Attivitajiet Attwali

 

_____________________________________________________________

 

______________________________________________ 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

bi pjaċir tistiednek iżżur
l-21 edizzjoni
tal-Wirja Tradizzjonali tal-Milied

Fiċ-Ċentru ta’ Kultura Nazzjonali
fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone
fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja tal-Milied ġewwa r-Razzett tal-Markiż ġiet inawgurata nhar

l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018:

A Milied 18 4

Il-Mezzo Sprano Zgħażugha Raisa Micallef żewqet is-serata tal-Inawgurazzjoni tal-Wirja, b'kant tal-Milied. Il-Mistieden speċjali kien il-presentatur veteran Charles Coleiro. Qari dwar l-ewwel presepju ta' San Franġisk sar minn Theresa Gauci:

A Milied 18 1

A Milied 18 5

A Milied 18 2

Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mill-5.30pm sat-8.30pm
Ħdud u Festi mid-9.30am sa nofsinhar
u mill-5.30pm sat-8.30pm

Din l-esebizzjoni għandha turi s-sbuħija u l-mottiv tal-presepju, kif
ukoll xogħolijiet ta’ Arti Natalizja.
Numru sabiħ minn dawn il-presepji esebiti qegħdin jieħdu sehem
fil-kompetizzjoni mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

A Milied 1

A Milied 2

A Milied 3

A Milied 5

A Milied 6

A Milied 7

A Milied 8

A Milied 9

A Milied 10

A Milied 11

Kulħadd huwa mistieden  -  Dħul bla ħlas
(donazzjonijiet jiġu apprezzati)

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

________________________________________________

 

Attivitajiet Ippjanati għas-sena 2019:

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

bi pjaċir tippresenta

Wirja Artistika minn

Fr. A. Sahaja Belix

 Mit-13 sas-26 ta’ Jannar 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Xi wħud mill-Kwadri fil-Wirja:

 

A Belix 1

 

A Belix 5

 

A Belix 2

Fr. A. Sahaya Belix huwa Saċerdot Kattoliku mill-Indja. Tista’ tgħid li l-arti wieldet fih sa minn eta żgħira. Huwa studja l-Arti u rċieva d-Diploma fit-Terapija tal-Arti. Il-motto tiegħu hu “Qalbu tiddi f’qalbi”. L-arti u l-ispieritwalilta’ ffurmawh fis-saċerdozju tiegħu. Il-Missjoni ta’ Fr Belix hi li joħloq soċjeta’ sana permezz tal-arti.

About Fr.A.Sahaya Belix

Rev.Fr.A.Sahaya Belix is an Indian catholic priest and self taught artist. His priestly motto is “His heart to shine in my art.” He has done his diploma in expressive Art Therapy.

            Fr.A.Sahaya Belix is doing art from his childhood onwards. The talents of art and spirituality were developed together in his priestly formation. The experience inspired him to formulate “Neuro aesthetic spirituality” combined with psychology, spirituality and art. This new method is an outcome of his personal experiment and experience. His vision is to create a healthy society through arts and crafts.

Muntaġġ: Rita Demicoli

________________________________________________________________