Attivitajiet Attwali

 

 ________________________________________________

  L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta

Wirja Artistika minn

Charlie Frendo

A CFrendo 1a

 Mit-3 sas-16 ta’ Frar 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Il-Wirja ta' Charles Frendo ġiet inawgurata nhar is-Sibt 2 ta' Frar 2019, ġewwa r-Razzett tal-Markiż. Il-Mistiedna speċjali kienet is-Sinjura Mariella Pisani Bencini filwaqt li l-presentatriċi tas-Serata kienet Ms. Rita Demicoli.

 

 A CFren1

A CFren2

 

A CFren5

 

A CFren4

 

Xogħlijiet artistiċi ta' Charles Frendo:

 

A CFrendo 4a

 

A CFrendo 2

 

A CFrendo 3

 

A CFrendo 5a

 

Charlie Frendo, twieled il-Belt Valletta fit-13 ta Frar 1957. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu ta l-arti fil-Politechnic fi żmien Harry Alden u Esprit Barthet u dejjem kien iħobb iżur il-Wirjiet ta’ l-Arti. Charlie jħobb isiefer u kull meta jkun barra, dejjem ur xi mużewijiet. Dawn huma ta ispirazzjoni għalih biex ikompli fil- ħiliet tiegħu ta arti realista. Il-pitturi tiegħu jiżvolġu fi stil kontremporanju kif ukoll spontanju. Charlie jsib ħafna libertá u trankwillitá meta jaħdem bl-acrylic filwaqt li biż-żebgħa taż-żejt iħossu li jrid ikun aktar strett fid-disinn u l-użu tal-pinzell. Għalih l-arti hija parti mill-ħajja minkejja li kien hemm żmien li kien assenti minħabba iċ-ċirkostanzi tal-ħajja. Huwa jemmen li biex bniedem ikompli jesprimi ruħu bl-arti, huwa jrid iżomm il-prattika, speċjalment tad-disinn, li huwa element importanti ħafna fil-pittura.

 

And for you, our English speaking friends:

 

Charles Frendo, born in Valletta on the 13th February 1957. He studied art at the Politechnic under the wing of Harry Alden and Esprit Barthet. One of his greatest inspirations is visiting art exhibitions and museums both local and foreign. His travels enable him to visit various art museums and exhibitions which provide him with the right energy and abundance of ideas towards his realistic art pieces.

 

His paintings adopt a contemporary and spontaneous style, which give the artist a sense of freedom and tranquility. This is felt mostly when working with acrylics since he feels that oil-based paint, despite it being his preferred medium, requires more precision in its design and brush strokes.
 

 

The artist feels that expression through art is an integral part of his life. He confesses that there was a period in his career which kept him away from the artistic scene. He feels that one needs to keep practicing and developing one's artistic skills focusing on the design which he believes to be an essential element when painting, thus, providing a vivid image of the painter's vision and perspective.
 

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

Muntaġġ: Rita Demicoli

Fotografija: Felix Demicoli

_____________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

Wirja Artistika minn

Pierre Muscat

 A - PMuscat 1

Mit-24 ta’ Frar sad-9 ta’ Marzu 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

A - PMuscat 2

A - PMuscat 3

Pierre Muscat huwa artist ta' 44 sena minn Ħaż-Żebbug.  Iħobb ipitter b'mezzi differenti bħal żejt, akriliki, faħam, pastels u jħobb ukoll jengrevja fuq il-granit.  Xi drabi jieħu ritratti, il-parti l-kbira xeni tal-baħar u pajsaggi u wara jpittirhom fuq it-tila.

Pierre Muscat is a 44 year old artist from Ħaż-Żebbug, Malta  He paints using various mediums such as oils, acrylics, charcoal, pastels and also engraves on granite.  Sometimes he takes photographs, mainly seascapes and landscapes and then paints them on canvas.

Muntaġġ: Rita Demicoli

________________________________________________