Attivitajiet Attwali

 

 

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

 bi pjaċir tippresenta 

Wirja Artistika mill- 

 Pastel Society of Malta 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 12 ta'Ottubru 2018

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta:

A Pastel 3 

A Pastel 2

  Il-Wirja tibqa' miftuħa sas-27 ta’ Ottubru 2018

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm 

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Din hija it-tnax il-Wirja li l-Pastel Society of Malta se tkun qed ittella’ fir-Razzett tal-Markiż. Sittax –il-artist ser ikunu qed jieħdu sehem fejn bejniethom ser jesebixxu 41 kwadru. Dawn huma Frank Ancilleri, Mary Clare Albanozzo, Cecilia Buhagiar, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Erika Chircop, Elena Degenhardt, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anthony T. Mamo, Pauleen Micallef, Frank Schembri, Mario Scicluna, Joe Spiteri Staines, Ramon Vella Bamber u Deborah Musu. Dawn il-bċejjeċ tal-arti jinkludu paesaġġi, xeni tal-baħar, ritratti u pittura astratta. L-iskop ewlieni tal-Pastel Society of Malta huwa li jħeġġu u jkabbru l-użu tas-soft pastel bħala medium għall-artisti u sabiex jikber l-għarfien u l-apprezzament minn naħa tal-pubbliku lejn dan l-istess medium. 

The Pastel Society of Malta will be holding its 12th Annual Exhibition at Ir-Razzetttal-Markiż Mallia Tabone, Mosta. The Exhibition will be open from the 13th October to the 27th October 2018. Sixteen artists are participating in this year’s exhibition and 41 paintings will be on display. The artists are Frank Ancilleri, Mary Clare Albanozzo, Cecilia Buhagiar, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Erika Chircop, Elena Degenhardt, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anthony T. Mamo, Pauleen Micallef, Frank Schembri, Mario Scicluna, Ramon Vella Bamber, Joe Spiteri Staines and Deborah Musu. The paintings include portraits, seascapes, landscapes and abstract art. The Pastel Society of Malta’s aim is to promote the use of pastel and to enable the art loving public to appreciate the versatility and beauty of this medium. The opening hours of the exhibition are from 6 pm to 8 pm daily and Sundays from 10 am to Noon.

A Pastel - mf Ilsejjen - Qrendi Caost

 

A Pastel - jss farmhouse

 

A Pastel - pm Le Jardin

 

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Muntaġġ: Rita Demicoli

________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta taħdita

mir-Restawratriċi

Valentina Lupo

 dwar

il-Konservazzjoni u r-Restawr ta' Statwi

A Val Lupo 1

 

 Nhar il-Ġimgħa 9 ta’Novembru 2018 fis-7pm 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone 

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

Atelier del Restauro ltd hija kumpanija speċjalizzata fil-konservazzjoni u r-restawr professjonali ta’ opri ta' l-arti. Matul is-snin li għaddew il-kumpanija ġiet fdata numru ta’ proġetti ta' konservazzjoni ta' importanza Nazzjonali.  

It-taħdita se tkun iffokata fuq il-konservazzjoni ta’ statwi tal-injam u karta pesta b'referenza speċjali għal eżempji minn proġetti ta' konservazzjoni tal-passat li l-kumpanija ħadmet fuqhom. Bħal l-istatwa titulari ta' Sant  Elena  f' Birkirkara, l-istatwa ta' San Pawl f' Hal-Safi, tlett statwi ta’ Maria Bambina mill-Knejjes Parrokkjali ta' l-Isla, Mellieħa u Xagħra f'Għawdex, l-istatwa ta’ San Ġiljan kif ukoll l-istatwa devota ta' Kristu ir-Redentur ta’ l-isla. Valentina Lupo se tagħti tagħrif dwar it-tekniki xjentifici użati biex jiġu analiżżati l-statwi qabel it-trattamenti, tipi ta' problemi ta' deterjorazzjoni li jinstabu fuq statwi processjonali inklużi t-trattamenti ta' konservazzjoni u restawr mwettqa’ u sfidi li jiffaċċja t-tim matul dawn il-proġetti. 

A Val Lupo 2

 

A Val Lupo 3 

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa 

tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina 

Muntaġġ: Rita Demicoli 

_____________________________________________________________

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta

 Emotions

 A GraceC 1

Wirja Artistika minn 11 il-Artista:

Fabiola Agius Anastasi, Joanne Azzopardi, Graziella Calleja, Marika Camilleri, Yvette Carabell, Maria Cauchi, Marita Fenech, Josephine Hili, Elena Toncheva Audrey Vella. 

Din il-Wirja qed tittella’ bl-inizjattiva ta’ Grace Cassar. 

Kull Artista se tkun qed tippresenta żewġ biċċiet tal-arti.

-----

And for you, our English speaking friends: 

This is an all women exhibition.
A group of 11 in all, meeting every Friday for a workshop at The Malta  Society of Arts.
Works in a variety of mediums: acrylic, watercolour, pencil, pen, oil and charcoal.
Exhibiting 2 paintings each.
Subjects vary: landscapes, portraits, still life, abstract.
There is no theme. Every Artist is free to exhibit any subject.
The objective of this exhibition is to encourage the group to continue enjoying art.
----- 

Il-Wirja tkun miftuħa għall-wiri

mill-11 sal 24 ta’ Novembru 2018

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi fil-Wirja:

A GraceC 2

A GraceC 3

A GraceC 4

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________