Attivitajiet Attwali

 

 

 

13 ta’ Diċembru 2019 sal-1 ta’ Jannar 2020      Wirja tal-Milied

______________________________

R

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

Nostalgia

 Esebizzjoni ta’ Arti

minn

Rita Turinese

A R Turinese 1

bejn it-12 u s-26 ta’ Jannar 2020

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

 

A R Turinese 2

A R Turinese 3

A R Turinese 4

 

Rita Turinese twieldet il-Libja fl-1943.  Ta’ ħames snin  il-familja tagħha marret toqgħod Catania fejn għexet sal-2006. Hija marret toqgħod l-Istati Uniti tal-Amerka sal-2010, meta sabet triqitha lejn Malta fejn ilha tgħix għal dawn l-aħħar disgħa snin.

Rita dejjem ħabbet l-arti, imma qatt ma ffukat fuq dan in-namur sa daqs għoxrin sena ilu, meta qabdet tpitter bħala passatemp.  Minn dakinhar, qatt ma ħarset lura.  Attendiet lezzjonijiet tal-arti għal sentejn ma’ l-artista famuża, Taljana Dina Viglianisi.  F'dan iż-żmien, Rita żviluppat stil uniku u skopriet l-imħabba għall-pittura biż-żejt ta’ pajesaġġi pastorali, naturali u urbani.

And for you our English speaking friends:

Rita Turinese was born in Libyin 1943. At five years-old, her family moved to Catania, Sicily where she lived until 2006, when she moved to the United States. In 2010,  Rita Turinese moved to Mosta, Malta where she has resided for the last nine years.

She always fostered love of art but never really put her mind to it until about twenty years ago, when she took it up as a hobby. From that point on, she never looked back and kept pursuing her artistic passion. Rita Turinese had art lessons under the direction of famous Italian artist Dina Viglianisi, for two years, during which time she discovered and developed her own style and love for oil painting and landscapes.

__________________________

 

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

 

_______________________________

 

Aħbarijiet mir-Razzett...

Għalkemm l-attivitajiet Soċjali waqfu matul is-sajf, ix-xogħol ta' manutenzjoni baqa' għaddej fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta.

Fost xogħlijiet oħra, sar xogħol fuq it-tenda fil-Ġnejna Anton Agius.  Il-purtieri tal-palastic tal-ġnub inbiddlu biex hekk taw dehra aktar ta' wisa' u fl-istess ħin jitgawda aħjar il-ġnien ta' madwar it-tinda.

Issa kollox lest għal staġun ieħor ta' ħidma fir-Razzett tal-Markiż, mit-18 ta' Settembru 2019.

A Tinda 2019 1

A Tinda 2019 3

A Tinda 2019 2

Nistednukom taslu wasla sar-Razzett u tammiraw ix-xogħol fejjiedi li sar mill-membri u l-ħbieb tar-Razzett, taħt it-tmexxija ta' Joe Bartolo, il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, li minkejja iċ-ċirkustanzi personali tiegħu, baqa' għaddej bid-dedikazzjoni tiegħu.

Muntaġġ: Rita Demicoli

Ritratti: Joe Bartolo

____________________________________________________