Attivitajiet Attwali

 talentlogo

AVVIŻ IMPORTANTI

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti tavża li fiċ-ċirkustanzi presenti, jkun aħjar li l-attivitajiet li kellna ppjanati għall-Ġimgħa Mqaddsa, jiġu kkanċellati. Għaldaqstant, is-Serata Mużiko-Letterarja ppjanata għas-Sibt 28 ta' Marzu u l-Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa, mhux se jsiru. Għal Sena oħra mela, jekk Alla jrid...

 

____________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir ippresentat

Kunċert tar-Randan

A Poster Kuncert

Minn Selezzjoni

tal-Filarmonika Santa Marija Mosta

 taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Wayne Bartolo

A Kunert Sta Maria 6 Mar 1

 

B’risq id-Down Syndrome Association MaltaA Kunert Sta Maria 6 Mar 2

 

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Marzu 2020

Fir-Razzett tal-Markiż, fi Triq il-Wied, il-Mosta.

F'din l-attivita' ġiet ippresentata

Donazzjoni ta' €551

lid-Down Syndrome Association Malta

Grazzi lil kull min attenda.

L-Assoċjazzjoni Down Syndrome Malta hija għaqda li ġiet imwaqqfa fl-1991, stabbilita u mmexxija minn ġenituri ta' persuni li għandhom il-kundizzjoni Down Syndrome. Ix-xogħol tal-assoċjazzjoni jiddependi kompletament fuq voluntarjat, fuq il-ġenerożità tal-membri tagħha u tal-pubbliku ġenerali permezz ta' donazzjonijiet li jgħinu biex jintlaħqu l-ispejjeż amministrattivi u biex tkompli bil-missjoni tagħha.

 

Wieħed mill-għanijiet tal-assoċjazzjoni huwa li tħeġġeġ lin-nies li għandhom din il-kundizzjoni biex jilħqu l-potenzjal tagħhom għal ħajja ta' suċċess u kuntentizza, f'soċjetà li tirrikonoxxi l-abilitajiet tagħhom u li tappoġġja l-bżonnijiet tagħhom. L-assoċjazzjoni tikkuntattja wkoll ġenituri ta 'trabi li għadhom jitwieldu li għandhom Down Syndrome kmieni kemm jista' jkun u tipprovdi pariri u appoġġ partikolarment fl-istadji bikrija tal-ħajja tat-tarbija. L-Għaqda tappoġġja wkoll l-interessi u l-bżonnijiet ta' nies li għandhom Down Syndrome fl-aspetti kollha tal-ħajja u l-bżonnijiet ta' individwi, bħala membri tal-familja u tal-komunità.

 

L-Assoċjazzjoni Down Syndrome Malta se nkomplu fil-missjoni tagħna biex tilħaq aktar għanijiet biex persuni li għandhom il-kundizzjoni Down Syndrome jieħdu sehem b'mod aktar sħiħ fl-aspetti kollha tas-soċjetà.

 

 And for you our English Speaking friends:

 

The Down Syndrome Association Malta was founded in1981. It is an independant registered charity, established and run by parents of persons who have Down syndrome. The association relies entirely on voluntary work and donations to continue with its mission. The work of the association depends entirely upon the generosity of its members and the general public through donations that help in meeting the administrative costs and the subsidisation of the services offered.

 

One of the aims of the association is to encourage people who have Down Syndrome to fulfill their potential for successful and happy lives, in a society that recognises their abilities and is supportive of their needs. The association also contacts parents of newly born babies who have Down syndrome as early as possible and provides counselling and support particularly in the early stages of a baby’s life. We also represent the interests and needs of people who have Down syndrome in all aspects of life and individuals’ needs, as members of the family and the community.

 

The association works hard to achieve better services and greater choices in the facilities offered to children and adults who have Down syndrome such as education, therapy, training, leisure and independent living. It supports professionals in their work and research of Down syndrome.

 

The Down Syndrome Association helped in various achievements through the years. Thankfully with hard work along with different professions and legislations. Nowadays children who have Down syndrome are seen as children who can succeed.

 

We, the Down Syndrome Association Malta will continue in our missiion of hard work to reach more goals for Down syndrome persons to participate more fully in all aspects of the society.

 

VO: 226

 

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

_______________________________________

 

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

"Pinzellati"

AVella Mar 2020 1

Wirja kollettiva ta’ Arti

minn

Audrey Vella, Joanne Azzopardi, Judith Dingli,

Maria Cauchi, Fabiola Agius Anastasi, Mariuccia Zammit,

Josephine Hili, Yvette Carabott, Elena Toncheva,

Marita Fenech, Marika Camilleri u Evelina Albanozzo

AVella Mar 2020 2

 Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 29 ta' Frar 2020

A Aud

 Il-Wirja tibqa' miftuħa sal-14 ta’ Marzu 2020

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

AVella Mar 2020 3

AVella Mar 2020 4

 

AVella Mar 2020 5

Dan il-grupp ta’ artisti jiltaqgħu kull nhar ta Ġimgħa ġewwa Palazzo de la Salle, il-Belt Valletta. L-għan huwa li jpinġu flimkien u fl-istess ħin igawdu il-kumpanija ta xulxin. Is-sabiħ ta dan il-grupp huwa li jidu pariri u opinjonijiet mingħand xulxin u kollha jagħmlu xogħol differenti u uniku billi jużaw żejt, acrylic, inka u pastel. Interessanti ninnotaw li dawn it-tnax il mara għandhom teknika u użu tal- mediums differenti minn xulxin. Ix-xogħol ivarja skont l-immaġinazzjoni taghhom. Hemm min hu versatili u hemm min hu aktar realistiku. Fil-fatt, din il-wirja m'għandhiex tema, minħabba li kull artista setgħet tħossha libera u jkollha spazju fejn tesprimi l-arti tagħha.

Ftit tagħrif dwar l-arti ta' kull artista:

Audrey Vella tħoss li l-emozzjonijiet u l-burdati tesprimhom fl-arti tagħha. Joanne Azzopardi tgħid li meta tpinġi toħroġ il-kreattivita` tagħha. Il-kuluri għal Judith Dingli jffisru enerġija u motivazzjoni speċjalment bl-arti asstratta. L-arti ghall-Maria Cauchi hija lingwa ta forom, disinji u kuluri li jagħtu lajja lill-imaġinazzjoni, ħsibijiet u l-idejat taghha. Fabiola Agius Anastasi ukoll tħoss li skond il- burdati tal- mument, toħroġ l-esspressjoni. Mariuccia Zammit tgħid li bl-arti taħrab daqxejn mir-realta ta kuljum. Josephine Hili dejjem kienet tħobb tpinġi u wara li kibru t-tfal, setet terġa tibda tpinji b`mod aktar attiv. Yvette Carabott tuża mediums differenti, tieħu gost tpitter bil-watercolour, u titgħaxxaq bil-kuluri delikati iżda friski. Elena Toncheva tħobb tuża mediums varjati, tekniċi differenti. Marita Fenech issib li fl-arti hi sserraħ il menti u tintilef fix-xogħol li tkun qieda tamel. Marika Camilleri tgħid li t-tpinġija hi l-akbar passjoni tagħha. Evelina Albanozzo toħrog il-kreativita fl-arti billi tuża kuluri u tekniċi differenti.

Din il-wirja ser tiġi inawgurata mis-sinjura Mariella Pisani Bencini.

And for you, our English speaking friends:

This exhibition is being held at the Razzett tal-Markiz Mosta by a group of women who meet every Friday and enjoy painting together. They meet in Valletta at Palazzo de la Salle. The scope of this group is to enjoy each other’s company but at the same time, enjoy their passion for Art. This workshop is very rewarding as they give constructive advices to each other, together with their honest opinion and knowledge as they create different works of art. These artists have their own techniques and use different materials such as oils, acrylic, ink and pastel. Their works vary considerably since they express themselves in their own unique ways.

A little information of each artist is quite interesting so one can imagine what to expect when one visits this exhibition which is indeed very versatile:

Audrey Vella tells us that through the use of different mediums in her art, one can see her moods and emotions. Joanne Azzopardi feels that through art she can express her creativity.  Colours give Judith Dingli energy and motivation. Semi abstract paintings are her inspiration. For Maria Cauchi art is a language and expression of her inner thoughts and ideas. Fabiola Agius Anastasi likes to express herself using art which unveils her mood in a particular period. Mariuccia Zammit says that art is the only way to run away without leaving home. Painting was always Josephine Hili`s passion and when her children grew up, she started painting again. Yvette Carabott enjoys painting using various media, her favourite being watercolour, using fresh and delicate colours to express her work. Elena Toncheva uses various techniques and different mediums and enjoys using mixed media. Marita Fenech finds that painting is a means of relaxation getting so involved in her painting. Marika Camilleri finds that painting is a passion she extremely enjoys. Evelina Albanozzo expresses her creativity in her art, enjoys using different techniques and colours.

This exhibition will be inaugurated by Ms. Mariella Pisani Bencini.

Muntaġġ: Rita DemicolI

 ___________________________________________

 

____________________________

Aħbarijiet mir-Razzett...

Għalkemm l-attivitajiet Soċjali waqfu matul is-sajf, ix-xogħol ta' manutenzjoni baqa' għaddej fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta.

Fost xogħlijiet oħra, sar xogħol fuq it-tenda fil-Ġnejna Anton Agius.  Il-purtieri tal-palastic tal-ġnub inbiddlu biex hekk taw dehra aktar ta' wisa' u fl-istess ħin jitgawda aħjar il-ġnien ta' madwar it-tinda.

Issa kollox lest għal staġun ieħor ta' ħidma fir-Razzett tal-Markiż, mit-18 ta' Settembru 2019.

A Tinda 2019 1

A Tinda 2019 3

A Tinda 2019 2

Nistednukom taslu wasla sar-Razzett u tammiraw ix-xogħol fejjiedi li sar mill-membri u l-ħbieb tar-Razzett, taħt it-tmexxija ta' Joe Bartolo, il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, li minkejja iċ-ċirkustanzi personali tiegħu, baqa' għaddej bid-dedikazzjoni tiegħu.

Muntaġġ: Rita Demicoli

Ritratti: Joe Bartolo

____________________________________________________