Attivitajiet Attwali

 

IL-PRESEPPJI TA' GOVANN MUSCAT U TA' BRIAN CACHIA ĦADU L-EWWEL POST FIL-KATAGORIJI RISPETTIVI TAGĦHOM. Din il-kompetizzjoni kienet mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti. Iz-zewġ presepji msemmija kienu għall-Wiri fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta, fil-Wirja tal-Milied 2017.

Prosit Tassew Govann u Brian!

 In-numru rebbieh tal-hamper tal-Milied huwa EAAH 043 (biljett abjad).

_____________________________________

  L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta

 Wirja Artistika

Minn

 Deborah Cachia

 

A Deb 1

  Mis-Sibt 13 sas-Sibt 27 ta’ Jannar 2018

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

Ħinijiet tal-wiri: Kuljum mis-6pm sat-8pm

Ħdud mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Deborah Cachia:

A Deb 2

 

A Deb 4 Controlled by time

 

 A Deb 5 Transforming

 Deborah Cachia twieldet fl-20 ta’ Mejju 1988. Hi wriet interess fl-arti sa minn eta’ bikrija. Bdiet tistudja l-arti meta kellha 14-il sena taħt il-gwida tal-artist Matthew Cassar. Permezz tal-arti tagħha Deborah tesprimi l-burdata u l-emozjonijiet taghha li jinbidlu minn zmien għall-ieħor. Il-ġeneru favorit tagħha huwa dak taz-zejt fuq it-tila. Il-pitturi tagħha jvarjaw minn xeni ta’ pajesaġġ naturali interpretat minn lenti moderna, figuri li jirapprezentaw il-bniedem kif ukol pitturi b’element simobliku.

  Għal aktar tagħrif żuru Facebook: Razzett tal-Markiż

 Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________________

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

bi pjaċir ippresentat l-20 edizzjoni

Tal- Wirja Tradizzjonali tal-Milied

fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar it-Tlieta 12 ta' Diċembru 2017

Mistiedna Speċjali:

L-Eċċellenza tiegħu Mons. Isqof Emeritus Pawlu Cremona

L-Onorevoli Dr. Tony Agius Decelis

Ms Louise Azzopardi - Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina Mosta

A Milied 17 1

 Is-serata tal-ftuħ kienet mogħnija bis-sehem tal-Kor Shalom immexxi minn Ms Rita Vassallo

A Milied 17 6

L-Atmosfera ġenerali fir-Razett:

A Milied 17 5

 Il-Wirja tal-Milied fir-Razzett baqgħet miftuħa sal-1 ta' Jannar 2018

Numru sabiħ minn dawn il-presepji esebiti kienu qed jieħdu sehem fil-kompetizzjoni mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

A Milied 17 3

A Milied 17 4

A Milied 7

  Kulħadd huwa mistieden  -  Dħul bla ħlas

Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-appoġġ tagħkom matul is-sena, infakkrukom li fix-xahar ta' Diċembru se nkunu qed nilqgħu l-ħlas tal-membership għas-sena 2018.  Dan huwa ta' €5 kull membru.

 

Nieħdu din l-okkażjoni biex nixtiequlkom Milied ħieni u
sena ġdida mimlija saħħa u paċi fil-qalb.
Grazzi u Tislijiet

Fotografija: Felix Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli 

_____________________________________________

  Għal aktar tagħrif dwar dak li għandna mħejji għalikom 

żuru l-paġna "Attivitajiet li ġejjin", propju fl-din il-Website tagħna.

 _____________________________