Attivitajiet Attwali

Information in English

__________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti Flimkien mal-Għaqda tal-Folklor bi pjaċir ppresetat taħdita minn Eman Bonnici dwar il-Kult tad-dfin f’Malta, Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ April 2017 fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Jgħidu li meta l-bniedem imut, jispiċċa kollox miegħu.  Imma dan mhux minnu, għax kif nafu, il-ġisem tiegħu, b'mod jew ieħor irid jiġi dispost u dan ifisser li xi ħadd irid jaghmel tajjeb għalih.   Sakemm jodna lura l-kult tad-dfin f'Malta? Kif kienu jħarsu u jwettqu dan kollu missirijietna? Xi żviluppi, tibdil u ideat ġodda ra matul is-sekli il-kult tad-dfin? Dwar dan kollu, tkellem magħna Eman Bonnici, li huwa l-Arkivista taċ-Ċimiterju tal-Addollorata, u midħla sew mas-suġġett.

EmanB1 web

EmanB2 web

EmanB3 web 

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_____________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

bi pjaċir tippresenta

 

 

 

“Passjoni fit-Tafal”

 

 Wirja Artistika minn

 Mario Borg

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Bejn it-30 ta’ April-u l-14 ta’ Mejju 2017

 Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis6.00pm sad-8.00pm

 Ħdud mid-10.00am sa nofsinhar u mis-6.00pm sat-8.00pm

Mario Borg 2017 Poster

 

L-Iskultur Mosti Mario Borg 

Mario twieled fl-1963, trabba u jgħix il-Mosta. Madwar sitt snin ilu, Mario mar jara wirja ta’ skultura fit-tafal fi ħdan ir-Razzett tal-Markiz Mallia Tabone.  Kien propju dakinhar, waqt li kien qiegħed jara din il-wirja li ħass li hu ukoll kien kapaċi jagħmel dan it-tip xogħol u għalhekk xtaq jipprova.  Determinat, l-għada huwa mar jixtri t-tafal u pprova jagħmel ras ta’ mara.  Kif irnexxielu, deherlu li seta’ jkompli u għamel statwa sħiħa.  Din żviluppat fl-ewwel xogħol tiegħu, ir-replika ta’ l-statwa titolari tal-Madonna tal-Karmnu taż-Żurrieq, statwa li Mario huwa devot ħafna lejha.  Minn hemmhekk, Mario kompla jaħdem statwi religjużi fit-tafal.

Wara dan il-perjodu, huwa xtaq jaħdem stili differenti u sabiex jiskopri il-ħiliet tiegħu.  Fil-fatt, Mario qaleb fuq il-mitologija Griega fejn ħadem statwi fejn l-anatomija tal-bniedem u ta’ l-annimali tispikka.  Mario ukoll transforma żewg pitturi ta’ Caravaggio fi statwi, dik tal-Qtugħ tar-Ras ta’ San Ġwann u San Ġlormu.             

Fl-2013 huwa beda jaħdem l-busti.  L-ewwel wieħed kien dak ta’ Joseph J. Camilleri li jinsab esebit permanenti fil-bitħa tar-Razzett tal-Markiz.  Wara ħadem il-bust ta’ Mr Winston V. Zahra u ta’ nies prominenti oħrajn.  Hadem ukoll il-busti ta’ uliedu Sarah u Rebecca flimkien ma’ portrait tiegħu u dak ta’ martu Agnes. Il-bust ta’ Dun Manwel Grima, maħdum bil-bronż, jinsab quddiem il-knisja ta’ San Ġużepp fil-Manikata.

Xogħol prominenti ta’ l-artist hu l-monument alto relievo maħdum fil-bronż “Is-Samaritan it-Tajjeb”.  Dan jinsab fic-Ċentru tal-Konferenzi tas-Soċjeta` tal-MUSEUM gewwa Santa Venera.

Xogħol renti ta’ l-artist jinkludi diversi busti ta’ personalitajiet magħrufa u inqas magħrufa. Mario ħadem statwi sagri fejn jispikka l-element tat-tbatija ta’ Kristu fil-Passjoni bħal “il-Marbut”,“L-Ecce Homo”, it-tnejn ispirati fuq l-istatwi ta’ Karlu Darmanin tal-Mosta, u “il-Kurċifiss”.  L-artist ħadem ukoll statwi oħra bħal “Marley Horse” u “Mastru Anglu Gatt”.  Ma jonqsux  xogħolijiet alto relievo bħal “Nene` degli Ulivi”, “Chariot Warrior” u “il-Vjaġġ”.

Mario kellu zewġ wirjiet personali “L-Isfida Minquxa” (2013) u “Expressive Stuggle”(2015). 

“Passjoni fit-Tafal” hija t-tielet wirja personali ta’ Mario Borg li se tittella’ fir-Razzett tal-Markiz Mallia Tabone ġewwa l-Mosta bejn it-30 ta’ April u l-14 ta’ Mejju 2017 fejn wieħed ikun jista’ jara x-xogħol riċenti ta’ l-artist flimkien maż-żewġ skulturi Caravaggisti.

Xi xogħolijiet artistiċi ta' Mario Borg:

Mario Borg A

Mario Borg C 

Mario Borg D

Mario Borg B

Muntaġġ: Rita Demicoli

_________________________________________________________

Bi pjaċir inħabbru li nġabret is-somma ta' €297.29 permezz tal-Wirja Artistika ta' Vince Dimech ġewwa r-Razzett tal-Markiż il- Mosta.  Grazzi lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppresentat t-18 -il-edizzjoni tas-Serata Mużiko-Letterarja Sagra, nhar is-Sibt l-1 ta' April 2017 taħt il-Patroċinju ta' Ms Johanna Gatt, Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina, Bniet, Mosta (maħrufa wkoll bħala l-Lily of the Valley).  Din is-Serata tittellella' fit-Teatru tal-imsemmija skola, li tinsab biswit ir-Razzett tal-Markiż, bis-sehem ta' qarrejja magħrufa waqt li t-talenti mużikali kienu f'idejn "MusicaLibera", taħt id-direzzjoni ta' Brandon Attard.

 

Good Fri 2017 - 3

 

Good Fri 2017 -2

 

Good Fri 2017 -1

Good Fri 2017 - 4

Wara din l-attivita' fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta ġiet imnedija uffiċjalment id-19 -il-edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni bis-sehem ta' diversi artisti u kollezzjonisti.

Il-Wirja tibqa' miftuħa sas-16 ta' April 2017.
 
Ħ
inijiet tal-Ftuħ:  Kuljum mis-6.00pm sat-8.30pm
 
 
 
Ħamis ix-Xirka 13 ta' April: mis-6.00pm sal-10.00pm
 
 
 
Il-Ġimgħa l-Kbira 14 ta' April: mill-10.00am sa nofsinhar
 
 
 
Ħdud filgħodu mill-10.00am sa nofsinhar
Good Fri 2017 - 7
 
Good Fri 2017 -6
 
Good Fri 2017 - 5
 
 
 

Din l-attivita' għandha l-kollaborazjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku tal-Kulleġġ Maria Reġina il-Mosta.

 GoodFri2017Poster

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

 

_______________________________________________________________

In-numru rebbieħ tar-raffle tal-Għid 2017 tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti hu: Biljett Roża 063. Grazzi lil dawk kollha li pparteċipaw.