Attivitajiet Attwali

Information in English

_______________________________________

 

________________________________________________________ 

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

ANIMA 2017

A Jen 7 Poster

  Wirja Artistika

minn

Jennings Falzon

A Jen 1

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Bejn il-21 ta’ Ottubru 2017 sal-4 ta’ Novembru 2017

Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis6.00pm sad-8.00pm

Ħdud mid-10.00am sa nofsinhar

u mis-6.00pm sat-8.00pm

Ix-xogħlijiet artistiċi ta' Jennings Falzon:

Ritratti ta' Ian Wright

A Jen 9 Leap of Faith

A Jen 2 Genesis

 A Jen 3 Dante

A Jen10 Melancholy

Twieled f’Novembru 1986, artist Malti minn Naxxar. Jennings Falzon irċieva l-edukazzjoni  ġewwa MCAST, il-kulleġġ ta l’Arti u Disin. Hu rċieva baċellerat fl-Arti li kien ikkollaborat ma Franhofer- Gesellschaft University Berlin fis- sena 2011. Matul l-istudji fl-arti, l-iskultura  figurattiva baqgħet l-iżjed ħaġa li hu kien interessat fiha. Nistgħu ngħidu li f’xogħlu hemm influwenzi u demostrazzjonijiet dramatiċi u allegoriċi meħuda mill-mitoloġija Griega u skulturi klassiċi minn artisti rinomati fis-seklu sittax u sbatax. Hemm ukoll influwenzji mill-letteratura tas-seklu tnax, mill-poeżija ta’ Dante Alighieri, La Divina Comedia, li tiffoka fuq spiritwalita, tama, ċertu fantażiji tal-ħajja, il-mewt, x’jigri wara il-mewt u  l-fidwa tal-bniedem.  Dawn il-punti jidru evidenti f’din l-esebizzjoni b’isem ta Anima. 

Dawn l-emozzjonijiet u ċertu simboliżmu li fih fix-xogħol ta’ Falzon,  joħolqu ċertu kurżita b’uzu ta’ materjali diversi  biex b’hekk  ma jillimitawhx għall material wieħed u teknika  waħda.  Ħafna esperimenti wassluh biex ikun iżjed informattiv, kunfidenti fl-għażla tal-materjal, fil-kunċett kif ukoll fit-teknika kemm fl’ iskultura u anke fil-pittura. 

Waqt l-istudji tiegħu fl-2010 Jennings ġie magħżul biex jesebixxi xogħlu f’ Denmark ġewwa Bornholm f’konkors taċ-ċermamika fejn żewġ artisti minn kull post fl-Ewropa ġew magħzula biex jipparteċipaw. B’hekk Falzon kompla jipprometti u f’dawn l-aħħar snin  iparteċipa f’diversi esebizjonijiet kemm ma artisti Maltin kif ukoll barranin, solista u anke xogħlijiet ikkomisjonati.

And for your benefit, dear English speaking friends, here is some info about Jennings Falzon:

Born in November 1986, is a Maltese artist from Naxxar. Jennings Falzon received his education at MCAST the Institute of Art and Design (Malta), which followed a course in Fine Arts, obtaining a B.A (hons) from Fraunhofer–Gesellschaft University Beriln in 2011. Throughout his studies in art, figurative sculpture has remained his primary interest. His work often demonstrates dramatic and allegorical influences from the Greek mythology and classical sculpture by the old masters from the 16th and 17th century moreover filled with literature influences from the 12th century epic poem, The Divine Comedy by Dante Alighieri which focuses on Spirituality, hope, such fantasies, life, death, the afterlife and redemption which are evident in this exhibition which is called Anima.

These emotions and symbolisms that arise in Falzon’s work are exploited through the use of various materials and not limit him to a one medium. These materials are all interacted together. Throughout numerous experimentations he had discovered, gained, improved several skills, abilities and knowledge as possible both in sculpture, installation and painting.

In 2010 he was selected to exhibit his work abroad in Demark Bornholm in ceramic contest where each European had 2 artists selected to participate.  By this fact he continued to flourish and throughout these past years Jennings had participated in number of collective and solo exhibitions in Malta and also had done a number of commissioned works.

 

 

 Għal aktar tagħrif sibuna fuq Facebook - Razzett tal-Markiż

_________________

 

Għal aktar tagħrif dwar dak li għandna mħejji għalikom 

żuru l-paġna "Attivitajiet li ġejjin", propju fl-din il-Website tagħna.

 

Grazzi...