Attivitajiet Attwali

 

______________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir ippresentat id-19 il-Edizzjoni tas-

Serata Mużiko-Letterarja Sagra

Nhar is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018 

 Fit-Teatru tal-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Magħrufa aħjar bħala Lily of the Valley

Li tinsab biswit ir-Razzett tal-Markiż

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

Poster Marzu2018

A Sagra 2

 

Taħt il-Patroċinju tas-sur Mario Azzopardi

Direttur Kultura fi ħdan

il-Ministeru tal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali

A Sagra 5

 

A Sagra 1

It-Talent mużikali kienu f-idejn

Is-Sopran Raisa Miarie Micallef u l-Gitarrist Alan Micallef.

A Sagra 3

Wara din l-attivita’ ġiet mnedija

l-20 edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni

Bis-sehem ta’ diversi artisti u kollezzjonisti

 

A Sagra 4

 

A Sagra 6

A Sagra 7 

Il-Wirja tibqa’ miftuħa sa nhar Ħadd il-Għid

il-Ħadd 1 ta’ April 2018

Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis-6pm sat-8pm

Ħdud mill-10am sa nofsinhar

U mis-6pm sat-8pm

Għal aktar tagħrif żuru Facebook: Razzett tal-Markiż

 Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

  bi pjaċir ippresentat

 għas-57 edizzjoni tas-sensiela

 Niltaqgħu mal-Awtur

 

  Din id-darba l-lenti kulturali tal-Għaqda

iffokat fuq Mark Micallef Perconte

 

A Mark M Perc

  Il-fotografu wara s-sensiela  ta’ kotba

dwar il-Festi Maltin bl-isem:

Ilwien il-Festi Maltin

 Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar 2018

A Mark 1

 

A Mark 2

A Mark 3

   Muntaġġ: Rita Demicoli

Fotografija: F. Demicoli

___________________

A Firma L

A Firma 

Nhar it-Tlieta 12 ta' Diċembru 2017 ġie ffirmat ftehim mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni.

Għan-naħa tal-Kulleġġ iffirmat Ms Louise Azzopardi - Kap tal-iskola Sekondarja Bniet, Kulleġġ Maria Reġina, Mosta

Filwaqt il għan-naħa tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti ffirma is-Sur Joe Bartolo, President tal-Għaqda. 

Fotografija: F Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________