Attivitajiet Attwali

 

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

Wirja Artistika minn

Fr. A. Sahaja Belix

 Mit-13 sas-26 ta’ Jannar 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 12 ta' Jannar 2019 mis-Sinjura Sylvia Micallef, President Soċjeta' Filarmonika Nicolo' Isouard:

 

A Belix 8

 

A Belix 9

 

A Belix 11

 

A Belix 10

 

Is-Serata tal-ftuħ kellha interventi mużilkali minn Mużiċisti tal-Banda Nicolo' Isouard tal-Mosta:

A Belix 12

 

Xi wħud mill-Kwadri fil-Wirja:

 

A Belix 1

A Belix 5

A Belix 2

Fr. A. Sahaya Belix huwa Saċerdot Kattoliku mill-Indja. Tista’ tgħid li l-arti wieldet fih sa minn eta żgħira. Huwa studja l-Arti u rċieva d-Diploma fit-Terapija tal-Arti. Il-motto tiegħu hu “Qalbu tiddi f’qalbi”. L-arti u l-ispieritwalilta’ ffurmawh fis-saċerdozju tiegħu. Il-Missjoni ta’ Fr Belix hi li joħloq soċjeta’ sana permezz tal-arti.

About Fr.A.Sahaya Belix

Rev.Fr.A.Sahaya Belix is an Indian catholic priest and self taught artist. His priestly motto is “His heart to shine in my art.” He has done his diploma in expressive Art Therapy.

            Fr.A.Sahaya Belix is doing art from his childhood onwards. The talents of art and spirituality were developed together in his priestly formation. The experience inspired him to formulate “Neuro aesthetic spirituality” combined with psychology, spirituality and art. This new method is an outcome of his personal experiment and experience. His vision is to create a healthy society through arts and crafts.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________________

  L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta

Wirja Artistika minn

Charlie Frendo

A CFrendo 1a

 Mit-3 sas-16 ta’ Frar 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

A CFrendo 4a

 

A CFrendo 2

A CFrendo 3

A CFrendo 5a

 

Charlie Frendo, twieled il-Belt Valletta fit-13 ta Frar 1957. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu ta l-arti fil-Politechnic fi żmien Harry Alden u Esprit Barthet u dejjem kien iħobb iżur il-Wirjiet ta’ l-Arti. Charlie jħobb isiefer u kull meta jkun barra, dejjem ur xi mużewijiet. Dawn huma ta ispirazzjoni għalih biex ikompli fil- ħiliet tiegħu ta arti realista. Il-pitturi tiegħu jiżvoiljġu fi stil kontremporanju kif ukoll spontanju. Charlie jsib ħafna libertá u trankwillitá meta jaħdem bl-acrylic filwaqt li biż-żeba taż-żejt iħossu li jrid ikun aktar strett fid-disinn u l użu tal-pinzell. Ghalih l-arti hija parti mill-ħajja minkejja li kien hemm żmien li kien assenti minħabba iċ-ċirkostanzi tal-ħajja. Huwa jemmen li biex bniedem ikompli jesprimi ruħu bl-arti, huwa jrid iżomm il-prattika, speċjalment tad-disinn, li huwa element importanti ħafna fil-pittura.

 

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

Wirja Artistika minn

Pierre Muscat

 A - PMuscat 1

Mit-24 ta’ Frar sas-2 ta’ Marzu 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

A - PMuscat 2

A - PMuscat 3

Pierre Muscat huwa artist ta' 44 sena minn Ħaż-Żebbug.  Iħobb ipitter b'mezzi differenti bħal żejt, akriliki, faħam, pastels u jħobb ukoll jengrevja fuq il-granit.  Xi drabi jieħu ritratti, il-parti l-kbira xeni tal-baħar u pajsaggi u wara jpittirhom fuq it-tila.

Pierre Muscat is a 44 year old artist from Ħaż-Żebbug, Malta  He paints using various mediums such as oils, acrylics, charcoal, pastels and also engraves on granite.  Sometimes he takes photographs, mainly seascapes and landscapes and then paints them on canvas.

Muntaġġ: Rita Demicoli

________________________________________________