Attivitajiet Attwali

Information in English

_______________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

bi pjaċir tippresenta

 Wirja Artistika

 minn

 Alison Vella u Jeannie Noutch 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 11 ta' Novembru mis-sur Joe Bartolo:

 A Ali 2

 A Ali 3

A Ali 4

A Ali 4a

 A Ali 1

 Il-Wirja tibqa' miftuħa sal-25 ta’ Novembru 2017

 Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis6.00pm sad-8.00pm 

Ħdud mid-10.00am sa nofsinhar u mis-6.00pm sat-8.00pm

 Xogħlijiet Artistiċi ta' Alison Vella: 

A Ali 5

A Ali 9

A Ali 10 

 Alison 1

 Alison Vella  tikkonsidra l-arti bħala waħda mill-aktar aspetti importanti f’ħajjitha mhux biss għax huwa ix- xogħol li taħdem kuljum imma wkoll ghax l-arti tispiraha u tgħinha tesprimi ruha b’mod liberu u li tħalli fiha sens ta’ ferħ u sodisfazzjon. It-talent artistiku ta’ Alison kien evidenti minn eta’ żgħira ħafna u wara li ħadet tagħlim minngħand diversi artisti, kompliet titgħallem u tizviluppa t-talent artistiku tagħha mingħand l-artist magħruf Harry Alden, fejn hu ra fiha potenzjal biżżejjed biex jinkoraġġiha tieħu kors ta’ erba snin l-iskola ta’ l arti fil-Belt Valletta. Ghalkemm Alison kellha biss dsatax il sena meta temmet il-kors u kienet l-iżgħar fost l-istudenti sħabha, hi kisbet it-tieni post b’ diploma. Alison esibixxiet l-arti tagħha f’diversi esibizzjonijiet f’pajjiżi Ewropej fosthom il-Ġermanja u l-Italja. 

L-arti tagħha hija ispirata l-aktar mis-sbuħija naturali ta’ madwarna u mit-tradizzjonijiet li trabbiet fihom u li dejjem ammirat u li b’dispjaċir tħoss li f’din id-dinja teknoloġika resqin fi żmien li bil-mod il-mod dawn it-tradizzjonijiet għad jispiċċaw għal dejjem.  L-għan prinċipali wara x-xogħol artistiku ta’ Alison hu li tħalli togħma ħelwa ta’ nostalġija tradizzjonali, sbuħija u serenita’.

 Xogħolijiet Artistiċi ta' Jeannie Noutch:

A Ali 8

 

A Ali 6

A Ali 7

 A Ali 8 

Jeannie Noutch, imwielda f'Nottingham, l-Ingilterra, ilha tpitter pajesaġġi u portraits għal aktar minn 25 sena. Hi studjat fil-Bilborough Art & Design College minn fejn gradwat bl-unuri fl-1987. Jeannie hija prinċipalment pittriċi li żviluppat it-talent tagħha waħedha, u bdiet tpitter portraits fl-1991 fil-gżira ta’ Kreta (il-Greċja), fejn kienet marret hemm fl-1990. Il-Greċja kienet ta' influwenza kbira fix-xogħol tagħha, speċjalment f'pitturi ta’ pajesaġġi u arkitettura, tant li dawn l-immaġini kollha ispiraw l-artista biex toħloq numru ta' pitturi imnebbħa mill-bibien ta' bini antik fi Kreta. Il-pajesaġġ u il-bini m'humiex l-uniċi karatteristiċi fi Kreta, imma l-ikbar attrazzjoni huma in-nies. U propju minn nies li Jeannie ħadet spunt biex tpenġi xeni li jirrakkontaw il-ħajja ta' kuljum fi Kreta. Il-pitturi taghha jiddeskrivu persunaġġi anzjani, xeni tal-ħajja tradizzjonali ta' kuljum fil-Kafeneon u fit-toroq. Kollox jagħmel parti min dawk il-memorji li daqt jintilfu. 

Bħalissa Jeannie qeda tghix u taħdem f’ Malta. L-għan prinċipali ta' din l-esebizzjoni hi li turi id-differenzi u xebħ ta' dawn iz-zewġ gżejjer Mediterranji, li huma tant importanti għall-iżvilupp artistiku u personali tagħha. Il-baħar kahlani, l-isfar u l-kannella tal-art, ix-xemx tiżreġ u l-blu tas-smewwiet, kollha diffiċli li issibhom f'art twelidha, dan kollu għen lil Jeannie biex tagħti ħajja lill-għadd ta’ pitturi straordinarji u affaxxinanti.

Għal aktar tagħrif sibuna fuq Facebook - Razzett tal-Markiż

________________________________________________________

 L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI organiżżat Quddiesa li kienet iċċelebrata minn Dun  Ġwann Sammut bħala suffraġju tal-erwieħ tal-membri u benefatturi mejtin ta’ din l-Għaqda, Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Novembru 2017 fil-Knisja Arċipretali, r-Rotunda tal-Mosta. 

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_______________________________________________-

 

 Għal aktar tagħrif dwar dak li għandna mħejji għalikom 

żuru l-paġna "Attivitajiet li ġejjin", propju fl-din il-Website tagħna.

 

Grazzi...