Attivitajiet Attwali

 Aħbarijiet mir-Razzett...

Għalkemm l-attivitajiet Soċjali waqfu matul is-sajf, ix-xogħol ta' manutenzjoni baqa' għaddej fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta.

Fost xogħlijiet oħra, sar xogħol fuq it-tenda fil-Ġnejna Anton Agius.  Il-purtieri tal-palastic tal-ġnub inbiddlu biex hekk taw dehra aktar ta' wisa' u fl-istess ħin jitgawda aħjar il-ġnien ta' madwar it-tinda.

Issa kollox lest għal staġun ieħor ta' ħidma fir-Razzett tal-Markiż, mit-18 ta' Settembru 2019.

A Tinda 2019 1

A Tinda 2019 3

A Tinda 2019 2

Nistednukom taslu wasla sar-Razzett u tammiraw ix-xogħol fejjiedi li sar mill-membri u l-ħbieb tar-Razzett, taħt it-tmexxija ta' Joe Bartolo, il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, li minkejja iċ-ċirkustanzi personali tiegħu, baqa' għaddej bid-dedikazzjoni tiegħu.

Muntaġġ: Rita Demicoli

Ritratti: Joe Bartolo

____________________________________________________ 

Il-kumitat tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti joffri l-kondoljanzi lill-President tal-Għaqda, is-sur Joe Bartolo, għat-telfa tal-għażiża martu Tessie. Is-Sinjura Tessie Bartolo kienet benefattriċi kbira tal-Għaqda għas-sagrifiċċji li għamlet tul- snin twal, meta tat lill-żewġha Joe il-possibilita' li jaħdem qatigħ għall-ġid tal-Proxxmu. Grazzi Tessie, strieħ fis-sliem...

L-aħħar tislima lil Tessie Bartolo ingħatat nhar it-Tnejn 5 ta' Awissu 2019 fil-Bażilika Rotunda tal-Mosta. Kondoljanzi lill-familja Bartolo kollha.

Tessie bartolo

Il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, is-sur Joe Bartolo flimkien mal-familja Bartolo, jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li wrew sogħba u attendew l-funeral tal-għażiża tagħhom Tessie... Grazzi lil kulħadd.

________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Terġa' tirritorna f'Settembru 2019, b'aktar attivitajiet....

L attivitajiet jkomplu fit-18 ta' Settembru bil-wirja ta' Nadya Anne Mangion pero` ir-Razzett ikun miftuħ kuljum bejn is-6 pm u t-8 pm Grazzi 

Niltaqgħu ma ndumux...

 ___________________________________________