Attivitajiet Attwali

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

bi pjaċir tippresenta

  Wirja Artistika minn 

 Lorraine Paris

A Lor 3

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 9 ta' Ġunju 2018

 

Il-Wirja tibqa' miftuħa sat-23 ta' Ġunju 2018

  Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 A Lor 1

A Lor 2

Lorraine Paris twieldet fis-16 ta’ Jannar 1962 ġewwa tas-Sliema u ħadet l-edukazzjoni tagħha fil-Kunvent tad-Dorothea, l-Imdina. Minkejja li s-suġġett tal-Arti kien mgħallem fl-iskola Primarja, Lorraine iddedikat aktar ħin għall-Arti wara li t-tfal tagħha kienu aktar independenti u għalhekk bdiet tieħu t-taħriħġ tagħha ma’ diversi għalliema. Maż-żmien ġabet l-eżami tal-Arti f’livell avvanzat. Fl-2012 bdiet tattendi l-Iskola tal-Arti l-Belt fejn studjat ukoll l-Istorja tal-Arti.

Lorraine tpitter suġġetti differenti li jvarjaw minn Portraits ta’ umani u tal- annimali għal Landscapes u Still Life. Riċentement bdiet tesperimenta bl-Arti Astratta li toffrilha ħafna liberta’ tal-espressjoni f’kull daqqa li tagħti fuq it-tila. Lorraine ħadet sehem f’numru sabiħ ta’ esebizzjonijiet kollettivi fi ħdan is-Soċjeta tal-Arti f’Malta, Art Club 2000 u l-Lukanda Cavalieri. Lorriane tellgħat wirja tal-Arti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħolijiet fi Frar 2017 bl-isem ta’ Through the Years’.

Din hija l-ewwel esebizzjoni tal-Arti li Lorraine Paris qed ittella’ weħidha.

 And for you our English Speaking friends:

Lorraine Paris was born on the 16th January 1962 in   Sliema   and attended St. Dorothy’s Convent, Mdina. Although art lessons were taught in the Primary Years at school, it was only later on in life when her children grew independent that she dedicated more time to Art and started attending lessons with various art tutors. She obtained an Advanced Level in Art. In 2012   she started   attending Malta School of Art where she also studied History of Art. 

Lorraine paints different genres ranging from Human and Pet Portraits to Landscape and Still Life. Lately she also attempted Abstract Art which gives her the liberty of expressing herself with every brush stroke placed on canvas.

Lorraine has taken part in several collective exhibitions with the Malta Society of Art, Art Club 2000 and Cavalieri Art Hotel. She also displayed her artworks at the Ministry for Education and Employment during the month of February 2017 in an exhibition entitled Through the Years.

This is Lorraine’s first solo exhibition.

______________________________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Flimkien

mal-Għaqda Poeti Maltin

A Poeti Maltin 22 Jun 18 

 bi pjaċir jippresentaw

Serata Speċjali

fejn sa jkun mistieden

il-poeta Malti Awstraljan

 Frank Zammit

Il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2018 fis-7.00pm

fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta 

 

Frank Zammit, li bħalissa jinsab Malta, se jkun qed jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu fil-Letteratura Maltija u l-kitba tiegħu fl-Awstralja.  Omar Seguna se jmexxi din l-intervista.  

A - Poeti M 22 Jun 18 2

F’din is-serata se jkun hemm qari ta' poeżiji għal min jixtieq jaqra kitbietu kif ukoll se jiġi mniedi il-ktieb il-ġdid ta' Jonathan Balzan 'Madwar Ħajti'.

________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Tfakkar il-35 Anniversarju mill-fondazzjoni tagħha

1983-2018

 Permezz ta’ Spring Concert

 Mis-Santa Maria Accordion Band

Taħt id-direzzjoni ta’ Marthese Busuttil Cassar L.B.C.A. 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018 

A Acc Band 2

Is-serata kommemorattiva tal-35 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti kienet suċċess. Għaliha attendew numru mdaqqas ta' ħbieb u membri. Il-Presentatriċi kieniet Rachaela Bugeja filwaqt li l-qarrejja kienet Theresa Gauci. 

A Acc Band 3

Waqt is-serata tal-Ġimgħa 18 ta' Mejju 2018, ġie inawgurat Ktieb li jagħti ħarsa lejn il-ħidma tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti tul dawn l-aħħar ħames snin, Ħidma tal-Bord edetorjali: Louis Vassallo, Mario Bugeja, Rita Demicoli u Dr Mario Thomas Vassallo. 

A Acc Band 6

Waqt is-serata ngħatat donazzjoni ta' €375 lill-Malta Guide-dogs Foundation. Is-Santa Maria Accordion Band ippresentat donazzjoni ta' €200 oħra lill Malta Guide-dogs Foundation.

A Acc Band 4

A Acc Band 5

Malta Guide Dogs Foundation

Razzett - Malta Guide Dogs Foundation logo

 

Il- Malta Guide Dogs Foundation hi orgaiżżazjoni non-governattiva li ġiet imwaqqfa fl-1997 sabiex tgħin persuni neqsin mid-dawl. Din il-Fondazzjoni pprovdiet klieb gwida lil 13 il-persuna f’ Malta u Għawdex, kif ukoll tagħti taħriġ fuq orjentazzjoni u mobilta’ lil dawk li għandhom bżonn, liema taħriġ jidddependi fuq il-ġbir ta’ fondi. Il-voluntiera li jagħtu sehemhom lil din il-fondazzjoni, li wħud minnhom huma wkoll neqsin mid-dawl, huma mpenjati sabiex jiffacilitaw il-ħajja minkejja l-isfidi li jistgħu jiltaqgħu magħhom.

  ________________________________________

 

 

_________________________________________