Attivitajiet Attwali

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 Flimkien

 mal-Għaqda Poeti Maltin

 A Poeti Maltin 22 Jun 18 

  bi pjaċir jippresentaw

Serata Speċjali

 fejn sa jkun mistieden

 il-poeta Malti Awstraljan

  Frank Zammit

 Il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2018 fis-7.00pm

 fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta 

  

Frank Zammit, li bħalissa jinsab Malta, se jkun qed jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu fil-Letteratura Maltija u l-kitba tiegħu fl-Awstralja.  Omar Seguna se jmexxi din l-intervista.  

 

A - Poeti M 22 Jun 18 2

 

F’din is-serata se jkun hemm qari ta' poeżiji għal min jixtieq jaqra kitbietu kif ukoll se jiġi mniedi il-ktieb il-ġdid ta' Jonathan Balzan 'Madwar Ħajti'.

________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 

  bi pjaċir tistiednek għal

 

Thoughtology

 

 A Gerald Poster

 

Wirja Artistika minn

 

 Fr. Gerald J. Micallef

 

A Gerald Portrait

 

  Mis-Sibt 7 sas-Sibt 21 ta' Lulju 2018 

 

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 

 fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

  Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

 

 Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

 

 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Fr. Gerald J. Micallef:

 

A Gerald Civilisation 

 

Civilisation

 

A Gerald Last Judgement

 

The Last Judgement

 

Gerald-John Micallef twieled fit-3 ta' Mejju 1970. Huwa s-Saċerdot li juża’ l-pittura biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu!

 

Sa minn ħafna żmien ilu l-bniedem dejjem ħass il-bżonn li jaqsam il-ħsibijiet profondi u l-esperjenzi partikolari tiegħu mad-dinja ta’ barra. Għal Fr. Gerald li ilu sa minn eta' żgħira jistudja l-arti u t-tpinġija, jħoss li l-pittura hija l-aħjar mod għalih biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu. Filfatt xi whud mix-xogħlijiet artistiċi tiegħu jesprimu l-eku ta’ għajta ta’ esperjenzi partikolari waqt li hemm oħrajn li huma espressjoni reali ta’ esperjenzi sbieħ u anqas sbieħ li mhux ta’ minn jinsihom.

 

L-imħabba tiegħu lejn l-arti tmur lura diversi snin fejn kien beda l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ Stella Maris u aktar tard kompla jitħarreg mill-artist Anton Calleja. Iħoss li l-aktar artist li nfluwenzah kien l-artist Raymond Pitré li hu ukoll ħabib tal-familja tiegħu. Dan minkejja li kellu l-opportunita’ li jiltaqa’ ma' numru sostanzjali ta’ artisti li għenuh mhux biss biex jiżviluppa l-ideat tiegħu, iżda wkoll jesprimi l-ħsibijiet l-aktar profondi b’mod artistiku. Barra minn hekk jemmen li l-formazzjoni saċerdotali u l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija u l-Mużika għandhom impatt qawwi wkoll fuq ix-xogħlijiet artistiċi tiegħu.

 

AND FOR YOU OUR ENGLISH SPEAKING FRIENDS....

 

 Gerald-John Micallef (b.1970) 

 

 ARTIST’S PROFILE

 

From a very young age Gerald studied drawing and painting initially at Stella Maris College, and then under the supervision of Artist Anton Calleja. He is influenced by the leading portrait Artist Raymond Pitre’ who is also a family friend. 

 

Between 1990 and 1997, he read philosophy, psychology and sociology at the Faculty of Arts and later on theology at the Faculty of Theology, University of Malta. These academic studies influenced his works to a great extent. Gerald has had the opportunity to meet various artists during his course of life who have helped him not only to develop his ideas further but also to express his thoughts in an artistically meaningful way. Worth mentioning are renowned Maltese artists Anton Calleja, Josef Calleja and Anton Agius. 

 

Gerald’s work is an expression of all that goes on in his life. Some works evoke an amplified scream of a particular experience or encounter; others are the true expression of cherished moments, however painful, that help the artist to gain higher levels of maturity. The artist sees his work as a means of communication with the outside world. No inhibitions, no dramas, a simple exposition of an artistic soul in turmoil. Gerald’s talent extends also to music. He is a musician that finds a unique harmonious balance between audible art and visual art which help him understand profoundly all that there is. 

 

 Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

 

 tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

___________________________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tistiednek

għal serata oħra fis-sensiela

Niltaqgħu mal-Awtur

 

mill-Perit Lawrence Gatt

 Nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju 2018

fis-7.00 pm

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

 

Il-Perit Lawrence Gatt se jniehdi l-ktieb

Rabtiet

Propju l-aħħar pubblikazjoni tiegħu.

 Għal aktar tagħrif żuru www.talentmosti.com jew Facebook: Razzett tal-Markiż

_______________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Tfakkar il-35 Anniversarju mill-fondazzjoni tagħha

1983-2018

 Permezz ta’ Spring Concert

 Mis-Santa Maria Accordion Band

Taħt id-direzzjoni ta’ Marthese Busuttil Cassar L.B.C.A. 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018 

A Acc Band 2

Is-serata kommemorattiva tal-35 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti kienet suċċess. Għaliha attendew numru mdaqqas ta' ħbieb u membri. Il-Presentatriċi kieniet Rachaela Bugeja filwaqt li l-qarrejja kienet Theresa Gauci. 

A Acc Band 3

Waqt is-serata tal-Ġimgħa 18 ta' Mejju 2018, ġie inawgurat Ktieb li jagħti ħarsa lejn il-ħidma tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti tul dawn l-aħħar ħames snin, Ħidma tal-Bord edetorjali: Louis Vassallo, Mario Bugeja, Rita Demicoli u Dr Mario Thomas Vassallo. 

A Acc Band 6

Waqt is-serata ngħatat donazzjoni ta' €375 lill-Malta Guide-dogs Foundation. Is-Santa Maria Accordion Band ippresentat donazzjoni ta' €200 oħra lill Malta Guide-dogs Foundation.

A Acc Band 4

A Acc Band 5

Malta Guide Dogs Foundation

Razzett - Malta Guide Dogs Foundation logo

 

Il- Malta Guide Dogs Foundation hi orgaiżżazjoni non-governattiva li ġiet imwaqqfa fl-1997 sabiex tgħin persuni neqsin mid-dawl. Din il-Fondazzjoni pprovdiet klieb gwida lil 13 il-persuna f’ Malta u Għawdex, kif ukoll tagħti taħriġ fuq orjentazzjoni u mobilta’ lil dawk li għandhom bżonn, liema taħriġ jidddependi fuq il-ġbir ta’ fondi. Il-voluntiera li jagħtu sehemhom lil din il-fondazzjoni, li wħud minnhom huma wkoll neqsin mid-dawl, huma mpenjati sabiex jiffacilitaw il-ħajja minkejja l-isfidi li jistgħu jiltaqgħu magħhom.

  ________________________________________

 

 

_________________________________________