Attivitajiet Attwali

 

 

 

Information in English

_______________________________________

 

 L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

bi pjaċir tistiednek iżżur l-20 edizzjoni

Tal- Wirja Tradizzjonali tal-Milied

fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar it-Tlieta 12 ta' Diċembru 2017

Mistiedna Speċjali:

L-Eċċellenza tiegħu Mons. Isqof Emeritus Pawlu Cremona

L-Onorevoli Dr. Tony Agius Decelis

Ms Louise Azzopardi - Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina Mosta

A Milied 17 1

 Is-serata tal-ftuħ kienet mogħnija bis-sehem tal-Kor Shalom immexxi minn Ms Rita Vassallo

A Milied 17 6

L-Atmosfera ġenerali fir-Razett:

A Milied 17 5

 Il-Wirja tal-Milied fir-Razzett tibqa' miftuħa sal-1 ta' Jannar 2018

 Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mill-5.30pm sat-8.30pm

Ħdud u Festi mid-9.30am sa nofsinhar

u mill-5.30pm sat-8.30pm

 

Din l-esebizzjoni għandha turi s-sbuħija u l-mottiv tal-presepju,

kif ukoll xogħolijiet ta’ Arti Natalizja.

Numru sabiħ minn dawn il-presepji esebiti qegħdin jieħdu sehem fil-kompetizzjoni mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

A Milied 17 3

A Milied 17 4

A Milied 7

  Kulħadd huwa mistieden  -  Dħul bla ħlas

Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-appoġġ tagħkom matul is-sena, infakkrukom li fix-xahar ta' Diċembru se nkunu qed nilqgħu l-ħlas tal-membership għas-sena 2018.  Dan huwa ta' €5 kull membru.

 

Nieħdu din l-okkażjoni biex nixtiequlkom Milied ħieni u
sena ġdida mimlija saħħa u paċi fil-qalb.

 

Grazzi u Tislijiet

Fotografija: Felix Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli 

_____________________________________________

  Għal aktar tagħrif dwar dak li għandna mħejji għalikom 

żuru l-paġna "Attivitajiet li ġejjin", propju fl-din il-Website tagħna.

 _____________________________