Attivitajiet Attwali

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

“Tiżwiqa”

A Mark Muscat1

Esebizzjoni ta’ Arti

minn

Mark Muscat

bejn It-2 u s-16 ta’ Frar 2020

A Mark Muscat5

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:mis-6pm sat-8.30pm

Is-Sibt: mid-9.30am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8.30pm

It-Tnejn 10 ta’ Frar: mid-9.30am sa nofsinhar u mit-3.30pm sat-8.30pm

Ħdud: mid-9.30am sa nofsinhar u mis-3.30pm sat-8.30pm

 

A Mark Muscat2

 

A Mark Muscat3

 

A Mark Muscat4

 

A Mark Muscat6 

Mark Muscat twieled fit-28 ta’ Frar tas-sena 1982. Minn età żgħira kellu interess kbir lejn l-arti inġenerali. Minn tifel fuq il-bank tal-iskola kien ipinġi u daħal f’diversi kompetizzjonijiet fejn anke rebaħ xi wħud minnhom.

Fis-sena 2000, fl-età ta’ 18-il sena, Mark tella’ l-ewwel wirja personali tal-Arti fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone ġewwa l-Mosta. Mas-snin, huwa pparteċipa wkoll f’diversi wirjiet kollettivi.

Kien fis-sena 2009, wara waqfa ta’ disa’ snin li Mark reġa’ beda jpitter u f’dawn l-aħħar tliet snin reġa’ qabad l-arti b’dedikazzjoni u serjetà. L-aktar materjal li jħobb juża Mark huwa ż-żebgħa akrilika fuq it-tila, però, ta’ artist li hu, iħobb ukoll jesperimenta b’diversi materjali oħra maż-żebgħa akrilika. Mark iħobb juża kuluri vibranti għall-aħħar.

Mill-Ħadd 2 ta’ Frar sal-Ħadd 16 ta’ Frar 2020, Mark Muscat ħa jkun qed itella’ it-tieni wirja personali tiegħu tal-arti ġewwa r-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone il-Mosta. Il-kuratriċi ta’ din il-wirja hija Ms Valentina Lupo. It-titlu ta’ din il-wirja huwa ‘Tiżwiqa’, fejn fiha ħa jkollu esebiti madwar 30 biċċa tal-arti. F’din il-wirja, Mark ser jesebixxi tliet linji jew ġeneri tal-arti: Arti Surreali - Fl-Arti Surreali, Mark juża l-arti moderna b’kuluri vibranti u jħobb iħalli s-suġġett figurattiv ċar daqs il-kristall u jdaħħal is-suġġett mal-ewwel f’min qed jara l-pittura tiegħu. F’din il-wirja, Mark juri diversi suġġetti varji, minn tema reliġjuża għall-pajsaġġi Maltin, għal temi fuq in-natura.  Pajsaġġi - F’din is-sezzjoni, Mark jurina diversi pajsaġġi kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar u veduti oħra Maltin. Jispikkaw il-kuluri vibranti li juża għas-sema waqt tlugħ u nżul ix-xemx. Jispikka wkoll l-element drammatiku fejn tidħol is-sema; minn sema trankwill għal wieħed mimli sħab, għal oħrajn bix-xita, maltemp u anke b’xi sajjetta.  Arti Arkittetonika - Dan l-istil ta’ arti huwa l-aktar suġġett għal qalb Mark. Huwa suġġett diffiċli li jrid isir mingħajr żbalji, suġġett li jitlob dedikazzjoni u konċentrazzjoni massima. F’din l-Arti Arkitettonika, Mark juża binjiet Maltin. Jidħol f’dettall fin u juri l-istudju tiegħu fid-dellijiet u fid-dwalijiet naturali u artifiċjali fuq il-binjiet li jkun qed ipitter. Mark jidħol f’dettalji ukoll fejn tidħol id-deterjorazzjoni tal-ġebla Maltija fil-lavur.

 

Għalhekk, Mark Muscat qed jistedinkom għal din it-tieni wirja tiegħu bl-isem ta’ ‘Tiżwiqa’ li ser tinżamm fir-Razzett Markiż Mallia Tabone ġewwa l-Mosta mill-Ħadd 2 ta’ Frar sal-Ħadd 16 ta’ Frar 2020. Ringrazzjament speċjali jmorru għal Joe Bartolo u għall-Għaqda Filantropika Talent Mosti li għal darba oħra reġgħu taw iċ-ċans lil Mark Muscat biex jesebixxi fir-Razzett tal-Markiż. Ringrazzjament speċjali ieħor imur għall-kuratriċi Valentina Lupo tal-pariri fit-teknika u fuq il-materjali tal-arti.

 

Muntaġġ: Rita Demicoli

------------------------------------

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir tippresenta

Serata oħra mis-sensiela

“Niltaqgħu mal-Awtur”

 Din id-Darba niltaqgħu ma’

Max Farrugia

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Frar 2020 fis-7pm

Fir-Razzett tal-Markiż, fi Triq il-Wied, il-Mosta.

A MaxF1

Is-sur Max Farrugia li se jitkellem dwar l-Internati Maltin u barranin u l-eżilju tagħhom matul it-tieni gwerra dinija. F’din it-taħdita huwa se jitkellem dwar il-pjan ta kontinġenza li ġie imħejji sabiex jiġu internati individwi kemm Maltin kif ukoll barranin f’każ tagwerra. Imbaad jgħaddi għat-twettieq ta dan il-pjan sa minn ftit ġranet qabel faqqet il-gwerra.

Min kienu l-internati, u x’kien il-pjan ġurnalistu li kien imħejji mid-Defence Security Officer u l-ħaddiema tieghu?

Ser jingħata tagħrif dwar l-attakk fuq il-Fortizza tas-Salvatur fejn kienu miżmuma, li b’rizultat ta dan, il-barranin intbagħtu l-Palestina u l- Maltin intbagħtu Sant’Agata r-Rabat kif ukoll fil-Ħabs ta Kordin, bi ksur tal-konvenzjoni ta Ġinevra dwar l-Internati u l-priġunieri tal-Gwerra

Max Farrugia ser jitkellem dwar x’kien ix-xool tal-kumitat konsultattiv, u l-kumitat taż-żjarat u xi kastigi li kienu jingħataw lill-Internati. Is-sehem tal-Knisja mhux biss dik Maltija imma wkoll l-interess tal-Vatikan dwar l-Internati Maltin u dawk barranin. Jaċċenna wkoll għall-preparamenti sabiex xi ud mill-Internati jiġu eżiljati lejn l-Afrika, u l-każi li tqajjmu fil-Qrati minħabba l-illegalita’ tal-eżilju u s-sehem tal-Kunsill tal-Gvern fl-Internament.

X’ġara minn dawk li ġew eżiljati, minn x’hin telqu minn SantAgata fir-Rabat sa ma waslu fil-qalba tal-Afrika? Kif kienet il-ħajja fl-Afrika u xi problem sabu ruħhom fihom l-Internati wara li ġew lura Malta? ...

 

VO: 226

 

Għal aktar tagħrif sibuna fuq facebook: Razzett tal-Markiż

___________________________________________

Aħbarijiet mir-Razzett...

Għalkemm l-attivitajiet Soċjali waqfu matul is-sajf, ix-xogħol ta' manutenzjoni baqa' għaddej fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta.

Fost xogħlijiet oħra, sar xogħol fuq it-tenda fil-Ġnejna Anton Agius.  Il-purtieri tal-palastic tal-ġnub inbiddlu biex hekk taw dehra aktar ta' wisa' u fl-istess ħin jitgawda aħjar il-ġnien ta' madwar it-tinda.

Issa kollox lest għal staġun ieħor ta' ħidma fir-Razzett tal-Markiż, mit-18 ta' Settembru 2019.

A Tinda 2019 1

A Tinda 2019 3

A Tinda 2019 2

Nistednukom taslu wasla sar-Razzett u tammiraw ix-xogħol fejjiedi li sar mill-membri u l-ħbieb tar-Razzett, taħt it-tmexxija ta' Joe Bartolo, il-President tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, li minkejja iċ-ċirkustanzi personali tiegħu, baqa' għaddej bid-dedikazzjoni tiegħu.

Muntaġġ: Rita Demicoli

Ritratti: Joe Bartolo

____________________________________________________