 2019 3

A Tinda 2019 2

Nistednukom taslu wasla sar-Razzett u tammiraw ix-xogħol fejjiedi li sar mill-membri u l-ħbieb tar-Razzett, taħt it-tmexxija ta' Joe Bartolo, il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, li minkejja iċ-ċirkustanzi personali tiegħu, baqa' għaddej bid-dedikazzjoni tiegħu.

Muntaġġ: Rita Demicoli

Ritratti: Joe Bartolo

____________________________________________________