Attivitajiet Attwali

Information in English

__________________________________________

12 ta' Marzu     Valletta 18 - Workshop dwar script writing għall-palk.

_______________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir tistiednek għat-18 -il-edizzjoni tas-Serata Mużiko-Letterarja Sagra, nhar is-Sibt l-1 ta' April 2017 fis-7.30pm taħt il-Patroċinju ta' Ms Johanna Gatt, Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina, Bniet, Mosta (maħrufa wkoll bħala l-Lily of the Valley) .  Din is-Serata se tittellella' fit-Teatru tal-imsemmija skola, li tinsab biswit ir-Razzett tal-Markiż, bis-sehem ta' qarrejja magħrufa waqt li t-talenti mużikali se jkunu f'idejn "Musica Libera", taħt id-direzzjoni ta' Brandon Attard.

Wara din l-attivita' fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta se tiġi mnedija uffiċjalment id-19 -il-edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni bis-sehem ta' diversi artisti u kollezzjonisti.

Il-Wirja tibqa' miftuħa sas-16 ta' April 2017.
 
Ħ
inijiet tal-Ftuħ:  Kuljum mis-6.00pm sat-8.30pm
 
 
 
Ħamis ix-Xirka 13 ta' April: mis-6.00pm sal-10.00pm
 
 
 
Il-Ġimgħa l-Kbira 14 ta' April: mill-10.00am sa nofsinhar
 
 
 
Ħdud filgħodu mill-10.00am sa nofsinhar
 

Din l-attivita' għandha l-kollaborazjoni sħiħa

tal-Kunsill Skolastiku tal-Kulleġġ Maria Reġina il-Mosta.

 GoodFri2017Poster

______________________________________________________

Infakkru li bħalissa qed jintlaqa' l-ħlas tal-miżata

tal-Membership għas-sena 2017...

Grazzi.