Attivitajiet Attwali

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Terġa' tirritorna f'Settembru 2019, b'aktar attivitajiet....

L attivitajiet jkomplu fil-21 ta' Settembru bil-wirja ta' Nadia Anne Mangion pero`  ir-Razzett ikun miftuħ kuljum bejn is-6 pm u t-8 pm Grazzi 

Is-Sajf it-Tajjeb lil Kulħadd...

 __________________________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir ippresentat

Niltaqgħu ma' Margaret Agius

Attriċi u Awtriċi

Nhar il-Ħadd 23 ta’ Ġunju 2019

A Margaret A - Copy

 Is-Serata tal-Ħadd 23 ta' Ġunju 2019, niltaqgħu ma' Margaret Agius kienet mimlija emozzjonijiet flimkien ma' reċtar mill-aqwa. Is-serata kellha presentazjoni ta' Joe Gabriel Vella. Flimkien ma' Margaret Agius, ħadu sehem l-Atturi Alfred Mallia u Manuel Cauchi. 

A M Agius 2

Profs. Vicky Ann Cremona tkellmet dwar il-Ktieb "Il-Mitħna f'tarf it-Tirq", ġabra ta' poeżiji ta' Margaret Agius, Charles Peter Grech u Frank Grech. Il-ktieb ġie inawgurat propju waqt is-Serata tal-Ħadd, 23 ta' Ġunju 2019. Il-Profs. Saviour Catania tkellem dwar l-esperjenzi tiegħu ma' Charles Peter Grech u Frank Grech, żewġ poeti ħut Margaret Agius. Il-grafika hija ta’ oħt Margaret, Janet Grech. Margaret Agius ġiet intervistata mis-Sur Sergio Grech...

A M Agius 4

A M Agius 5

A M Agius 6

 Il-Protagonisti tas-Serata:

A M Agius 7

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________

 

________________________________________________

 

_________________________________________________________