Attivitajiet Attwali

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

“Singularity”

Esebizzjoni ta’ Ċeramika

minn

Nadya Anne Mangion

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

IL-Wirja ġiet inawgurata nhar

l-Erbgħa 18 ta' Settembru 2019:

A NadyaA1

A NadyaA2

A NadyaA8

A NadyaA9

Il-Wirja tibqa' miftuħa sal-4 ta’ Ottubru 2019

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

A NadyaA M 1

A NadyaA M 2

A NadyaA M 3

Nadya bdiet tpinġi minn eta’ zgħira u studjat il-pittura u d-disin l-Iskola ta’ l-Arti l-Belt Valletta ma’ Joseph Casha għal numru ta’ snin. Fl-2005 bdiet titħarreġ fiċ-ċeramika l-Istitutt ta’ l-Arti Kreativa MCAST Mosta ma’ George Muscat. Muscat kien li ntroduċiha għat-tip ta’ ċeramika Raku. Ir-Raku huwa tip ta’ ċeramika dekorattiva li tinħaraq f’forn tal-gass u tiġi ttrattata għal varjazjoni fl-ammont ta’ ossiġenu fl-arja biex joħorġu l-kuluri li wieħed inkun jixtieq. Il-baħar u l-ambjent kollhu tiegħu huma dawk li jispiraw lil Mangion. Il-kuluri ewlenien jipredominaw fix-xogħlijiet li jistaw ikunu figurattivi kif ukoll astratti.

Din hija l-ewwel wirja ta’ Mangion weħidha, wara snin ta’ parteċipazzjoni f’wirjiet kollettivi f’Malta kif ukoll barra.

It-titlu ta’ din il-wirja huwa “SINGULARITY”. Dan għaliex huwa minn hawn fejn jibda kollox għaliha, u fejn gie miġbur dak kollhu li għaliha jfisser kollox fil-ħajja artistka tagħha.

Born in Malta where she lives and works. She has been practicing ceramics for fourteen years after thirty years of drawing and painting. The raku technique is the key to her creativity; transforming clay into artefacts that can be quite organic in form. Raku is the perfect combination of the four elements earth, fire, air and water; bringing together her scientific background and artistic instinct. Observation together with memory and imagination fuse to explore her artistic creativity.

She has exhibited locally as well as abroad since 2011. In July 2019 one of her works has been placed on permanent display at the Ceramics Museum in Santo Stefano di Camastra, Italy.

Singularity is her first solo exhibition, which she defines as a beginning and a concentration of all her artistic and creative energy.

VO: 226

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

_________________________________

Aħbarijiet mir-Razzett...

Għalkemm l-attivitajiet Soċjali waqfu matul is-sajf, ix-xogħol ta' manutenzjoni baqa' għaddej fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta.

Fost xogħlijiet oħra, sar xogħol fuq it-tenda fil-Ġnejna Anton Agius.  Il-purtieri tal-palastic tal-ġnub inbiddlu biex hekk taw dehra aktar ta' wisa' u fl-istess ħin jitgawda aħjar il-ġnien ta' madwar it-tinda.

Issa kollox lest għal staġun ieħor ta' ħidma fir-Razzett tal-Markiż, mit-18 ta' Settembru 2019.

A Tinda 2019 1

A Tinda 2019 3

A Tinda 2019 2

Nistednukom taslu wasla sar-Razzett u tammiraw ix-xogħol fejjiedi li sar mill-membri u l-ħbieb tar-Razzett, taħt it-tmexxija ta' Joe Bartolo, il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, li minkejja iċ-ċirkustanzi personali tiegħu, baqa' għaddej bid-dedikazzjoni tiegħu.

Muntaġġ: Rita Demicoli

Ritratti: Joe Bartolo

____________________________________________________ 

Il-kumitat tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti joffri l-kondoljanzi lill-President tal-Għaqda, is-sur Joe Bartolo, għat-telfa tal-għażiża martu Tessie. Is-Sinjura Tessie Bartolo kienet benefattriċi kbira tal-Għaqda għas-sagrifiċċji li għamlet tul- snin twal, meta tat lill-żewġha Joe il-possibilita' li jaħdem qatigħ għall-ġid tal-Proxxmu. Grazzi Tessie, strieħ fis-sliem...

L-aħħar tislima lil Tessie Bartolo ingħatat nhar it-Tnejn 5 ta' Awissu 2019 fil-Bażilika Rotunda tal-Mosta. Kondoljanzi lill-familja Bartolo kollha.

Tessie bartolo

Il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, is-sur Joe Bartolo flimkien mal-familja Bartolo, jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li wrew sogħba u attendew l-funeral tal-għażiża tagħhom Tessie... Grazzi lil kulħadd.

________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Terġa' tirritorna f'Settembru 2019, b'aktar attivitajiet....

L attivitajiet jkomplu fit-18 ta' Settembru bil-wirja ta' Nadya Anne Mangion pero` ir-Razzett ikun miftuħ kuljum bejn is-6 pm u t-8 pm Grazzi 

Niltaqgħu ma ndumux...

 ___________________________________________