Attivitajiet Attwali

 

_____________________________________________________________

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta

 Emotions

 A GraceC 1

Wirja Artistika minn 11 il-Artista:

Fabiola Agius Anastasi, Joanne Azzopardi, Graziella Calleja, Marika Camilleri, Yvette Carabell, Maria Cauchi, Marita Fenech, Josephine Hili, Elena Toncheva Audrey Vella. 

Din il-Wirja qed tittella’ bl-inizjattiva ta’ Grace Cassar. 

Kull Artista se tkun qed tippresenta żewġ biċċiet tal-arti.

-----

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 10 ta' Novembru 2018 mis-Sinjura Mariella Pisani Bencini:

A Grace 8

 

A Grace 9

A Grace 11 2

-----

And for you, our English speaking friends: 

This is an all women exhibition.
A group of 11 in all, meeting every Friday for a workshop at The Malta  Society of Arts.
Works in a variety of mediums: acrylic, watercolour, pencil, pen, oil and charcoal.
Exhibiting 2 paintings each.
Subjects vary: landscapes, portraits, still life, abstract.
There is no theme. Every Artist is free to exhibit any subject.
The objective of this exhibition is to encourage the group to continue enjoying art.
----- 

Il-Wirja tkun miftuħa għall-wiri

mill-11 sal 24 ta’ Novembru 2018

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi fil-Wirja:

A GraceC 2

A GraceC 3

A GraceC 4

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________

It-30 ta' Novembru  se jkun iddedikat għall-memorja għażiża tal-membri u benefatturi mejtin tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti.

Għal dan il-għan, ser issir Quddiesa għal ruħhom minn Dun Edgar Vella fis-Santwarju Bażilika tal-Mosta fis-6.30 pm

Kulħadd mistieden jattendi...

Agħtihom o Mulej il-Mistrieħ ta' dejjem

Jistrieħu fis-sliem...Ammen

__________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta taħdita

mir-Restawratriċi

Valentina Lupo

 dwar

il-Konservazzjoni u r-Restawr ta' Statwi

A Val Lupo 1

 Nhar il-Ġimgħa 9 ta’Novembru 2018 

A Val Lupo 5

A Val Lupo 4 

Atelier del Restauro ltd hija kumpanija speċjalizzata fil-konservazzjoni u r-restawr professjonali ta’ opri ta' l-arti. Matul is-snin li għaddew il-kumpanija ġiet fdata numru ta’ proġetti ta' konservazzjoni ta' importanza Nazzjonali.  

It-taħdita se tkun iffokata fuq il-konservazzjoni ta’ statwi tal-injam u karta pesta b'referenza speċjali għal eżempji minn proġetti ta' konservazzjoni tal-passat li l-kumpanija ħadmet fuqhom. Bħal l-istatwa titulari ta' Sant  Elena  f' Birkirkara, l-istatwa ta' San Pawl f' Hal-Safi, tlett statwi ta’ Maria Bambina mill-Knejjes Parrokkjali ta' l-Isla, Mellieħa u Xagħra f'Għawdex, l-istatwa ta’ San Ġiljan kif ukoll l-istatwa devota ta' Kristu ir-Redentur ta’ l-isla. Valentina Lupo se tagħti tagħrif dwar it-tekniki xjentifici użati biex jiġu analiżżati l-statwi qabel it-trattamenti, tipi ta' problemi ta' deterjorazzjoni li jinstabu fuq statwi processjonali inklużi t-trattamenti ta' konservazzjoni u restawr mwettqa’ u sfidi li jiffaċċja t-tim matul dawn il-proġetti. 

A Val Lupo 2

A Val Lupo 3 

Fotografija - Rita Demicoli, Valentina Lupo

 Muntaġġ: Rita Demicoli 

_____________________________________-